persoonlijke gegevens van Thijs Siebes Visser, timmerman te Balk
Thijs Siebes Visser, geboren op 23 maart 1883 te Balk, als zoon van Siebe Machiels Visser, timmerman te Balk, en Grietje Jongschaap. Overleden op 18 juli 1964 te Balk, 81 jaar oud.
aangifte geboorte op 24 maart 1883 aktenummer 49, timmerknecht te Balk, getuigen:
Hendrik Feenstra zilversmidsknecht 57 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk ter secretarie 23 jaar wonende te Balk
Op 27 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Jeltes Dijkstra, geboren op 4 februari 1883 te St. Nicolaasga, als dochter van Jelte Jelles Dijkstra, dagloner te St. Nicolaasga, en Freyke Foekes van der Velde. Overleden op 28 juni 1966 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 februari 1883 aktenummer 18, daglooner te St. Nicolaasga, getuigen:
Meije Lammerts Frankena klerk ter secretarie 71 jaar wonende te Langweer
Fetze Alberts Sijtsma veldwachter 45 jaar wonende te Idskenhuizen
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 12 maart 1908 te Balk. Overleden op 7 februari 1941 te Balk, 32 jaar oud. Ongehuwd.
2. Frijke, geboren op 11 maart 1910 te Balk. Overleden op 29 december 1989 te Balk, 79 jaar oud. Op 15 juli 1937 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Taeke Steenbergen, 29 jaar oud, geboren te Sneek als zoon van ? en ?
3. Siebe, geboren op 5 augustus 1911 te Balk. Overleden op 2 april 1986 te Bolsward, 74 jaar oud. Ongehuwd.
 
 
 
Thijs Visser en Trijntje Dijkstra Thijs en Siebe Visser
foto 168-014 foto 168-012
Thijs Visser en Trijntje Dijkstra Thijs Visser en zoon Siebe voor de timmerschuur
 
familie Visser
foto 168-011 beschikbaar gesteld door Theo steenbergen
Thijs Visser met zijn vrouw Trijntje Dijkstra, dochter Frijke en kleinzoon Wouter in 1946 achter hun woning aan de Wilhelminastraat toen nog Harichstersteke of Westersteke.
 
woonadressen familie Visser
periode huidig adres bron
1900 - 1910 ? bevolkingsregister 1900 - 1910 blad
1911 - 1914 van Swinderenstraat 38 register van huisnummering 1910 -1920; blad 5: huisnummer Balk 74
1914 - 1930 Wilhelminastraat 21 register van huisnummering 1920 -1930; blad 15; huisnummer Balk 154
1931 - 1939 Wilhelminastraat 21 register van huisnummering 1930 -1938; blad 13; huisnummer Balk 157
     
notariële acten
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een woning met erf te St. Nicolaasga, koopsom fl. 1405
- Jelte Jelles Dijkstra te St. Nicolaasga, verkoper
- Thijs Visser te Balk, gehuwd met Trijntje Dijkstra, verkoper
- Hendrik Hoogland te Idskenhuizen, koper
- Harmen Oenema te Follega, koper
- Walter Sysma te St. Nicolaasga, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 21 en 24 d.d. 7 maart 1913
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Thijs Siebes Visser te Balk, schuldenaar
- Cornelis Jan Tromp te Balk, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 56 d.d. 29 april 1913
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 18 januari 2011 laatste wijziging: 9-11-2020