Meine Lieuwes Visser
kadastrale legger: Balk 1904 inschrijving hypotheken 2 register 69: 80 / 111
Meine Lieuwes Visser, geboren op 3 mei 1862 te Harich.
Zoon van Lieuwe Klazes Visser, landbouwer wonende te Harich (1862), en Elkjen Jans Luinenburg.
Overleden op 7 december 1930 te Balk, 68 jaar oud.
Beroep: arbeider/ werkman te Balk (1893 - 1920) los werkman te Balk (1921-1930)
aangifte geboorte op 3 mei 1962 aktenummer 52, getuigen:
Jan Tjibbeles van der Zee timmerknecht 50 jaar wonende te Harich
Jakkele Johannes Hulshoff schuitemaker 50 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 8 december 1930 aktenummer 52, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 57 jaar wonende te Balk
Imke Wagenmakers zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
Op 8 juni 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Neeltje Martens Visser, geboren op 27 maart 1852 te Balk.
Dochter van Marten Siebes Visser, schoenmaker wonende te Balk (1852), en Froukje Alberts Wierda.
Overleden op 3 februari 1938 te Beverwijk, 85 jaar oud.
Beroep:
aangifte geboorte op 29 maart 1852 blad 19, getuigen:
Jan Sibbeles Pietersma werkman 45 jaar wonende te Balk
Johannes Andries Hulscher kleermaker 52 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 februari 1938 aktenummer 19, getuigen:
Arend Withaar aanspreker 51 jaar wonende te Beverwijk
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwe, geboren op 1 april 1895 te Balk. Op 29 april 1920 naar Heemstede.
Overleden op 4 oktober 1971 te Heemstede, 76 jaar oud.
Beroep: diacoon in huize Meer en Bosch te Heemstede
aangifte geboorte op 2 april 1895 aktenummer 40, getuigen:
Johannes Tijsses van Hout timmerknecht 55 jaar wonende te Balk
Rein Bets melktapper 24 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: Haarlem's Dagblad van 6 oktober 1971 bron: Trouw van 6 oktober 1971
 
Een diacoon is in de protestantse Kerken de mannelijke functionaris die arbeid verricht op hetzelfde terrein als de diacones, dus in de dienst van barmhartigheid. De Nederlandse Broederschap der Diakonen ontstond in 1889 en verkreeg later erkenning van de Nederlands Hervormde Kerk. De diaconen worden o.a. te Heemstede opgeleid.
bron: www.ensie.nl
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Lieuwe Klazes Visser 1804-1872 Meine Lieuwes Visser 1862 - 1930  
Marten Siebes Visser 1811-1884 broers / zusters / zwagers  
     
woonadressen familie Visser
periode adres bron
1893 - 1900 Meerweg 16 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 9; huisnummer Balk 10
1900 - 1910 Meerweg 16 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 10; huisnummer Balk 10 / 12
1911 - 1920 Meerweg 16 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 100; huisnummer Balk 12
1921 - 1930 Meerweg 16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 2; huisnummer Balk 11
1931 - 1933 Meerweg 16 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 9; huisnummer Balk 12
1933 - 193? Wijk aan Zee  
193? - 1938 Beverwijk  
eigendommen van Meine Lieuwes Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
350
 
