persoonlijke gegevens van Hans Willems van der Veer, koopman te Balk
Hans Willems van der Veer, geboren op 28 maart 1872 te Balk als zoon van Willem Hanzes van der Veer, koopman te Amsterdam, en Margaretha Willems Martena. Overleden op ?
aangifte geboorte op 28 maart 1872 aktenr. 39, door Willem Hanzes van der Veer arbeider te Balk, getuigen:
Jakob Hofstra waagmeester 64 jaar wonende te Balk
Petrus Baukes Kuperus wagenmakersknecht 28 jaar wonende te Balk
Op 17 april 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hendrikjen Roorda, geboren op 8 december 1877 te Wijckel als dochter van Hendrik Hendriks Roorda en Wiepkjen Anes Louwsma. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha, geboren op 10 januari 1898 te Balk. Overleden op 22 december 1936 te Koudum, 38 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente met Jan Muizelaar,
aangifte geboorte op 10 januari 1898 aktenummer 3, door Hans van der Veer koopman te Balk, getuigen:
Thee Hoogterp schipper 45 jaar wonende te Balk
Sake de Vries arbeider 40 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 december 1936 aktenummer 54, getuigen:
Gerrit Hiemstra begrafenisbode 61 jaar wonende te Koudum
2. Wiepkjen, geboren op 25 juni 1902 te Balk. Overleden op 29 oktober 1906, Gaasterland, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 26 juni 1902 aktenummer 76, door Hans van der Veer koopman te Balk, getuigen:
Roelof de Vries koopman 54 jaar wonende te Balk
Durk Wijma gemeentesecretaris 60 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 29 oktober 1906 aktenummer 74, getuigen:
Hendrik Kortekamp koopman 67 jaar wonende te Balk
Roelof de Vries schipper 58 jaar wonende te Balk
3. Willem, geboren op 7 december 1906 te Balk. Overleden op 15 december 1946, 40 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Klaasje de Vries.
 
muziekkwartet
foto 045-025 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
v.l.n.r.
1. Jacob Faber, 2 ? , Willem van der Veer (1906-1946) , Jakob Kuiper (1908-1956)
 
muziektrio
foto 045-026 beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
v.l.n.r.
1. Jacob Faber, 2. ? , 3. Willem van der Veer
 
Willem van der Veer was een veelzijdig muzikant. Hij speelde viool, piano, orgel en een blaasinstrument. De foto zal genomen zijn zo rond 1930, waarschijnlijk in het gebouw voor Christelijke Belangen aan de Harichsterzijde.
 
4. Hendrik, geboren op 11 oktober 1919 te Balk.
 
woonadressen familie Hans Willems van der Veer
periode adres bron
1896 - 1900 Gaaikemastraat 3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 98 nummer 90
1900 - 1910 Gaaikemastraat 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 110 nummer 90 / 119
1910 - 1910 Gaaikemastraat 3 register van huisnummering 1910-1920 blad 7 nummer 119 / 139
1910 - 1920 Gaaikemastraat 4 register van huisnummering 1910-1920 blad 7 nummer 121 / 141
1920 - 1929 Gaaikemastraat 4 register van huisnummering 1920-1930 blad 16 nummer 169
1929 - 1930 van Swinderenstraat 43 register van huisnummering 1920-1930 blad 8 nummer 78
1930 - 1939 van Swinderenstraat 43 register van huisnummering 1930-1938 blad 7 nummer 82
193- - 1946 van Swinderenstraat 43  
     
eigendommen van Hans Willems van der Veer
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
588
 
koopacte
260,-
8 mei 1906
       
Balk
A
494
 
toewijzing
188,-
12 april 1910
       
Balk
A
493ged
       
Balk
A
846
 
koopacte
150,-
16 dec 1919
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1116, folio 111, nummer 608
notariële acten
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Onderlinge Hypotheekbank te Arnhem, schuldeiser
- Hans Willems van der Veer te Balk, schuldenaar
- Durk Wijma te Wijckel, acceptant
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 149 d.d. 22 november 1910
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 08.02.2020