persoonlijke gegevens van Klaas Haitjes Visser, visser te Balk
Klaas Haitjes (Visser), geboren op 5 december 1768 te Balk, als zoon van Haitje Hantjes, visser te Balk, Gatske Klases Visser. Overleden op 22 september 1826 te Balk op nummer 72, 57 jaar oud.
aangifte overlijden op 23 september 1826 aktenummer B 39, 1 / 11, visser, getuigen:
Siebe Jans Bandstra schoenmaker 53 jaar wonende te Balk op nr. 71
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 52 jaar wonende te Balk op nr. 69
Op 14 februari 1790 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Antje Ruurds, geboren op te , als dochter van Ruurd Symens Symensma, rentenier te Balk (1816), en Grietie Herres. Overleden op 4 maart 1816 te Balk op nummer 72, 47 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 maart 1816 aktenummer B 4, zonder beroep, getuigen:
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker ? wonende te Balk, geburen
Pier Willems Bouma(n) winkelier ? wonende te Balk, geburen
Uit dit huwelijk:
1. Gatske, geboren circa 1792 te Balk. Overleden op 7 maart 1859 te Balk op nr. 153, 67 jaar oud. 1) Op 7 februari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Poulus Claases Duisterhout, oud 44 jaar, geboren te Balk als zoon van Claas Tjeerds Duisterhout en Gryttje Klazes Batel. 2) Op 28 september 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Obbes Rijstra, oud 67 jaar, geboren te Rijs als zoon van Obe Rinkes en Afke Johannes.
aangifte overlijden op 7 maart 1859 aktenummer 022, getuigen:
Wierde Eyberts Halma zwartverver 54 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 51 jaar wonende te Balk
2. Haitje, geboren circa 1794 te Balk. Overleden op 9 februari 1814 te Balk op nummer 72, 21 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 februari 1814 aktenummer B 006, getuigen:
Pier Willems Boumans koopman ? wonende te Balk, geburen
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker ? wonende te Balk, geburen
3. Ruurd, geboren circa 1800 te Balk. Op 7 februari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aafke Johannes Smid, oud 24 jaar, geboren te Balk als dochter van Johannes Obbes Smid en Jetske Ruurds Symonsma.
4. Grietje, geboren circa 1803 te Balk. Overleden op 9 februari 1867 te Balk, 64 jaar oud. Op 8 maart 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Haytje Hantjes Visser, oud 47 jaar, geboren te Tacozijl als zoon van Haantje Hajtjes Visser en An Annekes Schots.
aangifte overlijden op 11 februari 1867 aktenummer 008, getuigen:
Foppe Eelkes Schram koopman 30 jaar wonende te Balk
Pier Tijsses Piersma winkelier 24 jaar wonende te Balk
5. Lieuwe, geboren circa 1804 te Balk. Landbouwer te Harich. Overleden op 13 oktober 1872 te Harich, 68 jaar oud. 1.) Op 16 december 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aafke Meines Smid, oud 27 jaar, geboren te Langweer als dochter van Meine Obes Smid en Syberg Ruurds Symensma. 2.) Op 10 april 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Eelkjen Jans Luinenburg, oud 26 jaar, geboren te Oudemirdum als dochter van Jan Jans Luinenburg en Eelkjen Jans Schilstra.
aangifte overlijden op 14 oktober 1872 aktenummer 068, getuigen:
Jakle Johannes Hulshoff scheepstimmerman 40jaar wonende te Harich
Dominicus van der Werf scheepstimmerknecht 39 jaar wonende te Harich
 
 
 

De familie Klaas Haitjes Visser woonde op nummer 72 aan de Harichsterzijde in Balk. Dat is nu van Swinderenstraat 63.

Na het overlijden van de ouders in respectievelijk 1816 en 1826 wordt het pand toegewezen aan de ongehuwde dochter Grietje. Zij is dan ook genoemd als eigenaar bij de kadastrale indeling in 1832. Kort daarna trouwt ze met de uit Harich afkomstige Haytje Hantjes Visser.

 

 

laatste wijziging: 11 april 2010