persoonlijke gegevens van Gerrit Johannes de Vries
Gerrit Johannes de Vries, geboren 1763 te Woudsend, gedoopt op 31 juli 1763 te Woudsend (Rooms katholiek), als zoon van Johannes Doedes en Baukje Gerrits Kingma. Overleden op 17 december 1829 op nummer 97 te Balk, 66 jaar oud.
werkman te Balk (1815)
aangifte overlijden op 19 december 1829 blad 54 / 1-10, getuigen:
Johannes Hendriks Os werkman 62 jaar wonende te Balk
Pieter Reins Huisman koopman 33 jaar wonende te Balk
Op op 8 januari 1786 getrouwd in de Hevormde kerk te Franeker met:
Femke Hendriks Rekers (Rekkers, Rikkers), geboren circa 1760 te Balk, als dochter van Hendrik Jans en Sieuwke Pieters. Overleden op 19 maart 1840 in wijk D nummer 67 te Workum, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Baukjen, geboren op 9 oktober 1786 te Franeker, gedoopt op 9 oktober 1786 te Franeker (Rooms Katholiek). Op 11 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland Lammert Bontes de Jager, leeftijd 39 jaar, geboren te Balk, als zoon van Bonte Lammerts de Jager en Baukjen Jurjens.
2. Hendrik,
3. Sieuwke, (Sjouw), geboren 1790 te Woudsend, gedoopt op 24 december 1790 te Woudsend (Rooms Katholiek). Naaister te Balk (1815).
1. ) Op 14 juni 1815 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sybren Aukes Bootsman, schoenmakersknecht, leeftijd 29 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Auke Durks en Engeltie Dooitses de Jong.
2. ) Op 24 mei 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wessel Roelofs Bosma, leeftijd 38 jaar, geboren te Balk als zoon van Roelof Fokkes en Ybeltje Wessels Mullenaar.
4. Hinke, geboren te ?, gedoopt op 30 maart 1796 te Woudsend (Rooms Katholiek). Op 16 juli 1819 getrowud in gemeente Gaasterland met Anne Pieters Poel, leeftijd 37 jaar, geboren te St. Nicolaasga, als zoon van Pieter Pieters Poel en Maayke Piers.
5. Johanneske, geboren op 7 december 1798 te Workum, gedoopt op 8 december 1798 te Workum
5. Johanna, geboren op ? te Workum. Overleden op 29 juli 1865 te Harich, 65 jaar oud. Op 28 november 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Beernt Cornelis de Jong leeftijd 48 jaar, geboren te Oudemirdum als zoon van Cornelis Johannes en Teetsche Tomas
6. Johannes, geboren te Bolsward, Overleden op 25 januari 1869 te Bolsward, 66 jaar oud, wonende te Joure. Op 23 februari 1834 getrouwd in de gemeente Haskerland met Anna Nolkes Molenaar leeftijd 35 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Nolke Wiebrens Molenaar en Baukjen Douwes.
7. Marijke, geboren te Balk, gedoopt op 29 november 1806 te Balk (Rooms Katholiek). Op 28 april 1830 getrowud in de gemeente Workum met Cleis Andries de Lange, leeftijd 42 jaar, geboren te Eesterga als zoon van Andries Fimmes de Lange en Rinske Lubberts van Aschma.
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 130 - huisnummer Balk 97
klik hier voor het complete formulier ingevuld doorGerriyt Johannes de Vries
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit Johannes de Vries 1763-1829  
Hendrik Jans 17??-178?    
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
     
1829 Westein 10-13 Balk 97
1829 Westein 10-13 volkstelling 1829 blad 130
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 november 2021 laatste wijziging: 30-11-2021