Johannes Harmens Visser
kadastrale legger Balk 278 inschrijving hypotheken 2 register 69: 2 / 18
Johannes Harmens Visser, geboren op 25 oktober 1795, gedoopt op 8 november 1795 in Sloten , als zoon van Harmen Sijbes en Cornelia Johannes. Overleden op 12 juli 1863 te Balk, 67 jaar oud.
koopman / graankoper te Balk
aangifte overlijden op 13 juli 1866 aktenummer 60, getuigen:
Rinze Eiberts Hoekstra logementhouder 39 jaar wonende te Balk
Jan Piers Piersma sjouwerman 39 jaar wonende te Balk
1. ) Op 17 mei 1818 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ypkjen Sibbeles Wildeboer, geboren op 10 januari 1797 te Balk, gedoopt op 29 januari 1797 te Balk (Hervormd), als dochter van Sibbele Pieters Wildeboer en Detje Pieters Bakker. Overleden op 19 september 1831 op nummer 14 te Balk, 34 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 september 1831 pagina B 13, getuigen:
Gerrit Berends Wenning kuiper 37 jaar wonende te Balk
Bauke Rinkes Baukema werkman 23 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sibbele, geboren op 22 maart 1819 op nummer 14 te Balk. Overleden op 19 juni 1819 op nummer 14 te Balk, 3 maanden oud.
aangifte geboorte op 23 maart 1819 aktenummer 23 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Sipke Siemens Kiep schoenmaker 49 jaar wonende te Balk op nummer 12
Pieter Rinkes Wildeboer schoenmaker 28 jaar wonende te Balk op nummer 15
aangifte overlijden op 20 juni 1819 pagian B 13, getuigen:
Sipke Sijmens Kijp schoenmakersknecht 50 jaar wonende te Balk, geburen
Luitjen Heins Hofmans timmerman 31 jaar wonende te Balk, geburen
2. Sible, geboren op 18 augustus 1820 te ? Overleden op 13 oktober 1884 op nummer 88 te Sloten, 64 jaar oud. Op 13 mei 1847 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Mettje Wisses van der Meulen, oud 25 jaar, geboren te Joure als dochter van Wisse Piekes van der Meulen en Hiltje Wiegers van Eyck
aangifte geboorte op 19 augustus 1820 aktenummer 63 door Johannes Harmens Visser graankoper te Balk, getuigen:
Sipke Siemens Kiep schoenmakersknecht 52 jaar wonende te Balk op nummer 12
Pieter Rinkes Wildeboer schoenmaker 30 jaar wonende te Balk op nummer 15
3. Harmen, geboren op 30 maart 1823 op nummer 14 te Balk. Overleden op 20 augustus 1897 te ?, 74 jaar oud.
aangifte geboorte op 31 maart 1823 aktenummer 28 door Johannes Harmens Visser graankoper te Balk, getuigen:
Sipke Siemens Kiep schoenmakersknecht 54 jaar wonende te Balk op nummer 12
Gerrit Berends Wenning kuipersknecht 29 jaar wonende te Balk op nummer 13
aangifte overlijden op 20 augustus 1897 aktenummer 73, getuigen:
Reitze Jaarsma predikant 45 jaar wonende te Balk
Jan Hoekstra slager 42 jaar wonende te Balk
4. Jan, geboren op 28 februari 1826 op nummer 14 te Balk. Op 14 mei 1848 getrouwd in de gemeente Gaasteralnd met Tetje Martens Beukens, oud 22 jaar, geboren te Sondel als dochter van Marten Willems Beukens en Taetske Meines van Sluis.
aangifte geboorte op 28 februari 1826 aktenummer 17 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Sipke Siemens Kiep schoenmakersknecht 56 jaar wonende te Balk op nummer 12
Pieter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 50 jaar wonende te Balk op nummer 107
5. Dettje, geboren op 18 maart 1829 op nummer 14 te Balk. Overleden op 31 oktober 1831 op nummer 14 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 maart 1829 aktenummer 25 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Sipke Siemens Kiep tapper 59 jaar wonende te Balk op nummer 12
Aldert Lukas Jonker koopman 58 jaar wonende te Balk op nummer 17
aangifte overlijden op 1 november 1831 pagina B 16, getuigen:
Johannes Bernardus Rodenburg werkman 31 jaar wonende te Balk, geburen
Bauke Rinkes Baukema werkman 24 jaar wonende te Balk, geburen
 
