Hendrik Lippes van der Veer register hypotheken 69: 4 / 234
Hendrik Lippes van der Veer, geboren 1 oktober 1791 te Sloten, als zoon van Lippe Harmens van der Veer en Grietje Hendriks van der Goot. Overleden op 26 maart 1874 te Ruigahuizen, 82 jaar oud.
timmerman te Balk
aangifte overlijden op 26 maart 1874 aktenummer 19, getuigen:
Wiebe Klazes Dijk winkelier 35 jaar wonende te Ruigahuizen
Yke Lubberts de Wilde arbeider 59 jaar wonende te Ruigahuizen
Op 6 mei 1818 getrouwd in de gemeente Sloten met:
Idskjen Gerardus Eppinga, geboren op 9 oktober 1797 te Balk, als dochter van Graddus Eppinga en Aaltje Ernstes. Overleden op 1 juni 1853 op nummer 68 te Balk, 55 jaar oud..
aangifte overlijden op 2 juni 1853 blad 10, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 54 jaar wonende te Balk
Durk Sjoerd Pelsma grofsmid 34 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Lippe, geboren op 9 september 1817 te Sloten. Overleden op 7 april 1827 op nummer 22 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 april 1827 blad 9, timmerman, getuigen:
Jelle Meinesz ontvanger der Rijksbelastingen 55 jaar wonende op nummer 21 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende op nummer 23 te Balk
1. Gerhardus, geboren op 20 augustus 1820 te Sloten. Overleden op 14 februari 1828 op nummer 22 te Balk, 7 jaar oud.
aangifte overlijden op15 februari 1828 blad 5, timmerman, getuigen:
Jelle Meinesz ontvanger der Rijksbelastingen 56 jaar wonende op nummer 21 te Balk
Hantje Jans Visser visser 23 jaar wonende op nummer 23 te Balk
2. Grietje, geboren op 1 juli 1823 te Sloten. Overleden op 14 maart 1841 op nummer 68 te Balk, 17 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 maart 1841 blad 3, timmerman, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmid 51 jaar wonende te Balk
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 42 jaar wonende te Balk
3. Aaltje, geboren op 29 april 1825 te Sloten. Overleden op 19 januari 1828 op nummer 22 te Balk, 2 jaar oud
aangifte overlijden op 21 januari 1828 blad 3, timmerman, getuigen:
Jelle Meinesz ontvanger der Rijksbelastingen 56 jaar wonende op nummer 21 te Balk
Hantje Jans Visser visser 23 jaar wonende op nummer 23 te Balk
4. Tapke, geboren op 2 december 1827 op nummer 22 te Balk. Overleden op 29 januari 1856, Doniawerstal, 28 jaar oud. Op 21 juni 1851 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Bonne Jeltes Kooyman, 26 jaar oud, geboren te Idskenhuizen alas zoon van Jelte Raukes Kooyman en Froukjen Roelofs Roelofsma.
aangifte geboorte op 4 december 1827 aktenummer 48, timmerman, getuigen:
Gerrit Beerents Wenning kuiper 33 jaar wonende op nummer 19 te Balk
Jacobus Krijns Eppinga kledermaker 30 jaar wonende op nummer 160 te Balk
5. Aaltje, geboren op 26 januari 1830 op nummer 68 te Balk. Overleden op 2 maart 1843 op nummer 68 te Balk, 13 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 januari 1830 aktenummer 6, timmerman, getuigen:
Pieter Jans Rekers timmermansknecht 36 jaar wonende te Balk
Johannes Jans Rekers timmermansknecht 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 maart 1843 blad 3, timmerman, getuigen:
Pieter Reins Huisman huisman 46 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 36 jaar wonende te Balk
6. Martjen, geboren op 14 mei 1832 op nummer 68 te Balk. Overleden op 31 december 1859 op nummer 68 te Balk, 27 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 mei 1832 aktenummer 28, timmerman, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 33 jaar wonende te Balk
Obe Meines Smid grof- en hoefsmid 29 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 2 januari 1860 aktenummer 2, timmerman, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 61 jaar wonende te Balk
Hendrik Jans Doorenspleet koopman 53 jaar wonende te Balk
7. Lupkjen, geboren op 26 maart 1834 op nummer 68 te Balk. Overleden op 25 juni 1884 te Wijckel, 50 jaar oud. Op 24 mei 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hille Johannes Brinksma, oud 24 jaar, geboren te Idskenhuizen als zoon van Johannes Hendriks Brinksma en Fokeltje Hilles Huisma.
aangifte geboorte op 27 maart 1834 blad 14, timmerman, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 35 jaar wonende te Balk
Aldert Hendriks Stint (Stind) timmermansknecht 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 juni 1884 aktenummer 40, getuigen:
Jacob Douwes Feenstra winkelier 34 jaar wonende te Wijckel
Bokke Rommerts de Vries timmerknecht 36 jaar wonende te Wijckel
8. Durkje, geboren op 5 april 1836 op nummer 68 te Balk.
aangifte geboorte op 6 april 1836 blad 17, timmerman, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 37 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink wagenmakersknecht 26 jaar wonende te Balk
9. Lippe, geboren op 14 maart 1838 op nummer 68 te Balk. Overleden op 15 maart 1841 op nummer 68 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 maart 1838 blad 9, timmerman, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 42 jaar wonende te Balk
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 39 jaar wonende te Balk
 
