persoonlijke gegevens van Roelof Peekes de Vries
Roelof Pekes de Vries, geboren op 18 maart 1798 te Koudum, gedoopt op 1 april 1798 te Koudum (Hervormd), als zoon Peeke Roelofs en Janke Sjoerds. Overleden op 7 november 1867 op huisnummer 142 te Bolsward, 69 jaar oud.
werkman te Balk (1822 - 1834), koopman te Balk (1839)
aangifte overlijden op 20 oktober 1865 aktenummer 76, getuigen:
? ? ? jaar wonende te Balk
? ? ? jaar wonende te Balk
1. ) Op 10 mei 1823 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Foekjen Wiebes Teekesma (Taekema, Teakema), geboren op 25 augustus 1798 te Balk, gedoopt op 9 september 1798 te Balk (Hervormd), als dochter van Wiebe Teekes Teekesma en Ybeltje Wessels Mullenaar. Overleden op 14 juni 1849 op nummer 82 te Balk, 49 jaar oud.
aangifte overlijden op 14 juni 1849 blad 9, getuigen:
Inne Johannes Betzema bakker 50 jaar wonende te Balk
Jan Gerlofs Postma werkman 50 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Peke, geboren op 15 augustus 1822 op nummer 92 te Balk.
aangifte geboorte op 16 augustus 1822 aktenummer 66, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Wiebe, geboren op 18 juli 1824 op nummer 92 te Balk. Overleden op 4 augustus 1831 te ?, 7 jaar oud
aangifte geboorte op 18 juli 1824 aktenummer 52, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 3? jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Jan, geboren op 11 februari 1827 op nummer 92 te Balk. Overleden op
aangifte geboorte op 12 februari 1827 aktenummer 22, getuigen:
Johannes Pieters Mulder werkman 62 jaar wonende te Balk op nummer 91
Fokke Roelofs Roelofsma werkman 46 jaar wonende te Balk op nummer 100
3. Jan, geboren op 17 juli 1829 op nummer 92 te Balk.
aangifte geboorte op 18 juli 1829 aktenummer 59, getuigen:
Fokke Symens de Boer werkman 47 jaar wonende te Balk op nummer 91
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 36 jaar wonende te Sloten
4. Iebeltje, geboren op 12 juni 1832 op nummer 92 te Balk.
aangifte geboorte op 13 juni 1832 aktenummer 44, getuigen:
Fokke Symens de Boer werkman 49 jaar wonende te Balk
Bernard Herman Wortman wever 49 jaar wonende te Balk
5. Wiebe, geboren op 20 december 1834 op nummer 92 te Balk.
aangifte geboorte op 20 december 1834 blad 56 / 1-8, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 54 jaar wonende te Balk
Nanne Marten van der Goot werkman 50 jaar wonende te Balk
6. Janke, geboren op 8 maart 1839 op nummer 92 te Balk.
aangifte geboorte op 8 maart 1839 blad 14, getuigen:
Wobbe Ferdinands de Vries koopman 31 jaar wonende te Balk
Nanne Marten van der Goot werkman 55 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 1 september 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Saapke Willems Pereboom, geboren op 1 augustus 1806 te Workum, als dochter van Willem Pereboom en Grietje Alles Dijkstra. Overleden op 24 januari 1886 te Bolsward, 79 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 119 - huisnummer Balk 92
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Joeke Jans Sterkenburg, agent van politie, namens Roelof Pekes de Vries
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Roelof Pekes de Vries 1798-1867 Jan Roelofs de Vries 1829-18??
     
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
1822 - 1827 Westein 30 Balk 92
1829 Westein 30 volkstelling 1829
1832 - 1839 Westein 30 Balk 92
1840 Gaaikemastraat 7 volkstelling 1840; huisnummer Balk 82
1849 - 1850 Gaaikemastraat 7 woningregister 1849 - 1859 blad 113; huisnummer 82 / 93
1850 - 1859 aan boord woningregister 1849 - 1859 blad 404; aan boord
1867 Bolsward  
1886 Bolsward  
eigendommen van Roelof Pekes de Vries
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
203
00 00 60
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 300 Roelof Pekes de Vries te Balk
notariële acten
 
1838 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop een huis en erf te Balk, koopsom fl. 490,-
- Trijntje Johannes ten Brink, wonende te Balk, gehuwd met Jurjen Dooitjes Schram, verkoper
- Wypkjen Johannes ten Brink, wonende te Workum, gehuwd met Sake Syberens Joringa, verkoper
- Anke Johannes ten Brink wonende te Harich, gehuwd met Jan Tjibbeles van der Zee, verkoper
- Jurjen Johannes ten Brink, wonende te Balk, verkoper
- Roelof Pekes de Vries (koopman), wonende te Balk, koper
- Gerben Pieters Thekens (schipper), wonende te Balk, borg
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 aktenrs. 27 en 19, d.d. 7 maart 1838
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 oktober 2021 laatste wijziging: 3-10-2021