Gerrit Hanzes van der Veer  
Trijntje Martens van der Goot inschrijving hypotheken 2 register 69: 117 / 368
Gerrit van der Veer, geboren op 22 februari 1846 te Balk, als zoon van Hans Gerrits van der Veer en Trijntje Willems Zwolstra. Overleden op 14 april 1891 te Balk, 45 jaar oud.
beroep: winkelier te Balk
 
Op 10 mei 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Martens van der Goot, geboren op 1 oktober 1848 te Balk, als dochter van Marten Hendriks van der Goot en Klaaske Fekkes van der Goot. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Klaaske, geboren op 2 september 1875 te Balk. Overleden op 26 juni 1898 te Balk, 22 jaar oud.
2. Marten, geboren op 12 december 1877 te Balk. Overleden op 12 juli 1878 te Balk, 7 maanden oud.
3. Levenloos kind, geboren op 4 augustus 1879 te Balk.
4. Marten, geboren op 17 juni 1881 te Balk.
5. Trijntje, geboren op 7 juni 1884 te Balk.
6. Marijke, geboren op 6 augustus 1885 te Balk.
7. Hans, geboren op 9 maart 1887 te Balk. Overleden op 21 januari 1888 te Balk, 11 maanden oud.
8. Levenloos kind, geboren op 3 mei 1888 te Balk.
 
 
 
Gerrit van der Veer
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1874
   
Gerrit van der Veer
Gerrit van der Veer
bron: Leeuwarder Courant van 12 maart 1887
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 1888
 
Gerrit van der Veer
Gerrit van der Veer
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1898
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 17 april 1891
 
   
woonadressen familie van der Veer
periode adres bron
1874 - 1879 van Swinderenstraat 30 woningregister 1869 - 1879 blad 51; kad. gem. Balk sectie A nr. 345
1880 - 1890 van Swinderenstraat 30 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 134; kad. gem. Balk sectie A nummer 518
1890 - 1900 van Swinderenstraat 30 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 57; huisnummer Balk 58
1900 - 1910 van Swinderenstraat 30 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 60; huisnummer Balk 58 / 65
1910 - 1915 van Swinderenstraat 30 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 65
     
eigendommen van Trijntje Martens van der Goot
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
518
 
scheiding
2500,-
22 mei 1915
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 368
notariële acten
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een winkelhuis met erf te Balk, koopsom fl. 1199
- Trijntje Martens van der Goot te New Haven (Noord Amerika), weduwe van Gerrit Hanzes van der Veer, verkoper
- Bauke Lyklema te Balk, verkoper
- Cornelis Jaarsma, gehuwd met Gettje de Boer, verkoper,  tevens als voogd over Jitske, Harmen en Sjoukje de Boer
- Siebren de Boer te Rabine USA, verkoper
- Annigje Smit te Harich, weduwe van Bouwe Sybrens de Boer, verkoper
- Douwe Jaarsma te St. Nicolaasga, gehuwd met Pietertje de  Boer, verkoper
- Hendrikje de Boer te Goingarijp, verkoper
- Eize de Jong te Nijemirdum als toeziend voogd
- Femme Aukes de Vries te Ruigahuizen, verkoper
- Meine Bosma te Balk, verkoper
- Hendrik Kortekamp te Balk, verkoper
- Hendrik Jongsma te Balk, inhouder
- Bokke Lyklema te Balk, koper
- Jan Wiebes Brouwer te Balk, koper
- Klaas Wolthuizen te Pingjum, koper
- Hendrik Albada te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 109 en 118 d.d. 24 september 1915
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 februari 2015 laatste wijziging: 24-01-2024