persoonlijke gegevens van Michiel Siebes Visser, verversknecht te Balk, bestuurder te Leeuwarden
Michiel Siebes Visser, geboren op 19 oktober 1880 te Balk, als zoon van Siebe Machiels Visser, timmerman te Balk, en Grietje Johannes Jongschaap. Overleden op 17 januari 1963 te IJsselstein, 82 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 oktober 1880 aktenummer 160, timmerknecht te Balk, getuigen:
Harmen Jans de Jong winkelier 37 jaar wonende te Balk
Marten Siemens Zwanenburg verwer 27 jaar wonende te Balk
Op 12 mei 1906 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Siebigje Bosma, geboren op 9 oktober 1880 te St. Nicolaasga, als dochter van Teye Thiemens Bosma, vrachtrijder te St. Nicolaasga, en Afke Johannes Nijholt. Overleden op 1 augustus 1961 te Utrecht, 80 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 oktober 1880 aktenummer 126, wagenaar te St. Nicolaasga, getuigen:
Meije Lammerts Frankena klerk ter secretarie 68 jaar wonende te Langweer
Jan Gerbens Bijlsma voerman 57 jaar wonende te Sint Nicolaasga
Uit dit huwelijk:
1. Afke Petronella, geboren op 27 juni 1899 te St. Nicolaasga. Overleden op 25 augustus 1951 te Leeuwarden, 52 jaar oud. Op 13 november 1922 getrouwd met Sijbrandus Nicolaas Reinsma
aangifte geboorte op 27 juni 1899 aktenummer 64, door Thijs de Walle arts te Langweer, getuigen:
Hendrik Hoogland klerk ter secretarie 46 jaar wonende te Langweer
Freerk Wierstra secretaris der gemeente 45 jaar wonende te Langweer

Opmerking: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 12 mei 1906

2. Grietje, geboren op 15 februari 1907 te Leeuwarden. Op 1 juni 1931 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Johannes Antonius Negenman.
3. Siebe, geboren op 19 december 1909 te Leeuwarden. Overleden op 12 november 1994 te Utrecht, 84 jaar oud. 1. Op 17 juni 1935 getrouwd in de gemeente ? met Anna Maria Sebasta Braun, 24 jaar, geboren te Leeuwarden als dochter van .Johannes Braun & Elisabeth Laagland 2. Getrouwd met Anna Maria Palm
4. Theodorus, geboren op 7 juli 1913 te Leeuwarden. Overleden op 14 december 1999 te Leeuwarden, 86 jaar oud. Op 2 juli 1934 getrouwd in de gemeente ? met Veronica (Fokje) Mensinga, 25 jaar oud, geboren in Leeuwarden als dochter van Matthijs Mensinga en Baukje Leistra.
5. Matthijs, geboren op 24 januari 1917 te Leeuwarden. Overleden op 27 april 1936 in De Bildt, 19 jaar oud.
6. Thymen Alphonsus, geboren op ? 1920 te Leeuwarden. Overleden op 19 oktober 1920 te Leeuwarden, 11 weken oud.
aangifte overlijden op 20 oktober 1920 aktenummer 543, Michiel Visser was propagandist te Leeuwarden, getuigen:
Sixtus Regnerus Romkes aanspreker 35 jaar wonende te Leeuwarden
Johannes Martinus Dijkstra meubelmaker 34 jaar wonende te Leeuwarden
7. Thymen Augustinus, geboren op ? 1922 te Leeuwarden. Overleden op 24 november 1922 te Leeuwarden, 12 weken oud.
aangifte overlijden op 25 november 1922 aktenummer 628, Michiel Visser was Rooms Katholiek propagandist te Leeuwarden, getuigen:
Paulus Johannes Lubberts aanspreker 56 jaar wonende te Leeuwarden
Gerrit Jonker aanspreker 55 jaar wonende te Leeuwarden
 
familie Visser
foto 168-007 beschikbaar gesteld door de familie Visser uit Goutum
v.l.n.r. Siebigje Bosma, Theodorus, Grietje, Siebe, Michiel Visser
 
