persoonlijke gegevens van Siebe Machiels Visser, timmermanskencht, timmerman, aannemer te Balk
Siebe Visser, geboren op 12 april 1854 te Sloten als zoon van Machiel Siebes Visser, timmermansknecht te Sloten, en Jantje Melles Bakker. Overleden op 4 juli 1938 te Balk, 84 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 juli 1938 aktenummer 33, zonder beroep te Balk, getuigen:
Meine Bosma goudsmid 65 jaar wonende te Balk
Op 23 november 1879 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Jongschaap, geboren op 19 april 1859 te Nijega, als dochter van Johannes Nicolaas Jongschaap en Atje Dirks van der Werf. Overleden op 3 december 1923, Gaasterland, 64 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 december 1923 aktenummer 52, zonder beroep te Balk, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
Jan van der Velde betonfabrikant 35 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Michiel, geboren op 19 oktober 1880 te Balk. Verversknecht te Balk. Op 12 mei 1906 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Siebigje Bosma, oud 25 jaar, geboren te St. Nicolaasga als dochter van Teye Thiemens Bosma, vrachtrijder te St. Nicolaasga, en Afke Johannes Nijholt.
aangifte geboorte op 20 oktober 1880 aktenummer 160, timmerknecht te Balk, getuigen:
Harmen Jans de Jong winkelier 37 jaar wonende te Balk
Marten Siemens Zwanenburg verwer 27 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 6 januari 1882 te Balk. Overleden op 19 september 1886 te Harich, 4 jaar oud.
aangifte geboorte op 9 januari 1882 aktenummer 8, timmerknecht te Balk, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser 43 jaar wonende te Balk
Doede Bleeker koperslagersknecht 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 september 1886 aktenummer 56, zonder beroep te Harich, getuigen:
Dominicus van der Werf scheepstimmerman 53 jaar wonende te Harich
Tamme de Jonge olieslagersknecht 34 jaar wonende te Harich
3. Thijs, geboren 23 maart 1883 te Balk. Overleden op 18 juli 1964 te Balk, 81 jaar oud. Op 27 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Dijkstra, oud 22 jaar, geboren te St. Nicolaasga als dochter van Jelte Jelles Dijkstra en Freyke Foekes van der Velde.
aangifte geboorte op 24 maart 1883 aktenummer 49, timmerknecht te Balk, getuigen:
Hendrik Feenstra zilversmidsknecht 57 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 23 jaar wonende te Balk
4. Jantje, geboren 10 augustus 1887 te Harich.
aangifte geboorte op 11 augustus 1887 aktenummer 104, timmerknecht te Harich, getuigen:
Dominicus van der Werf scheepstimmerman 54 jaar wonende te Harich
Pier van der Werf scheepstimmerknecht 23 jaar wonende te Harich
5. Johannes, geboren op 13 maart 1890 te Harich.
aangifte geboorte op 14 maart 1890 aktenummer 32, timmerman te Harich, getuigen:
Dominicus van der Werff scheepstimmerman 57 jaar wonende te Harich
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 30 jaar wonende te Balk
6. Dirk, geboren op 17 april 1902 te Balk. Overleden op 17 mei 1979. Getrouwd met Klaaske Koopmans.
aangifte geboorte op 18 april 1902 aktenummer 51, timmerman te Balk, getuigen:
Geert Bos gemeenteveldwachter 43 jaar wonende te Balk
Johannes Lukas zadelmaker 46 jaar wonende te Balk
       
 
 
Siebe Machiels Visser
 
bouwwerken waarbij Siebe Machiels Visser betrokken is geweest
1913 bouw Rooms katholieke Pastorie in Balk 1926 bouw bergplaats bij Mooi Gaasterland te Rijs
1914 bouw timmerwerkplaats Harichstersteke te Balk 1928 eerste grote uitbreiding Mooi Gaasterland te Rijs
1925 opzichter bij de bouw van de Ossebrug in Balk  
   
 
Siebe Machiels Visser
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 24 mei 1905
 
 
 
Siebe Machiels Visser
foto 168-001 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
Siebe Machiels Visser met een schare kleinkinderen langs een bosrand in Gaasterland.
 
