Pieter Jelles de Vries inschrijving hypotheken 2 register 69: 115 / 315
Pieter de Vries, geboren op 21 april 1873 te Balk, zoon van Jelle Pieters de Vries, koperslagersknecht te Balk (1873), en Tetje de Jong. Overleden op 11 februari 1951 te Balk, 77 jaar oud.
beroep: koperslager te Balk
aangifte overlijden op 22april 1873 aktenummer 67, getuigen:
Ids de Vries kramer 27 jaar wonende te Balk
Binne Westerhof koperslagersknecht 22 jaar wonende te Wijckel
aangifte overlijden op 12 februari 1951 aktenummer 7, getuigen:
Albertus Johannes van Terwisga zonder beroep 58 jaar wonende te Balk
Op 2 juni 1900 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met:
Bokje de Vries, geboren op 21 oktober 1878 te Kubaard, als dochter van Johannes de Vries, timmerknecht de Cubaard (1878), en Sjoerdtje Klazes Hibma. Overleden op 16 oktober 1959 te Sneek, 80 jaar oud.
beroep: dienstmeid te Itens (1900)
aangifte overlijden op 17 oktober 1959 aktenummer 317, getuigen:
Sietze Jongsma assuradeur 47 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Fetje, geboren op 16 januari 1902 te Balk. Op 22 juni 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke de Boer, bakker te Balk, leeftijd 25 jaar, geboren te Balk, zoon van Durk de Boer, bakker te Balk (1929), en Siementje Betzema.
beroep: zonder
aangifte geboorte op 17 januari 1902 aktenummer 6, getuigen:
Sigefridus IJlstra goud- en zilversmid 61 jaar wonende te Balk
IJnte Douwe Bakker logementhouder 25 jaar wonende te Balk
2. Sjoerdtje, geboren op 5 juni 1904 te Balk. Overleden op 5 juni 1972 te Veenwouden, 68 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 6 juni 1904 aktenummer 80, getuigen:
Sigefridus IJlstra goud- en zilversmid 63 jaar wonende te Balk
IJnte Douwe Bakker logementhouder 28 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Jelle Pieters de Vries 1842-1918 Pieter Jelles de Vries 1873-1951  
  broers / zusters / zwagers  
  Willem Marinus vd Noordaa 1872-1960  
woonadressen familie Pieter Jelles de Vries
periode adres bron
190? - 190? van Swinderenstraat 65 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 99 nr. 83a / 106
1910 - 1919 van Swinderenstraat 65 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; nr. 106
1919 - 1920 van Swinderenstraat 64 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; nr. 105
1920 - 1930 van Swinderenstraat 64 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 10; nr. 105
1930 - 1938 van Swinderenstraat 64 register van huisnummering 1930 - 1939 blad 9; nr. 108
1938 - 1951 van Swinderenstraat 64  
     
eigendommen van Pieter Jelles de Vries
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Heeg A 1406   koopacte 950,- 20 dec 1911        
Heeg A 1407          
Balk A 879   koopacte 2850,- 3 apr 1916        
Balk A 880          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 315
notariële acten
 

1911 Heeg, notaris R. Mulder Gemeente: Wymbritseradeel Koopakte

Betreft de verkoop van een woonhuis te Heeg, koopsom fl. 950
- Jan de Vries te Heeg, verkoper        
- Antje Verbeek te Heeg, verkoper
- Pieter de Vries te Heeg, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 54098 Repertoirenr.: 940 d.d. 14 december 1911
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met werkplaats en erf te  Balk, koopsom fl. 2850,-
- Jelle Pieters de Vries te Balk, verkoper
- Pieter Jelles de Vries te Balk, koper
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 24 d.d. 14 februari 1916
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 januari 2012 laatste wijziging: 21-01-2024