1/3 bij scheiding
7325,-
30 juli 1873
       
Balk
H
749
         
Balk
H
748
         
Balk
A
433
 
koopacte
1100,-
31 jan 1893
       
Balk
A
158
 
toewijzing
451,-
6 jan 1896
       
6 graven op Balk H 848
 
scheiding
25,-
2 maart 1896
       
Balk
I
516
 
toewijzing
703,-
12 mei 1898
       
Balk
A
428
 
toewijzing
1853,-
25 mrt 1902
       
Balk
A
802
 
koopacte
1237,50
18 nov 1905
       
Balk
A
803
         
Balk
A
731ged
 
ruiling
-
11 sep 1914
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1085, folio 80, nummer 111
legger kadastrale gemeente Balk
  kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen waaruit getrokken waar overgebracht
1 Balk A 433 00 03 10 huis en erf (1894) dj 1904 bijbouw enz. 1405 / 1 1904 / 5,6
2 Balk A 158 00 03 00 huis en erf dj 1897 verkoop 1367 / 1 1969 / 1
3 Balk I 516 00 35 10 bouwl huis dj 1912 verkoop 1673 / 3 2640 / 1
4 Balk A 428 00 03 40 huis en erf dj 1904 vernieuwing 1482 / 1 1904 / 7
5 Balk A 804 00 02 77 huis,schuur,erf dj 1910 verbouw 1904 / 1 1904 / 11
6 Balk A 805 00 00 63 erf dj. 1915 ruiling 1904 / 1 84 / 309
7 Balk A 428 00 03 40 huis en erf dj 1910 redres 1904 / 4 1904 / 10
8 Balk A 802 00 02 01 huis en erf dj 1916 vereniging 2364 / 1 1904 / 13
9 Balk A 803 00 00 64 erf dj 1915 ruiling 2364 / 2 84 / 308
10 Balk A 851 00 03 40 huis,schuur,erf dj 1918 verkoop 1904 / 7 3002 / 1
11 Balk A 804 00 02 77 huis,schuur,erf dj 1916 vereniging 1904 / 5 1904 / 12
    A 731   gedeeltelijk      
12 Balk A 949 00 03 02 huis,schuur,erf dj verkoop 1904 / 11 4245 / 1
              1012 / 9  
13 Balk A 950 00 02 26 huis, erf dj 1922 verbouw 1904 / 8 1904 / 14
              1012 / 9  
14 Balk A 950 00 02 26 huis, erf dj 1941 verkoop 1904 / 13 4531 / 1
                 
bron: kadaster.nl; legger Balk 1904 Meine Lieuwes Visser van boerenbedrijf
Neeltje Visser, weduwe Meine Lieuwes Visser 3/4 en Lieuwe Visser verpleger 1/4 te Heemstede
notariële acten
 
1873 Balk, notaris L. H. Potma Boedelscheiding
- Eelkjen Jans Luinenburg te Harich, weduwe van Lieuwe Klazes Visser als moeder van en voogd over Meine, Siebren en Jantje Lieuwes Visser
- Rinke Haitjes Haitjema te Balk, weduwnaar van Sybrig Lieuwes Visser als vader  van en voogd over Tjiets Rinkes Haitjema
- Klaas Lieuwes Visser te Oudega Hemelumer Oldeferd als toeziend voogd
- Haitje Lieuwes Visser te Sacramento U.S.A.
- Sjoerd Haagsma te Lemmer als deelvoogd
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7046 Repertoirenr.: 64 d.d. 23 juni 1873
 
 
 
1893 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Johannes Siebrens Dooper te Balk, verkoper
- Luitjen Siebrens Dooper te Ruigahuizen, verkoper
- Meine Lieuwes Visser te Harich, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7066 Repertoirenr.: 4 d.d. 25 januari 1893
 
 
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 451,-
- Antonius Eiling te Balk, verkoper, tevens als voogd over Bernardus, Antje en  Jouke Sietzes Eiling
- Sietze Eiling, in leven gehuwd met Pietertje Veltman, erflater
- Meindert Veltman te St. Nicolaasga als toeziend voogd
Betreft de koop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 451,-
- Meine Lieuwes Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 69 en 73 d.d. 11 december 1895
 
 
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 716
- Meine Lieuwes Visser te Balk, verkoper
- Rein Bets te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 7 d.d. 30 januari 1896
 
 
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, tuin en land te Ruigahuizen, koopsom fl. 703
- Klaas Hiddes Korenstra te Wijckel, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Pier Hiddes Korenstra te Wijckel, verkoper
- Jacob Hiddes Korenstra te Ruigahuizen, verkoper
- Johannes Jans Bremer te Haarlemmermeer, gehuwd met Akke Hiddes Korenstra, verkoper
- Fredrik Frank van Diepenbos te Wijckel, gehuwd met Froukje Jelles Korenstra,  verkoper
- Neeltje Tijsseling te Wijckel, weduwe van Jelle Hiddes Korenstra, verkoper,  tevens als moeder van en voogd over Thomas Jelles Korenstra
- Meine Lieuwes Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 8 en 12 d.d. 25 april 1898
 
 
 
1902 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en 2 woningen etc te Balk, koopsom fl. 1853
- Gerrit Sybrens van der Veer te Krimpen aan de Lek, verkoper
- Sietze Arends te Millingen (Duitsland), gehuwd met Johanneske Sybrens  van der   Veer, verkoper
- Meine Lieuwes Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7077 Repertoirenr.: 33 en 40 d.d. 26 februari 1902
 
 
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en hooiberg en land te Ruigahuizen,  koopsom  fl. 1208
- Meine Lieuwes Visser te Balk, verkoper
- Koenraad Louwsma te Ruigahuizen, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 155 en 163 d.d. 7 december 1910
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 maart 2009 laatste wijziging: 25-02-2024