persoonlijke gegevens van Jan de Vries, voerman, autoverhuurder te Balk
Jan de Vries, geboren op 25 juli 1873 te Rottevalle, als zoon van Pieter Jochums de Vries en Sijke van der Heide. Overleden op ?
Op 27 mei 1899 getrouwd in de gemeente Achtkarspelen met:
Sietske Folkertsma, geboren op 5 januari 1875 te Drachten, als dochter van Folkert Folkertsma en: Tetje de Vries. Overleden op 21 juni 1937 te Balk, 62 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 3 augustus 1900 te Surhuisterveen.
2. Folkert, geboren op 7 juni 1909 te Polle (Duitsland)
 
 
 
  advertentie autoritten
advertentie merriepaard
beide advertenties uit de Balkster Courant van 14 oktober 1922 (uitgever W.H. de Jong)
 
kenteken B-5750
Jan de Vries, Balk, gemeente Gaasterland. Afgegeven: 5-10-1922 (7 november 1924 nieuw exemplaar)
bron: Tresoar
 
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
19?? - 1914 Augustinusga  
1914 - 19?? Pypsterstikke 13 / 3 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V, blad 195, huisnummer Balk 20
19?? - 19?? Wilhelminastraat 25 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V, blad 195, huisnummer Balk 124g / Balk 124h
1918 - 1920 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V, blad 195, huisnummer Balk 77
1920 - 1920 Wikelerdyk 42 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V, blad 195, huisnummer Wijckel 203
1920 - 1921 Wikelerdyk 42 register van huisnummering 1920 - 1930 blad ??; huisnummer Wijckel 222
1921 - 1925 Westein 15 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 23; huisnummer Balk 257
1925 - 1930 Westein 14 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 23; huisnummer Balk 258
1930 - 1939 Westein 14 register van huisnummering 1930 - 1938 blad 20; huisnummer Balk 259
1939 - ???? Huizum, Kerkstraat 16  
   
eigendommen van Jan de Vries
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
194
 
koopacte
4100,-
6 mei 1921
       
Balk
A
195
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 93
notariële acten
 
1918 Koudum, notaris S. Sierks Obligatie
- Friesche Onderlinge Spaar- en Voorschotbank te Koudum,  crediteur
- Jan de Vries te Balk, debiteur
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72107 Repertoirenr.: 197 d.d. 2 mei 1918
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Boelgoed
- Jan de Vries te Balk
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 72 d.d. 23 april 1920
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Jan de Vries te Wijckel
Bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 96 d.d. 7 mei 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 april 2013 laatste wijziging: 22-11-2020