persoonlijke gegevens van Tjeerd Harmens Visser
Tjeerd Harmens Visser, geboren op op 8 mei 1785 te Langweer, gedoopt op 22 mei 1785 in Langweer (Hervormd), als zoon van Harmen Sybes en Neeltje Foekes. Overleden op 13 mei 1864 te Balk, 79 jaar oud.
bakker te Balk
aangifte overlijden op 14 mei 1864 aktenummer 49, getuigen:
Hendrik Johannes Trinks tapper 31 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper wagenmaker 67 jaar wonende te Balk
Op 30 april 1809 getrouwd in de Hervormde kerk te Lemmer met:
Aaltje Hendriks Kram, geboren circa 1790 te Amsterdam, als dochter van Hendrik Jans Kram, schipper, en Antje Klazes Ralte. Overleden op 2 mei 1854 te Balk, 64 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 mei 1854 aktenummer B 9, getuigen:
Klaas Baukes Betzema kuiper 64 jaar wonende te Balk
Willem Jans Kuiper wagenmaker 57 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren circa 1810, gedoopt op 18 mei 1810 te Balk (Hervormd). Overleden op ? te ? , ? jaar oud. Op 26 mei 1839 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Kornelis de Jong, oud 25 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als dochter van Cornelis Jans de Jong en Sytske Pieters Muizelaar.
2. Neeltje, geboren op circa 1812 te Balk. Op 6 september 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Douwe Boukes Albada, oud 32 jaar, geboren te Oudega, gemeente HO, als zoon van Bauke Douwes Albada en Durkjen Hendriks Meinardus.
3. Antje, geboren op 8 november 1813 op nummer 54 te Balk. Op 12 mei 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dirk Wybrens Hooghiemstra, oud 27 jaar, geboren te Nijland, als zoon van Wybren Douwes Hooghiemstra en Trijntje Sytzes de Graaf.
aangifte geboorte op 9 november 1813 aktenummer 61 door Tjeerd Harmens Visser bakker te Balk, getuigen:
Sjerp Piers de Groen rentenier 80 jaar wonende te Balk op nummer 53
Wijbren Doedes van Os koopman 37 jaar wonende te Balk op nummer 55
4. Grietje, geboren op 5 februari 1816 te Balk. Op 15 augustus 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hotze Jelles Dijkstra, oud 20 jaar, geboren te Balk als zoon van Jelle Kornelis Dijkstra en Aukje Hotzes Top.
5. Harmke, geboren op 3 april 1817 te Balk.
1. ) Op 4 juni 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Jans de Vries, oud 56 jaar, geboren te Joure, als zoon van Jan Jans de Vries en Antje Meines.
2. ) Op 13 augustus 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Taeke Thekens, oud 57 jaar, geboren te Balk als zoon van niet genoemde vader en Trijntje Thekens.
6. Klaaske, geboren op 29 januari 1920 te Balk. Overleden op 5 mei 1890 te Balk, 70 jaar oud. Op 14 mei 1848 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marinus de Block van Scheltinga, oud 37 jaar,  geboren te Doldersum, als zoon van Daniel de Block van Scheltinga en Helena van Scheltinga.
7. Harmen, geboren op 15 november 1822 te Balk.
1. ) Op 9 september 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Stijntje Gabes Schepstra, oud 32 jaar, geboren te Scharl, als dochter van Gabe Gabes Schepstra en Atje Jozephs Schepstra
2. ) Op 21 november 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Holk Brouwer, oud 36 jaar, geboren te Warns, als dochter van Uilke Uilkes Brouwer en Aagje Ygeles de Vries.
8. Rinse, geboren op 20 april 1825 te ?
9. Ibeltje, geboren op 1 december 1827 te Balk. Op 9 mei 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Jans Poppes, oud 25 jaar, geboren te Balk als zoon van Jan Baukes Poppes, boterkoper te Balk, en Jantje Gerrits Fellenga.
10. Froukje, geboren op 7 april 1831 te Balk. Op 20 maart 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelis Willems de Jong, oud 28 jaar, geboren te Balk als zoon van Willem Ottes de Jong, en Eelkje Uilkes van der Wal
 