 
 
Hendrik Lippes van der Veer
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 75 - huisnummer Balk 68
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hendrik Lippes van der Veer
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Lippes van der Veer 1791-1874  
     
woonadressen familie van der Veer
periode adres bron
1817 - 1825 Sloten  
1827 - 1828 Meerweg 6  
1829 van Swinderenstraat 58 volkstelling 1829, blad 75; huisnummer Balk 68
1840 van Swinderenstraat 58 volkstelling 1840; huisnummer Balk 68
1849 - 1859 van Swinderenstraat 58 woningregister 1849 - 1859 blad 91; huisnummer Balk 68 / 78
1859 - 1860 van Swinderenstraat 58 woningregister 1859 - 1869 blad 29; kad. gem. Balk sectie A 240, huisnr. Balk 78
1860 - 1861 van Swinderenstraat 64 woningregister 1859 - 1869 blad 32; kad. gem. Balk sectie A 235, huisnr. Balk 83
1861 - 1869 Raadhuisstraat 31 woningregister 1859 - 1869 blad 84; kad. gem. Balk sectie A 159; huisnr. Balk 180
     
     
eigendommen van Hendrik Lippes van der Veer
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
240
00 02 80
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 265 Hendrik Lippes van der Veer, timmerman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
1/2 Balk
A
150
 
publ verkoop
422,50
5 mei 1840
f 845,-
12 mei 1840
13 jan 1879
geheel
Balk
A
240
 
publ. verkoop
2500,-
10 apri 1860
f 400,-
15 aug 1843
12 okt 1947
geheel
               
(1 feb 1828)
   
             
f 1000,-
21 okt 1843
12 okt 1847
geheel
               
(1 feb 1828)
   
             
f 1000,-
3 jul 1846
6 jul 1860
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1009, folio 4, nummer 234
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van een huis, pakhuis en erf te Balk, koopsom fl. 1400
- Otte Jans de Jong, schipper en koopman te Balk, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer, timmerman te Balk, koper en  debiteur
Betreft een huis, pakhuis en erf, kapitaal fl. 400
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk,  crediteur
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 3 d.d. 11 januari 1828
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 700
- Hans Sybrens van der Bank, huisman te Harich, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer, timmerman te Balk, verkoper
- Rinze Hiddes Koornstra, slager te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 54 d.d. 30 mei 1846
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Provisionele en finale toewijzing
Betreft een huis en pakhuis etc te Balk, koopsom fl. 1250
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, verkoper en toeziend  voogd
- Bonne Jelles Kooiman te Idskenhuizen, weduwnaar van Tapke  Hendriks van der Veer, verkoper, tevens als vader van en  voogd over Froukje Bonnes Kooiman
- Hille Johannes Brinksma te Balk, gehuwd met Lipkjen  Hendriks van der Veer, verkoper
- Matjen Hendriks van der Veer te Balk, verkoper
- Durkjen Hendriks van der Veer te Balk, verkoper
- Sybren Pieters de Jong te Balk, verkoper
- Kerst Pieters de Jong te Balk, verkoper
- Jelle Hendriks Hospes te Oudemirdum, verkoper
- Jacob Hendriks Hospes te Oudemirdum, verkoper
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, koper
- Cornelis Poppes te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 129 en 134 d.d. 14 december 1859
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte  Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 2050
- Hendrik Lippes van der Veer te Balk, verkoper
- Machiel Siebes Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 126 d.d. 23 juni 1860
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 juni 2009 laatste wijziging: 5-04-2020