Jelle Pieters de Vries inschrijving register hypotheken 69: 95 / 295
Jelle Pieters de Vries, geboren op 12 april 1842 te IJlst, zoon van Pieter Jans de Vries, koperslager te IJlst (1842), en Wypkjen Murks Boersma. Overleden op 11 maart 1918 te Balk, 75 jaar oud.
beroep: koperslagersknecht te Balk (1870), koperslager te Balk
aangifte overlijden op 12 maart 1918 aktenummer 12, getuigen:
Hendrik de Roest schoenmaker 62 jaar wonende te Balk
Wietze Dijkstra schilder 45 jaar wonende te Balk
Op 15 mei 1869 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Fetje de Jong, geboren op 8 september 1844 te Woudsend, dochter van Eeuwe Jans de Jong, schipper te Woudsend (1844), en Klaaske Sytzes van der Meulen. Overleden op 15 september 1918 te Balk, 74 jaar oud.
beroep:
aangifte overlijden op 16 september 1918 aktenummer 6, getuigen:
Hendrik de Roest schoenmaker 64 jaar wonende te Balk
Wietze Dijkstra huisschilder 45 jaar wonende te Balk
Kinderen:
1. Sietske, geboren op 28 mei 1870 te Balk.
2. Pieter, geboren op 21 april 1873 te Balk.
3. Yttje Boeijinga, geboren op 6 januari 1891 te Balk, (pleegkind), dochter van postbode Jan Boeyenga en Yttje Stellingwerff. Een week na de geboorte van Yttje Boeijenga overlijdt haar moeder Yttje Stellingwerff op 24 jarige leeftijd. Yttje Boeijenga wordt opgenomen in het gezin de Vries en blijft daar tot 25 januari 1919. Ze vertrekt naar Groningen waar ze koopman Jurrien Eissing waar ze in 1920 mee trouwt.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 januari 1888
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 juni 1891
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1891
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 oktober 1913
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Jelle Pieters de Vries 1842-1918 Willem Marinus vd Noordaa 1872-1960
  broers / zusters / zwagers Pieter Jelles de Vries 1873-1951
     
woonadressen Jelle de Vries
periode adres bron
  IJlst  
1865 - 1868 Dubbelstraat 15 woningregister 1859 - 1869 blad 104; kad. gem. Balk sectie A nr. 111; huisnr.222
1868 - 1869 Sneek bevolkingsregister Sneek 1861-1882 blad 30; huizing 8 / 60
1869 - 1969 Wymbritseradeel  
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
1869 - 1879 Dubbelstraat 15 woningregister 1869 - 1879 blad 65; kad. gem. Balk sectie A 426, volgnr. 324
1880 - 1883 Dubbelstraat 15 woningregister 1880 - 1890 blad 99; kad. gem. Balk sectie A 425 / 426
1883 - 1890 van Swinderenstraat 64 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 48; kad. gemeente Balk sectie A nummer 235
1890 - 1900 van Swinderenstraat 64 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 88; huisnummer Balk 83
1900 - 1910 van Swinderenstraat 64 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 98; huisnummer Balk 83 / 105
1911 - 1918 van Swinderenstraat 64 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 162; huisnummer Balk 105
     
eigendommen van Jelle Pieters de Vries
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
597
 
koopacte
1800,-
30 aug 1883
       
Balk
A
598
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1100, folio 95, nummer 295
notariële acten
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met werkplaats en erf te  Balk, koopsom fl. 2850
- Jelle Pieters de Vries te Balk, verkoper
- Pieter Jelles de Vries te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 24 d.d. 14 februari 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 januari 2012 laatste wijziging: 23-12-2023