Lieuwe Klazes Visser register hypotheken 69: 30 / 14
Lieuwe Klazes Visser, geboren op 3 oktober 1804 te Balk, als zoon van Klaas Haitjes Visser, visser te Balk, en Antje Ruurds Symensma. Overleden op 13 oktober 1872 te Harich, 68 jaar oud.
visser te Balk (1829), huisman te Harich (1832, 1838, 1841), boer te Harich (1846) landbouwer te Harich (1862, 1865, 1867, 1872)
aangifte overlijden op 13 oktober 1872 aktenummer 68, getuigen:
Jakle Johannes Hulshoff scheepstimmerman 40 jaar wonende te Harich
Dominicus van der Werf scheepstimmerknecht 39 jaar wonende te Harich
1. ) Op 16 december 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Afke Meines Smid, geboren op ? te Langweer, als dochter van Meine Obes Smid en Syberg Ruurds Symensma. Overleden op 2 oktober 1859 te Harich, 59 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 oktober 1859 aktenummer 89, getuigen:
Klaas Hielkes Hielkema werkman 40 jaar wonende te Balk
Johannes Jakles Hulshoff scheepstimmerman 57 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sybrig, geboren op 17 augustus 1829 op nummer 113 te Balk. Overleden op 1 maart 1852 op nummer 8 te Mirns en Bakhuizen, 22 jaar oud. Op 9 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rinke Haitjes Haitjema 26 jaar oud geboren te Balk als zoon van Haitje Tjeerds Haitjema, visser te Balk, en Tjiets Rinkes Smid.
aangifte geboorte op 17 augustus 1829 aktenummer 62, getuigen:
Hendrik Jans Reekers grofsmid 41 jaar wonende te Balk
Marten Nannes van der Goot koopman 21 jaar wonende te Balk
2. Klaas, geboren op 7 juli 1832 op nummer 44 te Harich.
aangifte geboorte op 8 juli 1832 aktenummer 51, getuigen:
Haitje Haantjes Visser visser 45 jaar wonende te Harich
Johannes Jakles Hulshoff scheepstimmerman 29 jaar wonende te Harich
3. Antje, geboren op 7 juli 1832 op nummer 44 te Harich.
aangifte geboorte op 8 juli 1832 aktenummer 51, getuigen:
Haitje Haantjes Visser visser 45 jaar wonende te Harich
Johannes Jakles Hulshoff scheepstimmerman 29 jaar wonende te Harich
4. Antje, geboren op ? Overleden op 18 mei 1833 op nummer 47 te Harich, 45 dagen oud.
5. Meine, geboren op 18 augustus 1834 op nummer 44 te Harich. Overleden op 29 mei 1835 te Harich, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 18 augustus 1834 blad 37, getuigen:
Hinne Haitjes Visser huisman 24 jaar wonende te Harich
Johannes Jakles Hulshoff scheepstimmerman 30 jaar wonende te Harich
6. Meine, geboren op 14 september 1836 op nummer 44 te Harich. Overleden op 20 augustus 1854 te Utrecht, 17 jaar oud.
aangifte geboorte op 14 september 1836 blad 43, getuigen:
Hinne Haitjes Visser huisman 26 jaar wonende te Harich
Johannes Jakles Hulshoff scheepstimmerman 32 jaar wonende te Harich
6. Haitje, geboren op 21 juni 1838 op nummer 44 te Harich. Overleden op 25 mei 1840 te Harich, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 juni 1838 blad 26, getuigen:
Hinne Haitjes Visser huisman 27 jaar wonende te Wyckel
Johannes Jakles Hulshoff scheepstimmerman 35 jaar wonende te Harich
7. Antje, geboren op 16 april 1841 op nummer 44 te Harich.
aangifte geboorte op 17 april 1841 blad 22, getuigen:
Hantje Haitjes Visser huisman 32 jaar wonende te Harich
Johannes Jakles Hulshoff scheep- en schuitenmaker 38 jaar wonende te Harich
8. Levenloos kind, vrouw, geboren op 22 december 1843
9. Haitje, geboren op 7 februari 1846 op nummer 44 te Harich.
aangifte geboorte op 9 februari 1846 blad 7, getuigen:
Hantje Haitjes Visser boer 36 jaar wonende te Harich
Johannes Jakles Hulshoff scheepstimmerman 43 jaar wonende te Harich
 