 
 
Tjeerd Harmens Visser
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 58 - huisnummer Balk 54
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Tjeerd Harmens Visser
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Tjeerd Harmens Visser 1785-1864 Marinus de Block van Scheltinga 1810-1902
    Jan Baukes Poppes 1788-1828
    Cornelis Willems de Jong 1830-1907
woonadressen familie Visser
periode adres bron
1812 van Swinderenstraat 39 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 54
1829 van Swinderenstraat 39 volkstelling 1829; huisnummer Balk 54
1840 van Swinderenstraat 39 volkstelling 1840; huisnummer Balk 54
1849 - 1859 van Swinderenstraat 39 bevolkingsregister 1849-1859 blad 70; huisnummer Balk 54 / 62
1859 - 1864 van Swinderenstraat 39 woningregister 1859 - 1869 blad 22 kad. nr. A 255 nummer 62
     
eigendommen van Tjeerd Harmens Visser
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
255
00 03 20
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 286 Tjeerd Harmens Visser bakker te Balk
notariële acten
 
1820 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 600
- Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, schuldeiser
- Pier Willems Bouman, koopman te Balk, gehuwd met Antje  Gerrits, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 231 d.d. 7 februari 1820
 
1822 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van 2/3 deel in huis en erf te Lemmer, koopsom fl. 334,-
- Vroukjen Hendriks Kram, dienstmaagd te Oosthem, verkoper
- Jantje Hendriks Kram te Lemmer, weduwe van Yke Harmens Atsma, verkoper
- Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, gehuwd met Aaltje  Hendriks Kram, koper
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 304 d.d. 11 november 1822
 
1822 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 500
- Rinse Clazes Platte, rentenier te Lemmer, schuldeiser
- Tjeerd Harmens Visser te Balk, gehuwd met Aaltje Hendriks  Kram, schuldenaar
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 305 d.d. 11 november 1822
 
1823 Balk, notaris M. Westendorp Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 182
- Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, schuldeiser
- Durk Gerrits Kram, schippersknecht te Lemmer, schuldenaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 315 d.d. 13 augustus 1823
 
1823 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Lemmer, koopsom  fl. 500
- Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk, gehuwd met Aaltje  Hendriks Kram, verkoper
- Rinke Klazes Platte, rentenier te Lemmer, koper
Bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 319 d.d. 12 november 1823
 
1855 Balk, notaris Gerryt Zandstra Schuldbekentenis Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Tjeerd Harmens Visser te Balk, debiteur
- Douwe Baukes Albada te Hemelum, gehuwd met Neeltje Tjeerds Visser, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 42 d.d. 29 mei 1855        
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met steeg en erf te Balk,  koopsom fl. 3470
- Hendrik Tjeerds Visser te Bakhuizen, verkoper
- Neeltje Tjeerds Visser te Hemelum, gehuwd met Douwe  Baukes Albada, verkoper
- Hotze Jelles Dijkstra te Bakhuizen, gehuwd met Grietje  Tjeerds Visser, verkoper
- Harmen Tjeerds Visser te Bakhuizen, weduwnaar van Annigje  Hendriks Boersma, verkoper, tevens als vader van en voogd   over Tjeerd, Sytske, Hendrik, Rinze en Jan Harmens Visser
- Jan Jans Poppes te Makkum, gehuwd met Ybeltje Tjeerds  Visser, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Midlum, gehuwd met Froukjen  Tjeerds Vissr, verkoper
- Durk Hooghiemstra te Sneek, gehuwd met Atje Tjeerds  Visser, verkoper
- Harmen Tjeerds Visser te Balk, gehuwd met Durk  Hooghiemstra, verkoper
- Marius van Scheltinga te Balk, gehuwd met Klaaske Tjeerds  Visser, verkoper
- Cornelis Willems de Jong te Midlum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 3 en 7 d.d. 18 januari 1865
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 december 2012 laatste wijziging: 18-07-2020