Siebe Machiels Visser Siebe Machiels Visser
foto 168-002 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen foto 168-006 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
Grietje Jongschaap met haar jongste zoon Dirk (1902-1979) en kleinkind, vermoedelijk is dit Grietje Visser, de dochter van Michiel Visser en Siebigje Bosma. Siebe Machiel Visser op de stoep voor hun woning aan de Raadhuisstraat in Balk. Naast hem zit Grietje Visser (1908-1941) de oudste dochter van Thijs Visser en Trintje Dijkstra.
De foto is genomen rond 1910  
 
woonadressen familie Visser
periode huidig adres bron
1869 - 1879   woningregister 1869 - 1879 blad
1879 - 1881 van Swinderenstraaat 10 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 104; A 437
1881 - 1883 Dubbelstraat Balk in vroeger jaren 30 juli 1960
1883 - 1890 De Helling Balk in vroeger jaren 30 juli 1960
1890 - 1893 De Helling bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 112; Harich nummer 95
1893 - 1900 Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 243; nummer 170a
1900 - 190? Raadhuisstraat 38 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 248; nummer 170a / 267
190? - 1903 Raadhuisstraat 22 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 270; nummer 186a / 292
1903 - 1910 Raadhuisstraat 18 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 362; nummer 190 / 300
1910 - 1920 Raadhuisstraat 18 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23; nr 300 / nr 331
1920 - 1930 Raadhuisstraat 18 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 30; nr 352a
1930 - 1939 Raadhuisstraat 18 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 26; nr 340
     
eigendommen van Siebe Machiels Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
634 ged
 
toewijzing
1760,-
17 nov 1903
       
Balk
A
635 ged
         
Balk
A
400
 
toewijzing
493,-
12 april 1910
       
Balk
A
401
         
Balk
A
402
         
Balk
A
403
         
Balk
A
409
         
Balk
A
410
         
Balk
A
493 ged
         
Balk
H
1227ged
 
koopakte
294,-
22 nov 1913
       
Balk
H
1392ged
 
koopacte
2251,50
23 mei 1919
       
Balk
A
850
         
Balk
A
889
         
Balk
A
890
         
Balk
A
891
         
Balk
A
892
         
Balk
A
893
         
Balk
H
1233
 
scheiding
8450,-
24 sep 1924
       
Balk
H
1429
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1114, folio 109, nummer 735
notariële acten
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en kantoor en pakhuis te Balk, koopsom fl. 1760
- Hitje van der Goot te Balk, verkoper
- Siebe Visser te Balk, koper      
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 172 en 176 d.d. 24 september 1903
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 11 woningen met erf te Balk, koopsom fl. 493
- Jelle van der Schuit te Balk, verkoper
- Arnoldus van der Schuit te Balk, verkoper
- Hendrik Berkenbos te Nijemirdum, gehuwd met Jantje van der Schuit, verkoper
- Harmen van der Schuit te Leeuwarden, verkoper
- Aaltje van der Schuit te Dronrijp, verkoper
- Jan Wieger Tijsma te Leeuwarden, verkoper, tevens als curator in het   faillissement van Jan Jochums Porte
- Jan Jochums Porte te Leeuwarden, gehuwd met Albertje van der Schuit, verkoper
- Petronella Susanna van der Schuit te Huizum, weduwe van Rienk Brouwer,  verkoper
- Leendert Stam te Amsterdam, verkoper
- Frederik Stam te Haarlem, verkoper
- Hans Willems van der Veer te Balk, koper
- Fokke Roorda te Balk, koper
- Herre Schilstra te Workum, koper
- Siebe Visser te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 13 en 17 d.d. 14 februari 1910
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 oktober 2010 laatste wijziging: 9-11-2020