Jacob Tjipkes Vermooten register hypotheken 69: 123/422
Jacob Vermooten, geboren op 20 december 1888 te Balk als zoon van Tjipke Jacobs Vermooten, timmerknecht te Balk, en Trijntje Stegenga. Overleden op 25 september 1953 te Leeuwarden, 64 jaar oud. Timmerman te Balk
timmerman te Balk
aangifte geboorte op 21 december 1888 aktenummer 159, getuigen:
Pier Krul olieslagersknecht 38 jaar wonende te Balk
Dirk Brandsma olieslagersknecht 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 september 1953 aktenummer 399, gemeente Leeuwarden, door:
Sietze Jongsma assurantiemakelaar 41 jaar wonende te Balk
Op 18 mei 1912 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rink Bouwman, geboren op 7 juni 1884 te Oudemirdum als dochter van Lucas Lucas Bouwman, timmerman te Balk(1912), en Sjoerdje Hofstra. Overleden op 3 februari 1968 te Leeuwarden, 83 jaar oud.
aangifte geboren op 9 juni 1884 aktenummer 66 door Lucas Bouman timmerknecht te Oudemirdum, getuigen:
Gerrit Klazes Pelsma timmerknecht 49 jaar wonende te Balk
Betze Dooitjes Schram timmerknecht 41 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk:
1. Tjipke, geboren op 27 december 1913 te Balk. Overleden op 3 augustus 1989 te Sneek, 75 jaar oud. Op ? 1941 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Anna Klasina van der Brug, 32 jaar oud, onderwijzeres aan de Chr. Lagere school te Balk, geboren te Sneek, als dochter van Klaas van de Brug, gemeenteontvanger in de gemeente Wymbritseradeel, en Pietje Haga
2. Lucas, geboren op 21 augustus 1916 te Balk. Overleden op 13 maart 1972 te Zwolle, 55 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met M.J. van Dijk.
 
Lucas Vermooten
bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1933
 
1. Sjoerdje, geboren op 30 mei 1922 te Balk. Overleden op 6 december 1994 te Leeuwarden, 72 jaar oud. Op ? 1948 getrouwd in de gemeente ? met Hans de Vries. Kinderen: Lammert, Jacob (1953)
 
 
 
Jacob Vermooten Jacob Vermooten
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1907
 
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1934 >>>
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jacob Tjipkes Vermooten 1888-1953 Tjipke Vermooten 1913-1989
Lucas Lucas Bouwman 1852-1920    
 
periode adres bron
     
1912 - 1920 Meerweg 14 bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 169; huisnummer Balk 14
1921 - 1930 Dubbelstraat 12,14,16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 335; huisnummer Balk 378
1931 - 1939 Dubbelstraat 12,14,16 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 306; huisnummer Balk 364
1939 - 19?? Dubbelstraat 12,14,16  
eigendommen van Jacob Vermooten
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
910
 
afg. legaat
 
27 dec 1920
       
Balk
A
911
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1028, folio 123, nummer 422

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 juni 2016 laatste wijziging: 8-02-2020