persoonlijke gegevens van Yttjen Lykles deVos
Yttjen (Ytjen, Itjen) de Vos, geboren op 23 maart 1790 te Balk, gedoopt op 28 maart 1790 te Balk (Hervormd), als zoon van Lykle Rienks en Baukje Obes . Overleden op 23 april 1845 op nummer 100 te Balk, 55 jaar oud.
werkman te Balk, koopman te Balk (1826)
aangifte overlijden op 23 april 1845 blad 7, getuigen:
Meindert Pieters de Vries werkman 63 jaar wonende te Balk
Gosse Milius Wijckelsma werkman 26 jaar wonende te Balk
1. ) Op 6 januari 1811 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Lijsbert Wanders Glastra (Gleistra), geboren op 1 november 1792 te Sondel, gedoopt op 18 november 1792 te Oudemridum Nijemirdum Sondel (Hervormd), als dochter van Wander Hendriks en Wijtske Diijes. Overleden op 20 december 1822 op nummer 101 te Balk, 30 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 december 1822 blad 26, getuigen:
Wander Annes Tuinier bediende van politie 43 jaar wonende te Balk op nummer 106
Pier Krijns Mulder schoenlapper 37 jaar wonende te Balk op nummer 104
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, geboren op 7 augustus 1811 op nummer 89 te Balk.
aangifte geboorte op 7 augustus 1811 aktenummer 47, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur van Gaasterland 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
2. Wander, geboren op 7 augustus 1811 op nummer 89 te Balk. Overleden op 13 september 1816 op nummer 101 te Balk, 5 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 augustus 1811 aktenummer 47, getuigen:
Gerrit Fellinga executeur van Gaasterland 53 jaar wonende te Balk op nummer 27
Hidde Jacobs slager 32 jaar wonende te Balk op nummer 60
aangifte overlijden op 13 september 1816 blad 16, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenmaker 31 jaar wonende te Balk, geburen
Nanne Martens van der Goot winkelier 31 jaar wonende te Balk, geburen
3. Bouke, geboren op 17 april 1814 op nummer 90 te Balk. Overleden op 30 oktober 1814 op nummer 90 te Balk, 25 weken oud.
aangifte geboorte op 18 april 1814 aktenummer 20, getuigen:
Hendrik Stoffels Doorenspleet werkman 42 jaar wonende te Balk op nummer 90
Jan Aleva klokmakersknecht 50 jaar wonende te Balk op nummer 91
aangifte overlijden op 13 oktober 1814 blad 30, getuigen:
Jan Albert Aleva klokmaker   wonende te Balk, geburen
Hendrik Stoffels Doorenspleet werkman   wonende te Balk, geburen
4. Frenkie (Frankie), geboren op 23 april 1815 op nummer 101 te Balk. Overleden op 8 december 1815 op nummer 101 te Balk,
aangifte geboorte op 23 november 1815 aktenummer 64, getuigen:
Fokke Roelofs Roelfsema werkman 28 jaar wonende te Balk op nummer 92
Bauke Betses Betsema werkman 61 jaar wonende te Balk op nummer 93
aangifte overlijden op 8 december 1815 blad 17, getuigen:
Bauke Betses Betsema werkman   wonende te Balk, geburen
Fokke Roelofs Roelfsema werkman   wonende te Balk, geburen
5. Wander, geboren op 30 november 1816 op nummer 101 te Balk. Overleden op 29 oktober 1818 in ene boerenhuizinge onder het dorp Witmarsum, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 1 december 1816 aktenummer 80, getuigen:
Gerrit Binnes Fellinga bode 59 jaar wonende te Balk op nummer 24
Symen Ruurds Visser visser 51 jaar wonende te Balk op nummer 100
aangifte overlijden op 30 oktober 1818 blad 18, getuigen:
Jelle Klazes Hornstra werkman 41 jaar wonende te Balk, geburen
Fokke Roelof Roelofsma werkman 31 jaar wonende te Balk, geburen
6. Baukjen, geboren op 12 november 1819 op nummer 101 te Balk.
aangifte geboorte op 13 november 1819 aktenummer 70, getuigen:
Eibert Wierdes Stalma werkman 61 jaar wonende te Balk op nummer 100
Rein Lykles Bosma werkman 29 jaar wonende te Balk op nummer 100
7. Wander, geboren op 11 april 1822 op nummer 101 te te Balk. Overleden op 24 maart 1823 op nummer 101 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 april 1822 aktenummer 40, getuigen:
Pier Krijns Mulder schoenlapper 36 jaar wonende te Balk op nummer 104
Fokke Roelofs Roelofsma werkman 36 jaar wonende te Balk op nummer 133
aangifte overlijden op 24 maart 1823 blad 12, getuigen:
Pier Krijns Mulder meester schoenmaker 37 jaar wonende te Balk op nummer 104
Johannes Baukes Betzema koopman 37 jaar wonende te Balk op nummer 102
 
