Meine Lieuwes Visser register hypotheken 69: 80 / 111
Meine Lieuwes Visser, geboren op 3 mei 1862 te Harich als zoon van Lieuwe Klazes Visser en Elkjen Jans Luinenburg. Overleden op 7 december 1930 te Balk, 68 jaar oud.
arbeider/ werkman te Balk (1893 - 1920) los werkman te Balk (1921-1930)
aangifte geboorte op 3 mei 1962 aktenummer 52, getuigen:
Jan Tjibbeles van der Zee timmerknecht 50 jaar wonende te Harich
Jakkele Johannes Hulshoff schuitemaker 50 jaar wonende te Balk
Op 8 juni 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Neeltje Martens Visser, geboren op 27 maart 1852 te Balk als dochter van Marten Siebes Visser en Froukje Alberts Wierda. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwe, geboren op 1 april 1895 te Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Lieuwe Klazes Visser 1804-1872 Meine Lieuwes Visser 1862 - 1930  
     
woonadressen familie Visser
periode adres bron
1893 - 1900 Meerweg 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 9; huisnummer Balk 10
1900 - 1910 Meerweg 16 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 10; huisnummer Balk 10 / 12
1911 - 1920 Meerweg 16 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 100; huisnummer Balk 12
1921 - 1930 Meerweg 16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 2; huisnummer Balk 11
1931 - 1933 Meerweg 16 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 9; huisnummer Balk 12
1933 - Wijk aan Zee  
eigendommen van Meine Lieuwes Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
350
 
1/3 bij scheiding
7325,-
30 juli 1873
       
Balk
H
749
         
Balk
H
748
         
Balk
A
433
 
koopacte
1100,-
31 jan 1893
       
Balk
A
158
 
toewijzing
451,-
6 jan 1896
       
6 graven op Balk H 848
 
scheiding
25,-
2 maart 1896
       
Balk
I
516
 
toewijzing
703,-
12 mei 1898
       
Balk
A
428
 
toewijzing
1853,-
25 mrt 1902
       
Balk
A
802
 
koopacte
1237,50
18 nov 1905
       
Balk
A
803
         
Balk
A
731ged
 
ruiling
-
11 sep 1914
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1085, folio 80, nummer 111
notariële acten
 
1873 Balk, notaris L. H. Potma Boedelscheiding
- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich, weduwe van Lieuwe Klazes Visser als moeder van en voogd over Meine, Siebren en Jantje Lieuwes Visser
- Rinke Haitjes Haitjema te Balk, weduwnaar van Sybrig Lieuwes Visser als vader  van en voogd over Tjiets Rinkes Haitjema
- Klaas Lieuwes Visser te Oudega Hemelumer Oldeferd als toeziend voogd
- Haitje Lieuwes Visser te Sacramento U.S.A.
- Sjoerd Haagsma te Lemmer als deelvoogd
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7046 Repertoirenr.: 64 d.d. 23 juni 1873
 
1893 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Johannes Siebrens Dooper te Balk, verkoper
- Luitjen Siebrens Dooper te Ruigahuizen, verkoper
- Meine Lieuwes Visser te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 4 d.d. 25 januari 1893
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 451
- Antonius Eiling te Balk, verkoper, tevens als voogd over Bernardus, Antje en  Jouke Sietzes Eiling
- Sietze Eiling, in leven gehuwd met Pietertje Veltman, erflater
- Meindert Veltman te St. Nicolaasga als toeziend voogd
Betreft de koop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 451
- Meine Lieuwes Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 69 en 73 d.d. 11 december 1895
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 716
- Meine Lieuwes Visser te Balk, verkoper
- Rein Bets te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 7 d.d. 30 januari 1896
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, tuin en land te Ruigahuizen, koopsom fl. 703
- Klaas Hiddes Korenstra te Wijckel, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Pier Hiddes Korenstra te Wijckel, verkoper
- Jacob Hiddes Korenstra te Ruigahuizen, verkoper
- Johannes Jans Bremer te Haarlemmermeer, gehuwd met Akke Hiddes Korenstra, verkoper
- Fredrik Frank van Diepenbos te Wijckel, gehuwd met Froukje Jelles Korenstra,  verkoper
- Neeltje Tijsseling te Wijckel, weduwe van Jelle Hiddes Korenstra, verkoper,  tevens als moeder van en voogd over Thomas Jelles Korenstra
- Meine Lieuwes Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 8 en 12 d.d. 25 april 1898
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en 2 woningen etc te Balk, koopsom fl. 1853
- Gerrit Sybrens van der Veer te Krimpen aan de Lek, verkoper
- Sietze Arends te Millingen (Duitsland), gehuwd met Johanneske Sybrens  van der   Veer, verkoper
- Meine Lieuwes Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 33 en 40 d.d. 26 februari 1902
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en hooiberg en land te Ruigahuizen,  koopsom  fl. 1208
- Meine Lieuwes Visser te Balk, verkoper
- Koenraad Louwsma te Ruigahuizen, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 155 en 163 d.d. 7 december 1910
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 maart 2009 laatste wijziging: 28-03-2020