persoonlijke gegevens van Johannes Jeeps Tuinman
Johannes Jeeps Tuinman, geboren op 9 maart 1804 te Wijckel, gedoopt op 30 maart 1804 te Wijckel (Hervormd), als zoon van Jeep Pieters Tuinman en Klaaske Hendriks. Overleden op 3 maart 1873 te Balk, 69 jaar oud.
werkman te Balk, schipper te Balk (1839), werkman te Balk (1842, 1845, 1849), koopman te Balk
aangifte overlijden op 31 maart 1873 aktenummer 29, getuigen:
Inne Rimmers Ottema arbeider 76 jaar wonende te Balk
Harmen Tees Hoogterp koopman 58 jaar wonende te Balk
Op 14 november 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukjen Aalderts Stuurman, geboren op 20 mei 1807 te Drachten, gedoopt op 23 januari 1812 te Balk (Hervormd), als dochter van Aaldert Jurjens Stuurman en Ymkjen Meinderts Dijkstra. Overleden op 5 oktober 1881 te Balk, 74 jaar oud.
aangifte overlijden op 5 oktober 1881 aktenummer 70, getuigen:
Harmen Tees Hoogterp winkelier 67 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jeep, geboren op 20 juli 1831 op nummer 84 te Balk. Overleden op 8 mei 1853 te ,?, 23 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 juli 1831 aktenummer 47, getuigen:
Sjirk Jans Haga brievenbode 52 jaar wonende te Balk
Hendrik Hendriks Roorda werkman 32 jaar wonende te Balk
2. Jurjen, geboren op 9 maart 1834 nummer 84 te Balk.
aangifte geboorte op 10 maart 1834, blad 14, getuigen:
Jans Sjirks Haga schoenmakersknecht 21 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 22 jaar wonende te Balk
3. Ymkjen, geboren op 14 mei 1837 op nummer 84 te Balk.
aangifte geboorte op 16 mei 1837, blad 24, getuigen:
Fokke Roelofs Roelofsma werkman 50 jaar wonende te Balk
Sybren Pieters de Jong werkman 27 jaar wonende te Balk
4. Harmke, geboren op 28 december 1839 op nummer 84 te Balk.
aangifte geboorte op 3 december 1839, blad 55, door Jurjen Alderts Stuurman, 27 jaar, schipper, wonende op nummer 83 te Balk, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 64 jaar wonende te Balk
Fokke Roelofs Roelofsma schipper 53 jaar wonende te Balk
5. Idskjen, geboren op 13 november 1842 op nummer 84 te Balk.
aangifte geboorte op 3 december 1839, blad 55, door Johannes Fokke ,vroedmeester wonende op nummer 36 te Balk, getuigen:
Roelof Pekes de Vries koopman 44 jaar wonende te Balk
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 65 jaar wonende te Balk
6. Pietertje, geboren op 30 maart 1845 op nummer 84 te Balk.
aangifte geboorte op 31 maart 1845, blad 15, getuigen:
Pieter Hepkes Hoorenstra schoenmakersknecht 69 jaar wonende te Balk
Tijs Piers Piersma koopman 28 jaar wonende te Balk
7. Akke, geboren op 30 oktober 1849 te Balk.
aangifte geboorte op 31 oktober 1849, blad 51, door Johannes Fokke vroedmeester te Balk, getuigen:
Siebe Harmens de Jong werkman 32 jaar wonende te Balk
Durk Piers Piersma werkman 26 jaar wonende te Balk
8. Jeep, geboren op 20 juni 1853 te
aangifte geboorte op 21 juni 1853, blad 31, getuigen:
Jan Gerrits Jansma werkman 37 jaar wonende te Balk
Ties Gerrits Jansma werkman 32 jaar wonende te Balk
 
 
 
Johannes Jeeps Tuinman
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 96 - huisnummer Balk 84
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Jacob Bom Vermooten namens Johannes Jeeps Tuinman
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Jeeps Tuinman 1804-1873  
     
woonadressen familie Tuinman
periode adres bron
1829 Gaaikemastraat 14 volkstelling 1829; huisnummer Balk 84
1840 Gaaikemastraat 14 volkstelling 1840; huisnummer Balk 84
1849 - 1859 Gaaikemastraat 14 woningregister 1849 - 1859 blad 118; huisnummer Balk 84 / 95
1859 - 1869 Gaaikemastraat 14 woningregister 1859 - 1869 blad 39; huisnummer Balk 95
1869 - 1879 Gaaikemastraat 14 woningregister 1869 - 1879 blad 41; kad. gem. Balk sectie A 222, volgnr. 180 / 167
1879 - 1811    
     
notariële acten
 
1850 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Overeenkomst
- Jurjen Alderts Stuurman (koopman) wonende te Balk, vermeld
- Johannes Jeeps Tuinman (schippersknecht), wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 7022 aktenr. 18 d.d. 5 maart 1850
 
1852 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Dading
- De Algemene Armvoogdij, vermeld
- Willem Jeeps Tuinman (werkman en schipper), vermeld
- Johannes Jeeps Tuinman (werkman en schipper), vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7021 Repertoirenr.: 7022 aktenr. 13 d.d. 27 maart 1852
 
1863 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Schuldbekentenis, kapitaal fl. 230,-
- Johannes Jeepsz Tuinman, wonende te Balk, debiteur
- Jakkele Johannes Hulshoff, wonende te Harich, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7034 Repertoirenr.: 7036 aktenr. 74 d.d. 28 mei 1863
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 4 augustus 2021 laatste wijziging: 25-11-2021