2. ) Op 17 januari 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Wiebes ten Brink, geboren op 1 oktober 1801 te Lemmer, gedoopt op 4 oktober 1801 te Lemmer (Hervormd), als dochter Wiebe Ages ten Brink en Marijke Franzes. Overleden op 14 november 1824 op nummer 87 te Balk, 23 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 november 1824 blad 39, getuigen:
Sjirk Jansz Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
Wessel Roelofs Bosma werkman 45 jaar wonende te Balk op nummer 87
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
3. ) Op 23 oktober 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Pietertje Jans van der Meer, geboren op 29 oktober 1800 te Lemmer, gedoopt op 3 november 1800 te Lemmer (Hervormd), als dochter van Jan Jacobs van der Meer en Grietje Hendriks. Overleden op 29 september 1828 op nummer 87 te Balk, 27 jaar oud.
werkvrouw te Balk
aangifte overlijden op 29 september 1828 blad 22, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 50 jaar wonende te Balk op nummer 81
Sjirk Jansz Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
Uit dit huwelijk:
8. Jan, geboren op 22 september 1826 op nummer 87 te Balk.
aangifte geboorte op 22 september 1826 aktenummer 67, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
Sjirk Jansz Haga brievenbode 48 jaar wonende te Balk op nummer 86
9. Grietje, geboren op 26 mei 1828 op nummer 87 te Balk.
aangifte geboorte op 27 mei 1828 aktenummer 39, getuigen:
Mientje Lykles Bosma werkman 42 jaar wonende te Balk op nummer79
Ruurd Klazes Visser visser 28 jaar wonende te Balk op nummer 87
 
4. ) Op 18 oktober 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Idsk Alberts Seldenrust, geboren te Warns als dochter van Albert Berends Seldenrust en Antje Ypes de Jong. Overleden op 14 juli 1857 op nummer 100 te Balk, 62 jaar oud.
werkvrouw te Balk
aangifte overlijden op 14 juli 1857 blad 19, getuigen:
Gosse Emilius Wijckelsma arbeider 31 jaar wonende te Balk
Hendrik Eibert Schram arbeider 25 jaar wonende te Balk
Ane de Vos / Ane Zeldenrust ( * 1825 te Warns), zoon van onbekende vader en Idsk Alberts Zeldenrust
 
Uit dit huwelijk:
10. Albert, geboren op 24 maart 1830 op nummer 87 te Balk.
aangifte geboorte op 24 maart 1830 aktenummer 19, getuigen:
Pieter Sibbles Pietersma werkman 34 jaar wonende te Balk
Hendrik Annes Folmer werkman 31 jaar wonende te Balk
11. Albert, geboren op 9 april 1832 op nummer 96 te Balk.
aangifte geboorte op 10 april 1832 aktenummer 20, getuigen:
Johannes Hendriks ? zonder bedrijf 65 jaar wonende te Balk
Hendrik Huberts Boertje werkman 45 jaar wonende te Balk
12. Antje, geboren op 30 juli 1835 op nummer 96 te Balk.
aangifte geboorte op 1 augustus 1835 aktenummer 34, getuigen:
Hendrik Abes Bijma werkman 27 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 23 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 102 - huisnummer Balk 87
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Yttjen Lykles de Vos
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Yttjen Lykles de Vos 1790-1845  
Wander Hendriks Meyer 1770-1803   Ane de Vos (1825-19??)
woonadressen familie de Vos
periode adres bron
     
1811   Balk 89
1814   Balk 90
1815 - 1822   Balk 101
1824 - 1828 Gaaikemastraat 9 en 10 Balk 87
1829 Gaaikemastraat 9 en 10 Balk 87
1830 Gaaikemastraat 9 en 10 Balk 87
1832 - 1835 Westein 14 Balk 96
1840 Westein 14 volkstelling 1840; huisnummer Balk 96a
1845   Balk 100
1849 - 185? Westein 14 woningregister 1849 - 1859 blad 170; huisnummer Balk 96 / 137
1857   Balk 100
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 oktober 2021 laatste wijziging: 10-03-2023