Michiel Visser Michiel Visser
foto 166-001 beschikbaar gesteld door Hans Abbink foto 166-002 beschikbaar gesteld door Hans Abbink
Michiel Siebes Visser
 
Machiel is geboren aan de Harichsterzijde te Balk op nummer 41. Nu is dit van Swinderenstraat 10. Het gezin verhuisde rond 1885 naar de scheepsreparatiehelling even buiten het dorp waar zijn vader timmerman was.
 
Oprichter van de Roomskatholieke Werkliedenvereniging Leo XIII te Leeuwarden (opgericht op 24 maart 1912 en gedurende 17 jaar voorzitter van deze vereniging)
jubileum Leo XIII in 1952 , jubileum Leo XIII in 1962
 
Hoofdbestuurder van de Bond van RK Werkliedenverenigingen in het Aartsbisdom Utrecht (1918-1940). Deze bond is in 1925 opgegaan in de Rooms Katholieke Werkliedenbond en in 1941 opgeheven. Na de oorlog in 1946 opnieuw van start gegaan onder de naam Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
 
Stichter en beheerder van het RK kindervakantiekoloniehuis "Mooi Gaasterland" (1926-1940). In 2010 zijn de deuren van het kindertehuis Mooi Gaasterland voorgoed dicht gegaan. (bron: Leeuwarder Courant van 13 november 2010)
 
Mooi Gaasterland
prentbriefkaart 080-269 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
De villa van Mooi Gaasterland in Rijs rond 1930
 
Bestuurder (secretaris) van de Centrale Spaarbank (1919-1940)
Lid van de Raad van de gemeente Leeuwarden (1918-1932)
Lid van de Provinciale Staten van Friesland (1918-1932)
Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal (1931-1936)
 
Michiel Visser Machiel Visser
 
Machiel Visser
 
Hieronder volgt een reeks artikelen gepubliceerd in een voor ons (nog) onbekende krant met als titel : "Mijn gang naar de Rooms katholieke kerk"
 
De krantenknipsels komen uit het plakboek van Theodorus Visser, zoon van Michiel Visser. Het boek is beschikbaar gesteld door de familie Visser uit Goutum
nummer 1, nummer 2, nummer 3 , nummer 4, nummer 5, nummer 6
nummer 7, nummer 8, nummer 9, nummer 10, nummer 11, nummer 12
nummer 13, nummer 14
 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw schreef Michiel Siebes Visser regelmatig artikelen voor de Balkster Courant in zijn rubriek:
Balk in vroeger jaren
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
klik op de afbeelding voor alle afleveringen
 
Michiel Siebes Visser Michiel Visser
 
 
 
 
 
Michiel Siebes Visser
 
 
 
<<< Ons Noorden ???
(dagblad voor de Noordelijke provinciën 1913-1964)
 

 
Zonstraat Utrecht
Michel Visser woonde in de Zonstraat in Utrecht op nr 34. Bovenstaande foto van de Zonstraat uit het Utrechtsarchief is genomen in 1962. Op de voorgrond de Minstroom. Nummer 34 is de laatste van de lage woningen. Door te klikken op de foto een recente afbeelding van de Zonstraat van Google Streetview van de andere kant gezien.
 
Michiel Siebes Visser Michiel Siebes Visser
  Volkskrant 10 januari 1963
 
Michiel Siebes Visser Michiel Siebes Visser
  Leeuwarder Courant van 8 januari 1963
 
Michiel Siebes Visser Michiel Siebes Visser
 
 
Michiel Siebes Visser
 
In Memoriam: Balkster Courant, onbekend blad 1, onbekend blad 2
 
krantenknipsels uit het plakboek van Theodorus Visser beschikbaar gesteld door de familie Visser uit Goutum
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 25 november 2011 laatste wijziging: 21-11-2020