persoonlijke gegevens van Haitje Hantjes Visser, visser te Harich
Haytje Hantjes Visser, geboren op 13 augustus 1786 te Tacozijl, als zoon van Haantje Hajtjes Visser, visser te Tacozijl, en An Annekes Schots. Overleden op 30 oktober 1863 te Balk, 77 jaar oud.
visser te Harich
aangifte overlijden op 31 oktober 1863 aktenummer 89, getuigen:
Pieter Reins Huisman koopman 66 jaar wonende te Balk, geburen
Ruurd Nannes van der Vaart koopman 50 jaar wonende te Harich, geburen
1. ) Omstreeks 1805 getrouwd met:
Jacobje Hinnes Visser, omstreeks 1785 geboren te Balk als dochter van Hinne Herres, visser te Balk, en Tettje Aukes. Overleden op 16 mei 1831 te Harich op nummer 46, 46 jaar oud.
aangifte overlijden op 17 mei 1831 pagina 8, getuigen:
Johannes Sjerps Samplonius boer 56 jaar wonende te Harich, geburen
Johannes Jakles Hulshof scheepstimmerman 27 jaar wonende te Harich, geburen
Uit dit huwelijk:
1. An, geboren op 9 maart 1807 te Tacozijl. Overleden op 3 april 1862 te Mirns en Bakhuizen, 55 jaar oud. Op 25 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hantje Tjeerds Haitjema 23 jaar oud geboren op 15 mei 1805 te Balk als zoon van Tjeerd Haitjes Haitjema en Sibbeltje Hinnes Hinnema. Overleden op 30 december 1890 te Wijckel (wordt in de overlijdensakte abusievelijk Haitje Haitjema genoemd). Hantje hertrouwde in 1863 met de 38-jarige, uit Stavoren afkomstige, Baukje Andries Wijbrands, gescheiden echtgenote van Harke Teunis Klaver.
2. Hantje, geboren op 26 februari 1809 te Tacozijl. Overleden op 1 juli 1875 te Harich, 66 jaar oud. Op 19 februari 1831 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jetske Alberts Coopmans 24 jaar oud, geboren op 30 mei 1807 te Balk, als dochter van Albert Coopmans en Janke van Theken. Overleden op 23 maart 1896 op nummer 10 te Sloten, 89 jaar oud.
3. Hinne, geboren op 8 juli 1810 te Harich. Overleden op 2 februari 1876 te Ypecolsga, 66 jaar oud.
1. ) Op 28 mei 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tettje Aukes Visser 27 jaar oud geboren op 7 september 1806 te Balk als dochter van Auke Hinnes Visser en Duttje Ruurds Symensma. Overleden op 1 oktober 1843 op nummer 10 te Ypecolsga, 37 jaar oud.
2. ) Op 12 december 1848 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Grietje Kornelis van der Sluis, 28 jaar oud, geboren op 15 mei 1820 te Elahuizen, als dochter van Cornelis Meines van der Sluis en Froukje Sipkes Schaveer. Overleden op 7 juni 1887 te Wijckel, 67 jaar oud.
4. Obbe, (Visscher), geboren op 30 december 1812 te Balk. Overleden op 10 november 1880 te Balk, 67 jaar oud. Op 13 mei 1840 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gatske Tjeerds Haitjema, geboren op 15 januari 1816 te Balk, als dochter van Tjeerd Haitjes Haitjema en Sibbeltje Hinnes Hinnema. Overleden op 1 januari 1894 te Balk, 77 jaar oud.
5. Tettie, geboren op 29 augustus 1815 op nummer 46 te Harich. Overleden (11 dagen na de geboorte van haar eerste kind) op 18 september 1839 op nummer 1(a?) te Balk, 24 jaar oud. Op 11 maart 1838 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Tjeerds Haitjema, oud 29 jaar, geboren op 5 maart 1809 te Balk, als zoon van Tjeerd Haitjes Haitjema en Sibbeltje Hinnes Hinnema. Overleden op 6 mei 1878 in een vaartuig liggende bij de veermanskaai te Sloten, 69 jaar oud. te Balk als zoon van Tjeerd Haitjes Haitjema en Sibbeltje Minnes Minnema.
aangifte geboorte op 29 augustus 1815 aktenummer 42, getuigen:
Hessel Frankes Remerij huisman 33 jaar wonende te Harich
Douwe Jans de Boer huisman 53 jaar wonende te Balk
6. Klaas, geboren op 11 juli 1817 op nummer 46 te Harich. Overleden op 9 januari 1901 te Locke Township, Elkhart, Indiana, USA, 83 jaar oud. Op 4 mei 1842 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hantje Jacobs Symensma 17 jaar oud geboren op 8 oktober 1824 te Harich, als dochter van Jacob Ruurds Symensma en Martje Jans Oor. Overleden op 6 juli 1896 te Locke Township, Indiana, USA, 71 jaar oud. Het echtpaar emigreert in 1854 met vier kinderen naar de staat Indiana, USA
aangifte geboorte op 12 juli 1817 aktenummer 54, getuigen:
Hessel Frankes Remerij huisman 34 jaar wonende op nummer 44 te Harich
Douwe Jans de Boer huisman 54 jaar wonende op nummer 1 te Balk
7. Auke, geboren op 16 augustus 1821 te Harich op nr 46. Overleden op 19 september 1849 te Sloten, 25 jaar oud. Op 8 mei 1844 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinskjen Johannis Wierstra, oud 24 jaar, geboren op 8 maart 1820 te Sondel, als dochter van Johannes Lykles Wierstra en Minke Symens Visser. Overleden op 30 mei 1879 te Wijckel, 59 jaar oud. Rinskjen hertrouwde in 1850 met 30-jarige, uit Terkaple afkomstige, Fetse Sytses Sytsema.
aangifte geboorte op 17 augustus 1821 aktenummer 68, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nr.120
Sjirk Jans Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nr. 86
8. Jan, geboren op 9 december 1823 op nummer 46 te Harich. Overleden op 15 juli 1829 op nummer 46 te Harich, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 december 1823 aktenummer 99, getuigen:
Jacob Foppes Hemminga agent van politie te Koudum 33 jaar wonende te Koudum
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nr. 154