2. ) Op 20 januari 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Rinske Alderts Jonker, geboren op 8 juli 1801 in Balk, gedoopt op 26 juli 1801 in Balk (Hervormd), als dochter van Aldert Lucas Jonker en Aaltje Meines Delfstra. Overleden op 13 juni 1888 te Balk, 87 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 juni 1888 aktenummer 52, getuigen:
Marten Gorter bakker 55 jaar wonende te Balk
Jan Rinzes Hoekstra slager 33 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
6. Det(t)je, geboren op 16 oktober 1833 op nummer 14 te Balk. Overleden op 25 maart 1844 op nummer 22 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 17 oktober 1833 pagina B 45 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Pieter Rinkes Wildeboer schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
Sytze Adams Hofstra zwartverver 35 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 maart 1844 pagina B 5, getuigen:
Siebe Dirks Duijf logementhouder 30 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot klerk 28 jaar wonende te Balk
7. Aaltje, geboren op 5 oktober 1835 op nummer 14 te Balk. Overleden op 29 maart 1844 op nummer 22 te Balk, 8 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 oktober 1835 pagina B 41 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Otte Rinkes Wildeboer schoenmaker 36 jaar wonende te Balk
Pier Thibaudier inlands Kramer 21 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 maart 1844 pagina B 5, getuigen:
Siebe Dirks Duijf logementhouder 30 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot klerk 28 jaar wonende te Balk
8. Kornelia, geboren op 30 november 1837 op nummer 14 te Balk. Overleden op 31 december 1903 te Balk, 66 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 2 december 1837 pagina B 52 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Pieter Rinzes Wildeboer schoenmaker 47 jaar wonende te Balk
Brant Martens van der Goot commissionair 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 decmber 1903 aktenummer 95, getuigen:
Jan Hoekstra slager 48 jaar wonende te Balk
Halbe Doele timmerman 53 jaar wonende te Balk
9. Reinou, geboren op 27 februari 1840 op nummer 14 te Balk.
1. ) Op 3 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Feites Bakker, oud 26 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Feite Poppes Bakker en Meino Ages Ages.
2. ) Op 21 april 1888 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Migchiel Osinga, oud 54 jaar, geboren te Ypecolsga als zoon van Douwe Annes Osinga en Sipkjen Migchiels Zoethout. 
aangifte geboorte op 27 februari 1840 pagina B 14 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Pieter Rinkes Wildeboer schoenmaker 49 jaar wonende te Balk
Pier Jans Piersma schippersknecht 43 jaar wonende te Balk
10. Maria, geboren op 30 mei 1843 op nummer 22 te Balk . Overleden op 13 oktober 1843 op nummer 22 te Balk, 4 maanden oud.
aangifte geboorte op 30 mei 1843 pagina B 26 door Johannes Harmens Visser koopman te Balk, getuigen:
Siebe Dirks Duijf logementhouder 29 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot klerk 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 oktober 1843 pagina B 12, getuigen:
Siebe Dirks Duijf logementhouder 30 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot klerk 28 jaar wonende te Balk
 
 
 
Johannes Harmens Visser
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 14 - huisnummer Balk 14
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Johannes Harmens Visser
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Johannes Harmens Visser.
bron 380-027: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
op deze link de complete rekening voldaan op 28 januari 1854
 
Johannes Harmens Visser
bron: Leeuwarder Courant van 2 april 1858
Sloten B 14 is anno 2020 Lindengracht 12
 
Johannes Harmens Visser
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1863
 
Rinske Alderts Jonker
bron: Leeuwarder Courant van 16 juni 1888
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes Harmens Visser 1795-1863  
Aldert Lukas Jonker 1771-1838    
woonadressen familie Visser
periode adres bron
1819 Pypsterstikke  
1829 Pypsterstikke volkstelling 1829
1840 Pypsterstikke volkstelling 1840
1842 - 1859 Meerweg 6 woningregister 1849 - 1859 blad 28; huisnummer Balk 22 / 28
1859 - 1869 Meerweg 6 bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 14; huisnummer Balk 28
1869 - 1879 Meerweg 6 woningregister 1869 - 1879 blad 58; kad. gemeente Balk sectie A nummer 353
1879 - 1890 Meerweg 6 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 75; kad. gemeente Balk sectie A nummer 353
     
eigendommen van Johannes Harmens Visser
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nr
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
298
00 01 98
huis en erf
A 5
Balk
A
313
00 00 35
huis en erf
A 5
Balk A 299 00 00 94 werkplaats en leerlooierij A 5 Balk B 455 00 13 60 tuin B 3
Balk B 456 00 09 20 huis en erf B 3
Balk A 312 00 02 30 pakhuis en erf A 5            
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 278 Johannes Harmens Visser koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B
166 00 28 80 koopbrief 8,- 19 mrt 1839        
Balk
A
50   koopbrief 1600,- 19 mrt 1839        
Balk
A
57          
Balk
A
59          
Balk B 161 02 39 70 Lijnbaan            
Balk B 739                
Balk B 154                
Balk B 147                
Balk B 148                
Balk B 149                
Balk B 150                
Balk B 151                
Balk B 152                
Balk B 153                
Balk A 298 00 01 98 scheiding 900,- 3 nov 1848        
Balk A 299 00 00 94        
Balk A 313 00 00 35 800,-        
Balk A 333 00 02 30        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1007, folio 2, nummer 18
notariële acten
 
1839 Balk, notaris Willem Jan Hemsing
Koopakte Betreft de verkoop van huis en tuin ect te Wijckel, koopsom fl. 1600
- Trijntje Willems van der Zee, werkvrouw te Wijckel, weduwe van Gerardus Teekes Samplonius, verkoper
- Jelle Wiebes Harsma, huisman te Follega, gehuwd met Frouwkjen Gerardus Samplonius, verkoper
- Pieter Gerlofs Bestevaar, werkman te Oldeholtwolde, gehuwd met Foekjen Gerardus Samplonius, verkoper
- Grietje Gerardus Samplonius te Harich, gehuwd met Kerst Murks Kok, verkoper
- Janke Gerardus Samplonius te Wijckel, verkoper
- Willem Gerardus Samplonius, werkman te Wijckel, verkoper
- Johannes Harmens Visser, koopman te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 14 d.d. 28 januari 1839
 
1839 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte Betreft de verkoop van erfdienstbaarheid
- Anske Wiebes Bruinsma, werkman te Wijckel, gehuwd met Gooits Ykes Ykema,  verkoper
- Johannes Harmens Visser, koopman te Balk, koper  
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 18 d.d. 23 februari 1839  
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van drie stukken weidland te Wijckel, koopsom fl. 2257
- Johannes Harmens Visser, koopman te Balk, gehuwd met Rinske Alderts Jonker, verkoper
- Johannes Annes Schaafsma, logementhouder te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7015 Repertoirenr.: 11 en 16 d.d. 21 januari 1846
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 september 2011 laatste wijziging: 22-01-2024