Jelle Pieters de Vries register hypotheken 69: 95 / 295
Jelle Pieters de Vries, geboren op 12 april 1842 te IJlst als zoon van Pieter Jans de Vries en Wypkjen Murks Boersma. Overleden op 11 maart 1918, Gaasterland 75 jaar oud.
koperslager te Balk
aangifte overlijden op 25 april 1882 aktenummer 6, getuigen:
    jaar wonende te Balk
    jaar wonende te Balk
Op 15 mei 1869 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Tetje de Jong, geboren op 8 september 1844, Wymbritseradeel, als dochter van Eeuwe Jans de Jong en Klaaske Sytzes van der Meulen. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Sietske, geboren op 28 mei 1870 te Balk. Op 7 juni 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Willem Marinus van der Noordaa, oud 28 jaar,  geboren te Tubbergen.
2. Pieter, geboren op 21 april 1873 te Balk. Overleden op 11 februari 1951 te Balk, 77 jaar oud. Op 2 juni 1900 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met Bokje de Vries, oud 21 jaar, geboren te Kubaard.
3. Ittje Boeijinga, geboren op 6 januari 1891 te Balk. (pleegkind)
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
     
     
eigendommen van Jelle Pieters de Vries
periode adres bron
     
     
     
     
eigendommen van Jelle Pieters de Vries
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
597
 
koopacte
1800,-
30 aug 1883
       
Balk
A
598
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1100, folio 95, nummer 295
notariële acten
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met werkplaats en erf te  Balk, koopsom fl. 2850
- Jelle Pieters de Vries te Balk, verkoper
- Pieter Jelles de Vries te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 24 d.d. 14 februari 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 januari 2012 laatste wijziging: 27-03-2023