2. ) Op 10 april 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkjen Jans Luinenburg, geboren op 29 augustus 1834 op nummer 37 te Oudemirdum als dochter van Jan Jans Luinenburg, werkman te Oudemirdum,en Eelkjen Jans Schilstra. Overleden op 23 augustus 1895 te Harich, 60 jaar oud. Eelkje trouwt op 17 september 1874 met Lykle Reins Lyklema.
aangifte overlijden op 24 augustus 1895 aktenummer 81, getuigen:
Hielke Hielkema veehouder 51 jaar wonende te Harich
Jouke Beukens veehouder 37 jaar wonende te Harich
Uit dit huwelijk:
10. Meine, geboren op 3 mei 1862 te Harich. Overleden op 7 december 1930 te Balk, 68 jaar oud. Op 8 juni 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Neeltje Martens Visser, geboren op 27 maart 1852 te Balk als dochter van Marten Siebes Visser en Froukje Alberts Wierda.
aangifte geboorte op 3 mei 1962 aktenummer 52, getuigen:
Jan Tjibbeles van der Zee timmerknecht 50 jaar wonende te Harich
Jakkele Johannes Hulshoff schuitemaker 50 jaar wonende te Balk
11. Sybren, geboren op 21 maart 1865 te Harich.
aangifte geboorte op 23 maart 1865 aktenummer 46, getuigen:
Hantje Haitjes Visser landbouwer 56 jaar wonende te Harich
Wybe Tietema klerk 56 jaar wonende te Balk
12. Jantjen, geboren op 17 april 1867 te Harich.
aangifte geboorte op 18 april 1867 aktenummer 44, getuigen:
Jan Hendriks Doele aanspreker 59 jaar wonende te Balk
Jan Tjibbeles van der Zee scheepstimmerman 56 jaar wonende te Harich
 
 
 
Lieuwe Klazes Visser
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 166 - huisnummer Balk 113
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Lieuwe Klazes Visser
 
Lieuwe Klazes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1872
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Klaas Haitjes Visser 1768-1826 Lieuwe Klazes Visser 1804-1872 Meine Lieuwes Visser 1862-1930
  Paulus Klazes Duisterhout 1777-1829  
  Haitje Hantjes Visser 1787-1863  
     
woonadressen familie Visser
periode adres bron
1829 Raadhuisstraat 47  
1840 Tsjamkedykje 3 volkstelling 1840; huisnummer Harich 44
1849 - 1859 Tsjamkedykje 3 woningregister 1849 - 1859 blad 484; huisnummer Harich 45 / 65
1859 - 1869 Tsjamkedykje 3 woningregister 1859 - 1869 blad 27; kad. gem. Balk sectie H 290; huisnummer 65
1869 - 1872 Tsjamkedykje 3 woningregister 1869 - 1879 blad 191; kad. gem. Balk sectie H 290; volgnummer 942
     
eigendommen van Lieuwe Klazes Visser
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom

minuut-plan

  kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom minuut- plan
Balk A 174 00 04 00 huis en erf A 5            
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 281 Lieuwe Klazens Visser, visser te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 174                
Balk A 124                
Balk H 349                
Balk H 350                
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1035, folio 30, nummer 14
notariële acten
 
1829 Balk, notaris W. J. Hemsing  Koopakte.
Betreft de verkoop van huis en tuin en erf te Balk (Raadhuisstraat 47), koopsom fl. 1800,-
- jonkvrouwe Constantia Johanna Rengers, rentenier te Rijs,  verkoper
- Lieuwe Klazes Visser, visser te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 52 d.d. 11 mei 1829
 
1830 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte
- Lieuwe Klazes Visser, visser te Balk, verkoper
- Tjietje Douwes Albada, assessor te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 47 d.d. 18 mei 1830
 
1832 Balk, notaris W. J. Hemsing  Plaatsvervanging
- Lieuwe Klazes Visser, huisman te Harich
- Jotje Piers Bosman, turfdrager te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 79 d.d. 18 december 1832
 
1848 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1350,-
- Janneke Tijsses Tijsma, rentenier te Balk, weduwe van  Pier Reintjes Haringsma, verkoper
- Lieuwe Klazes Visser, landbouwer te Harich, provisionele  koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7017 Repertoirenr.: 32 en 34 d.d. 1 maart 1848
 
1850 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte.
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk (Dubbelstraat 20), koopsom fl. 300
- Theodorus Neyts, ketelboeter te Balk, verkoper
- Petrus Franciscus Neyts, metselaar te `s Gravenhage,  verkoper
- Johanna Theodorus Neyts te Joure, gehuwd met Jan Krol,  verkoper
- Willemke Theodorus Neyts te Joure, gehuwd met Jan Karels  Ongering, verkoper
- Betje Theodorus Neyts te Lemmer, gehuwd met Atze Johannes  van der Werf, verkoper
- Lieuwe Klazes Visser, landbouwer te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7019 Repertoirenr.: 7 d.d. 15 januari 1850
 
1851 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van weidland te Harich, koopsom fl. 3350,-
- Jan Thomas Rinkema, winkelier te Balk, verkoper
- Geert Thomas Rinkema te Balk, verkoper
- Wietske Geerts van der Wijk, weduwe van Thomas Jans  Rinkema, verkoper
- Sibbele Thomas Rinkema, bakkersknecht te Balk, verkoper
- Geertje Thomas Rinkema te Balk, verkoper
- Lieuwe Klazes Visser, landbouwer te Harich, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7020 Repertoirenr.: 72, 80 en 83 d.d. 26 november 1851
 
1862 Balk, notaris G. Zandstra  Koopacte.
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk (Raadhuisstraat 47), koopsom fl. 1300,-
- Lieuwe Klazes Visser te Harich, verkoper
- Thijs Piers Piersma te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7033 Repertoirenr.: 46 d.d. 23 april 1862
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 mei 2016 laatste wijziging: 29-03-2020