persoonlijke gegevens van Pieter van der Vliet, logementhouder te Balk
Pieter van der Vliet, geboren op 18 juli 1829 te Leeuwarden als zoon van Jan Ekkes van der Vliet en Jantje Wessels. Overleden op 5 september 1892 te Balk, 63 jaar oud.
Op 30 oktober 1867 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
IJmkje van der Laan, geboren op 23 januari 1833 te Leeuwarden, als dochter van Yme Jans van der Laan en Tekeltje Bakker. Overleden op 12 januari 1892 te Balk, 59 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 15 mei 1873 te Balk.
 
 
 
Jan van der Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1873
 
Ijmkje van der Laan Pieter van der Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1892 bron: Leeuwarder Courant van 8 september 1892
 
In 1892 komen Pieter van der Vliet en IJmkje van der Laan vlak na elkaar te overlijden. De toen 19 jarige Jan was genoodzaakt om de zaak van zijn ouders over te nemen. Dit was geen succes. Hij raakte aan de drank verslaafd en werd opgenomen in het sanatorium voor drankzuchtigen Hoog Hullen te Eelde. Het door zijn vader geleende geld, een bedrag van f 3500,- , van de toenmalige burgemeester van Gaasterland jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen, tevens lid van de Eerste Kamer, kon Jan van der Vliet niet meer terug betalen. Hij werd in 1898 failliet verklaard en het logement werd verkocht aan gemeenteraadslid Poppe Sikkes Poppes.
 
Jan van der Vliet
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1898
 
Hoog Hullen Eelde
het sanatorium Hoog Hullen te Eelde rond 1900
Hoog Hullen opgericht in 1891 is de eerste kliniek voor professionele verslavingszorg in Nederland.
 
Jan van der Vliet was patient 168 aldus het patientenregister. Hij verbleef in Hoog Hullen van 13 oktober 1898 - 7 december 1899. Een opname in de kliniek ging op vrijwillige basis. Er moest echter wel voor betaald worden. In 1899 was de verpleegprijs voor de 3e klasse f 200,- ; 2e klasse f 400,- ; 3e klasse f 600,- per jaar.
Hoe de behandeling in die dagen was lezen we in het eerste jaarverslag (1891): "De geneeswijze is hoogst eenvoudig en bestaat in de eerste plaats in onmiddelijke, voortdurende onthouding van alle alcoholische dranken, waarbij natuurlijk de stipste zij het ook zooveel mogelijk ongemerkte controle niet kan worden gemist, voorts in krachtig voedsel, zuiver drinkwater, gezonden arbeid en hydrotherapie, terwijl tegelijkertijd door gesprekken, voorlezing, muziek, bloemencultuur, met één woord afleding van allerlei aard, naar wederopheffing van de geest wordt nagestreefd."
Wie de behandeling voor betaald heeft Jan van der Vliet is niet duidelijk. Waarschijnlijk uit de opbrengst van de verkoop van zijn logement. Hoe het hem verder vergaan is niet bekend.
 
bron: jubileumboek Hoog-Hullen werkt .... al 100 jaar
met dank aan Jan ten Pas van de Stichting Oleel voor archiefonderzoek ter plaatse
 
eigendommen van Pieter van der Vliet
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
106
 
koopbrief
6000,-
28 mei 1875
f 3500,-
16 juli 1875
   
             
f 472,50
     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1087, folio 82, nummer 295
notariële acten
 
1875 Balk, notaris L. H. Potma  Koopakte Betreft de verkoop van een huis en een logement te Balk,  koopsom fl. 6000
- Eeltje Sjoerds Ypma te Bolsward, verkoper
- Pieter van der Vliet te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7048 Repertoirenr.: 64 d.d. 12 mei 1875
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een logement met stalling te Balk,  koopsom fl. 6610
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  verkoper; als onherroepelijk gevolmachtigd schuldeiser
- Jan van der Vliet te Eelde, verkoper; vroeger kastelein  te Balk, thans opgenomen in het Gesticht voor drankzucht  Hoog-Hullen te Eelde
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 42 en 46 d.d. 27 oktober 1898
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 oktober 2008 laatste wijziging: 9-11-2020