aangifte overlijden op 15 juli 1829 blad nummer 40, getuigen:

Johannes Sjerps Samplonius boer 54 jaar wonende te Harich, gebuur
Johannes Hulshof scheepstimmerma 28 jaar wonende te Harich, gebuur
 
2. ) Op 8 maart 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Klazes Visser, geboren op 3 april 1802 te Balk, als dochter van Klaas Haitjes Visser en Antje Ruurds Symensma. Overleden op 9 februari 1867 te Balk, 64 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 februari 1867 aktenummer 8, getuigen:
Foppe Eelkes Schram koopman 30 jaar wonende te Balk
Pier Tijsses Piersma winkelier 24 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 

Visser, Haaitje Haantjes, geb. 1787 gehuwd, wonende te Harich zoon van Haantje Haaitjes, overleden en Antie Annekes mairie Balk maritieme inscriptie; moet opkomen na overlijden van zijn plaatsvervanger Tjitte Freerks Bastiaan; 70e Equipage de haut bord, linieschip Le Prince (eerder genaamd Kroonprins, Kon. Holland en Wreker); zijn grootvader Haaitje Haantjes neemt voor hem de familienaam De Vries aan

Bronnen: Tresoar toegang 8/4040 en 8/4078. 576 Raf Balk dl. 1 fol. 139
 
Haitje Hantjes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1863
 
Haitje Hantjes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1867
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Haitje Hantjes Visser 1787-1863 Hantje Haitjes Visser 1809-1875
Klaas Haitjes Visser 1768-1826    
 
periode adres bron
  Tacozijl  
1810 - 1834 Tsjamkedykje 1  
1834 - 1840 van Swinderenstraat 63  
1840 van Swinderenstraat 63 volkstelling 1840; huisnummer 72
1849 - 1859 van Swinderenstraat 63 woningregister 1849 - 1859 blad 96; huisnummer 72 / 82
1859 - 1867 van Swinderenstraat 63 woningregister 1859 - 1869 blad 31; huisnummer 82
     
eigendommen van Haitje Hantjes Visser
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
H
302 02 49 40 weiland H 3 Balk H 270 01 88 30 weiland H 3
Balk H 303 00 06 80 huis en erf H 3   Balk C 581 01 75 00 hooiland C 4
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 275 Haitje Hantjes Visser, visscher te Harich
eigendommen van Grietje Klazes Visser
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
236
00 03 40
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 274 Grietje Klazes Visser, winkeliersche te Balk
notariële acten
 
1823 Langweer, notaris Jacobus Jongbloed.
Provisionele en finale toewijzing. Koopsom fl. 1100 van een huis en landen te Wijckel.
- Barre Stapert (wijnkoper) wonende te Lemmer, verkoper.
- Uiltje ten Brink (visser) wonende te Wijckel, koper
- Haaitje Hantjes Visser (visser) wonende te Balk, borg
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 74005  Repertoirenr.: 450 d.d. 8 januari 1823
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing Inventaris
- Haytje Haantjes Visser, visser en boer te Harich, weduwnaar van Jacobjen Hinnes Visser als vader van en voogd  over Tjetje, Klaas en Auke Haaytjes Visser
- An Haytjes Visser te Oudemirdum, gehuwd met Hantje  Tjeerds Haytjema
- Haantje Haytjes Visser, visser te Tacozijl als toeziend  voogd
- Hinne Haytjes Visser, boer te Harich
- Obbe Haytjes Visser, visser te Harich
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 14 d.d. 13 februari 1834
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma   Inventaris
- Obe Haitjes Visser te Balk, executeur testamentair
- Grietje Klazes Visser, in leven weduwe van Haitje Hantjes  Visser, erflater
- Duttje Hinnes Visser te Balk, enige erfgenaam
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7040  Repertoirenr.: 17 d.d. 28 februari 1867
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 dezember 2015 laatste wijziging: 28-03-2020