persoonlijke gegevens van Hans Ages van der Veer
Hans Ages van der Veer (Feer), geboren op 8 maart 1812 op nummer 143 te Balk, als zoon van Age Tjerks van der Feer, koopman te Balk, en Gelkjen Hanzes van der Werf. Overleden op 3 augustus 1850 op nummer 55 te Balk, 38 jaar oud. Winkelier (1850)
aangifte geboorte op 9 maart 1812 aktenummer 13 door Age Tjerks van der Feer, koopman, getuigen:
Hans Ygrams ven der Werf koopman 60 jaar wonende te Balk op nummer 140
Jacob Frankes van Elzelo meester bakker 32 jaar wonende te Balk op nummer 141
aangifte overlijden op 3 augustus 1850 pagina 13, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 64 jaar wonende te Balk
Jouke Wybrens van Os tapper 48 jaar wonende te Balk
Op 29 december 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Yttje (Ida) Sybrens de Vries, geboren op 27 april 1814 te Woudsend, als dochter van Sybren Cornelis de Vries, voerende het kofschip de Stanfriesz te Woudsend, en Hiltje Sjoerds Postma. Overleden op 24 december 1902 te Balk, 88 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 april 1814 aktenummer 18, getuigen:
Wieger Wiegers Visser houtzaagmolenaar 37 jaar wonende te Woudsend
Jan Tjeerds Nolles schipper 33 jaar wonende te Woudsend
aangifte overlijden op 26 december 1902 aktenummer 104, getuigen:
Klaas van Hout klerk 25 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 44 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Age, geboren op 26 februari 1834 op nummer 36 te Balk. Timmerman te Balk (1863,1866). Op 24 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janke Wouters van der Meer, 30 jaar oud, geboren te Kolderwolde, als dochter van Wouter Cornelis van der Meer, boer te Elahuizen, en Beeuw Walters Zuiderveld.
aangifte geboorte op 27 februari 1834 pagina 11 door Hans Ages van der Veer, zonder bedrijf, getuigen:
Fredrik Franks van Diepenbos kledermaker 40 jaar wonende te Balk
Haitje Tjeerd Haitjema visser 34 jaar wonende te Balk
2. Sijbrand, geboren op 31 december 1836 op nummer 55 te Balk. Overleden op 31 mei 1841 op nummer 55 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 2 januari 1837 pagina 1 door Hans Ages van der Veer, koopman, getuigen:
Wijberen Doedes van Os koopman 60 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser bakker 51 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 1 juni 1841 pagina 5, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 56 jaar wonende te Balk
Jouke Wijbrens van Os tapper 38 jaat wonende te Balk
3. Hittje, geboren op 23 juli 1840 op nummer 55 te Balk. Overleden op 14 februari 1845 op nummer 55 te Balk, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 juli 1840 pagina 33 door Hans Ages van der Veer, winkelier, getuigen:
Wijberen Doedes van Os zonder bedrijf 63 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser bakker 55 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 februari 1845 pagina 3, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 60 jaar wonende te Balk
Jouke Wijbrens van Os tapper 42 jaar wonende te Balk
4. Gelkjen, geboren op 23 juli 1840 op nummer 55 te Balk. Overleden op 27 december 1846 op nummer 55 te Balk, 6 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 juli 1840 pagina 33 door Hans Ages van der Veer, winkelier, getuigen:
Wijberen Doedes van Os zonder bedrijf 63 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser bakker 55 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 december 1846 pagina 18 /1-4, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 62 jaar wonende te Balk
Jouke Wijbrens van Os tapper 44 jaar wonende te Balk
5. Sybrand, geboren op 3 januari 1844 op nummer 55 te Balk. Op 4 februari 1864 getrouwd in de gemeente Sneek met Gerritje Gylstra 29 jaar oud geboren te Sneek, als dochter van Rykle Gylstra, huisverver te Sneek, en Froukje Wiggerman.
aangifte geboorte op 4 januari 1844 pagina 3 door Hans Ages van der Veer, koopman en winkelier, getuigen:
Jouke Wijbrens van Os tapper 41 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser bakker 58 jaar wonende te Balk
6. Marijke, geboren op 3 januari 1844 op nummer 55 te Balk. Overleden op 18 juli 1891 te Balk, 47 jaar oud. Op 7 april 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Durk Wijma, 30 jaar oud, geboren te Oudwoude als zoon van Daniël Oedzes Wijma, gardenier te Oudwoude, en Korneliske Durks Taekema.
aangifte geboorte op 4 januari 1844 pagina 3 door Hans Ages van der Veer, koopman en winkelier, getuigen:
Jouke Wijbrens van Os tapper 41 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser bakker 58 jaar wonende te Balk
7. Sjoerd, geboren op 6 maart 1848 te Balk. Overleden op 21 juli 1850 op nummer 55 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 maart 1848 pagina 14 door Hans Ages van der Veer, winkelier, getuigen:
Jouke Wijbrens van Os tapper 45 jaar wonende te Balk
Tjeerd Harmens Visser bakker 64 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 juli 1850 pagina 12, getuigen:
Tjeerd Harmens Visser bakker 64 jaar wonende te Balk
Jouke Wijbrens van Os tapper 48 jaar wonende te Balk
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hans Ages van der Veer 1812-1850  
     
woonadressen familie van der Veer (Feer)
periode adres bron
1833 - 1834 van Swinderenstraat 11  
1834 - 1849 van Swinderenstraat 40  
1849 - 1859 van Swinderenstraat 40 woningregister Balk 1849 - 1859 blad 71; huisnummer Balk 55 / 63
1859 - 1869 van Swinderenstraat 40 woningregister 1859 - 1869 blad 23; huisnummer Balk 63
1869 - 1879 van Swinderenstraat 40 woningregister 1869 - 1879 blad 50; kad. gem. Balk A nr. 254; huisnr. 234 /221
1880 - 1890 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 56; kad. gem. Balk sectie A nummer 254
1890 - 1900 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 62; huisnummer Balk 63
1900 - 1902 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 70; huisnummer Balk 63 / 76
eigendommen van Hans Ages van der Veer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ????, folio 27, nummer 77
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ????, folio 27, nummer 78
notariële acten
 
1834 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte Vastgoed te Balk, koopsom fl. 1650 voor een huis
Wiebren Doedes van Os (koopman en winkelier) wonende te Balk, verkoper
Hans Ages van der Feer wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 12 d.d. 11 februari 1834
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huizen met erven te Balk en Wijckel en Nijemirdum, koopsom fl. 460
- Siebrand Hanzes van der Veer te Melford, verkoper
- Age Hanzes van der Veer te New Paris (Noord Amerika),  verkoper
- Durk Wijma te Wijckel, verkoper
- Hans Wijma te Almelo, verkoper
- Age Siebrand Wijma te Leiden, verkoper
- Jan Nolles Lam te Nijemirdum, verkoper
- Jacoba Bremer te Wijckel, verkoper, tevens als toeziend  voogd
- Pieter Hoekstra te Wijckel, verkoper, tevens als voogd over Lykle, Jol en Jeltje Hoekstra
- Auke Frankena te Hommerts, gehuwd met Scholtje Bremer,  verkoper
- Tobias Jellema te Leeuwarden, koper
- Eelke de Winter te Balk, koper
- Machiel de Winter te Balk, koper
- Bernardus Nieuwenhuis te Balk, koper
- Douwe Bleeker te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 39 en 48 d.d. 2 maart 1903
 

 

laatste wijziging: 24 oktober 2015