persoonlijke gegevens van Maurens Veltman
Maurens Veltman geboren op 4 september 1865 te Stavoren, zoon van Obe Veltman en Jetske Douwes Flapper. Overleden op 7 december 1945 te Balk, 80 jaar oud.
beroep: arbeider (1894, 1897), veehouder (1901, 1905)
aangifte overlijden op 7 december 1945 aktenummer 73, getuigen:
Klaas Bruinsma winkelier 62 jaar wonende te Balk
Op 11 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Baukje Dooper, geboren op 31 augustus 1864 te Balk, dochter van Luitjen Siebrens Dooper en Albertje Everts de Vries. Overleden op 25 november 1933 te Balk, 69 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 1 september 1864 aktenummer 104; getuigen:
Jan Piers Piersma sjouwerman 41 jaar wonende op te Balk
Willem Piers Piersma timmerman 30 jaar wonende op te Balk
aangifte overlijden op 27 november 1933 aktenummer 57, getuigen:
Jacob Mous zonder beroep 74 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 81 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Obe, geboren op 17 december 1894 te Warns.
2. Luitjen, geboren op 23 september 1897 te Warns.
3. Douwe, geboren op 16 april 1901 te Harich.
4. Siebrand, geboren op 29 september 1905 te Harich.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 24 oktober 1919
 
foto 391-008 beschikbaar gesteld door Marjory Schwartz
Links op de foto Maurens Veltman (64 jaar oud), zittend Baukje Dooper (65 jaar oud), staand achter de stoel Douwe Veltman (28 jaar oud), rechts met sigaar Siebren Dooper (61 jaar oud)
 
Siebrand Nieuwenhuis(1848-1914), kleermaker in Balk, emigreerde in 1870 naar de Verenigde Staten. Zijn jongste dochter Wilhelmina (1895-1976) hield contact met haar neven en nichten in Gaasterland. In september 1929 bracht zij een bezoek aan Gaasterland. Tijdens dat bezoek zijn onder andere deze twee foto's gemaakt. Waarschijnlijk voor de boerderij van Maurens en Baukje Veltman-Dooper op het Westerein van Harich.
 
foto 391-009 beschikbaar gesteld door Marjory Schwartz
Baukje Veltman - Dooper
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Maurens Veltman 1865-1945  
Luitjen Sybrens Dooper 1839-1924 broers / zusters  
     
woonadressen familie Veltman
periode adres bron
1893 - 1899   bevolkingsregister 1890 - 1899 blad 206; huisnummer Warns B 84 / C 84
1900 - 1900   bevolkingsregister 1900 - 1916 blad 76; huisnummer Warns C 120 Noorderburen
1900 - 1910 Westerein 24 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 2; huisnummer Harich 2 / 1
1910 - 1920 Westerein 24 register van huisnummering 1910 - 1920; huisnummer Harich 1
1920 - 1920 Westerein 12 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad; 74 huisnummer Harich 11
1921 - 1930 Westerein 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 12; huisnummer Harich 13
1931 - 1932 Westerein 12 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 6 ; huisnummer Harich 7
1932 - 1939 Gaaikemastraat 43 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 184; huisnummer Balk 216
1939 - 1945 Gaaikemastraat 61 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 145 ; huisnummer Harich 168
     
eigendommen van Maurens Veltman
periode adres bron
     
     
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
G
380                
Balk
G
           
Balk
G
           
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 51
notariële acten
 
1921 Langweer, notaris Anne Faber Koopakte.
- De Maatschappij "Gaasterland", vermeld
- Maurits Veltman, wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74118 Repertoirenr.: 74128 Aktenr. 4239 d.d. 2 mei 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 september 2023 laatste wijziging: 24-09-2023