persoonlijke gegevens van Tjitte Hylkes Tromp, visser 1873, arbeider 1876
Tjitte Hylkes Tromp, geboren op 1 april 1849 te Woudsend, als zoon van Hylke Hylkes Tromp en Riemke Wybes Zwart. Overleden op 6 februari 1933 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte overlijden op 6 februari 1933, aktenummer 10, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 60 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los arbeider 36 jaar wonende te Balk
1) Op 22 mei 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Wolda, geboren op 18 september 1850 te Balk, als dochter van Jan Geerts Wolda en Antje Harmens Woudhuizen. Overleden op 9 augustus 1892, Gaasterland, 41 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 september 1850, aktenummer B-54, timmerknecht, getuigen:
Sjoerd Gerrits Ligthart timmerknecht 36 jaar wonende te Balk
Dooitje Betzes Schram timmerknecht 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 augustus 1892, aktenummer 68, getuigen:
Hendrik de Jager koopman 41 jaar wonende te Balk
Jacob Mous koopman 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Antje, geboren op 10 juli 1873 te Balk. Overleden op 30 juli 1873 te Balk, 2 weken oud.
aangifte geboorte op 12 juli 1873, aktenummer 106, visser, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 65 jaar wonende te Balk
Gosse Milius Wijckelsma wegwerker 54 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 juli 1873, aktenummer 55, getuigen:
Gosse Milius Wijckelsma wegwerker 54 jaar wonende te Balk
Wiebe Klazes Pelsma sjouwer 41 jaar wonende te Balk
2. Antje, geboren op 9 oktober 1874 te Balk. Overleden op 5 februari 1876 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 oktober 1874, aktenummer 126, visser, getuigen:
Hendrik Eiberts Schram arbeider 42 jaar wonende te Balk
Arend Geerts Wolda arbeider 48 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 februari 1876, aktenummer 14, getuigen:
Gosse Milius Wijckelsma wegwerker 57 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 68 jaar wonende te Balk
3. Jantje, geboren op 4 december 1876 te Balk. Overleden op 24 april 1965 te Leeuwarden, 88 jaar oud. Op 11 mei 1901 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjebbe van der Molen, oud 23 jaar, geboren te Kolderwolde als zoon van Durk Geerts van der Molen en Aaltje Jans Vonk.
aangifte geboorte op 4 december 1876, aktenummer 166, arbeider, getuigen:
Hubert Hendriks de Boer arbeider 62 jaar wonende te Balk
Arend Geerts Wolda arbeider 5 jaar wonende te Balk
4. Antje, geboren op 1 december 1878 te Balk.
aangifte geboorte op 2 december 1878, aktenummer 166, arbeider, getuigen:
Hendrik Bontes de Jager arbeider 28 jaar wonende te Balk
Betze Peekes de Vries werkman 26 jaar wonende te Balk
5. Hielkjen, geboren op 10 november 1880 te Balk. Overleden op 20 maart 1954 te ? 73, jaar oud. Op 20 juni 1903 getrouwd in de gemeente Leeuwarderadeel met Klaas Spiekstra, oud 21 jaar, geboren te Huizum als zoon van Arjen Sjoerds Spiekstra en Grietje Jans Hofstra.
aangifte geboorte op 11 november 1880, aktenummer 166, werkman, getuigen:
Durk Durks Mous arbeider 61 jaar wonende te Balk
Tea Feikes Hoogendorp timmerknecht 29 jaar wonende te Balk
6. Hielke, geboren op 10 januari 1883 te Balk. Overleden op 6 april 1948 te Sneek, St. Antonius Ziekenhuis, 65 jaar oud. Op 10 november 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje de Vries, oud 23 jaar, geboren te Harich als dochter van Hilbert de Vries en Jetske Klazes Wolthuizen, overleden op 6 juli 1965.
aangifte geboorte op 12 januari 1883, aktenummer 11, arbeider, getuigen:
Willem Berends Smid arbeider 51 jaar wonende te Balk
Anne Meines Bosma arbeider 47 jaar wonende te Balk
7. Riemke, geboren op 25 december 1884 te Balk. Overleden op 20 oktober 1889 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 december 1884, aktenummer 177, arbeider, getuigen:
Johan Frederik Schaafsma arbeider 49 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 25 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 21 oktober 1889, aktenummer 88, getuigen:
Gosse Wijckelsma wegwerker 70 jaar wonende te Balk
Pier Durks Piersma arbeider 40 jaar wonende te Balk
8. Geertje, geboren op 20 november 1886 te Balk.
aangifte geboorte op 20 november 1886, aktenummer 156, arbeider, getuigen:
Teake Hoogendorff timmerknecht 39 jaar wonende te Balk
Gerben van Dijk verversknecht 30 jaar wonende te Balk
9. Harmen, geboren op 3 juli 1889 te Balk. Overleden op 16 juli 1889 te Balk, 2 weken oud.
aangifte geboorte op 4 juli 1889, aktenummer 76, arbeider, getuigen:
Liekele Pietersma arbeider 38 jaar wonende te Balk
Willebrordus Ignatine Haneman grofsmid 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 juli 1889, aktenummer 67, getuigen:
Klaas Rozenberg arbeider 47 jaar wonende te Balk
Pier Piersma arbeider 41 jaar wonende te Balk
 
2) Op 18 oktober 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Pietertje Ybema, geboren op 8 december 1843 te Workum, als dochter van Meinte Douwes Ybema en Klaske Pieters Oudinga. Overleden op 5 november 1926 te Balk, 82 jaar oud.
aangifte overlijden op 5 november 1926, aktenummer 55, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 53 jaar wonende te Balk
Halbe Doele zonder beroep 76 jaar wonende te Balk
Pietertje Ybema is eerder getrouwd geweest met:
(29 mei 1870 Workum) Klaas Gaastra, koperslager te Workum, op 26 november 1843 geboren te Workum als zoon van Jacob Baukes Gaastra en Ymkjen Klazes Westra, overleden op 16 juli 1873 te Workum, 29 jaar oud. Uit dit huwelijk twee kinderen: Klaske geboren op 28 september 1871 te Workum en Ymkje geboren op 8 november 1872 te Workum.
(7 juni 1874 Hemelumer Oldeferd) Gerrit Baukes Dijkstra, op 20 november 1828 geboren te Hindeloopen als zoon van Bauke Jacobs Dijkstra en Douwtjen Douwes Bouma, overleden op 8 februari 1893, Gaasterland. Uit dit huwelijk 4 kinderen: Tietje geboren op 31 december 1874 Hemelumer Oldeferd; Bauke geboren op 1 april 1876 te Nijega; Doutzen geboren op 15 december 1879 te Nijega; Meindert geboren op 24 december 1882 te Nijega
 
gezin Tjitte Hylkes Tromp
foto 115-005
staand v.l.n.r. : Jantje (1876-1965), Antje, (1878-????), Hielkje (1883-1948), Geertje (1886-????)
Hielke (1883-1948), Tjitte Hielkes Tromp (1849-1939)
 
In 1911 woonde Tjitte Hylkes Tromp met Pietertje Ybema en de jongste zoon Meindert uit het tweede huwelijk op nummer 211 aan de Wijckelerzijde vlak bij de Teernstrabrug nu het Westeind. Waarschijnlijk in dit huis dat eigendom was van de diakonie van de Hervormde Kerk.
 

 

laatste wijziging: 30 september 2011