persoonlijke gegevens van Sjoerd Durks de Vries, veehouder
Sjoerd Durks de Vries, geboren op 2 december 1865 te Broek, als zoon van Durk Sjoerds de Vries en Sjoukjen Jans Mulder. Overleden op 7 juli 1948 te Wijckel (nummer 75), 82 jaar oud.
Op 6 mei 1892 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met:
Hotske Gerbens Brouwer, geboren op 4 september 1868 te Akmarijp, als dochter van Gerben Hotzes Brouwer en Geertje Piers Tiersma. Overleden op 2 april 1967 te Joure, 98 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geboren op 18 april 1893 te Akmarijp. Overleden op 11 september 1968 te ? 1. ) Op 10 mei 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jelletje Hylarides, oud 21 jaar, geboren te Harich als dochter Douwe Hylarides en Geertje Wierstra. 2. ) Op 26 juni 1968 getrouwd in de gemeente ? met Grietje de Vries.
2. Durk, geboren op 2 juli 1895 te Akmarijp. Overleden op 10 juni 1963 te Op 18 mei 1922 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Johanna Reitsma, oud 21 jaar, geboren te Schettens, als dochter van Sybren Reitsma en Inkje Jansen.
3. Jan, geboren op 1 december 1897 te Akmarijp. Overleden op 22 november 1962 te ?, 64 jaar oud. Op ? mei 1925 getrouwd in de gemeente ? met Wiebrig Reitsma, oud ? jaar, geboren te ?, als dochter van
4. Hotze, geboren op 22 maart 1900 te Harich. Overleden op 5 november 1983 te Ermelo, 83 jaar oud. Op 8 mei 1924 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Reinschje van der Schuit, oud 24 jaar, geboren te Wijckel, als dochter van Anna van der Schuit en Jets Beuckens.
5. Sjoukje, geboren op 4 september 1903 te Harich. Overleden op 3 juli 1980 te ?, 76 jaar oud. Op 5 mei 1926 getrouwd in de gemeente ? met Lourens Wildschut, oud ? jaar, geboren te ?, als dochter van
6. Pier, geboren op 4 november 1905 te Harich. Overleden op 14 november 1986 te ?, 81 jaar oud. Op ? juni 1933 getrouwd in de gemeente ? met Cornelia Geertje Baukema, oud ? jaar, geboren te ?, als dochter van
7. Wouter, geboren op 29 november 1907 te Harich. Overleden op 2 februari 1910 te Harich, 2 jaar oud.
8. Wouter, geboren op 10 mei 1911 te Harich. Overleden op 18 januari 1993 te ?, 81 jaar oud. Op 6 juli 1935 getrouwd in de gemeente ? met Neeltje de Goede, oud ? jaar, geboren te ?, als dochter van
 
 
 
Sjoerd de Vries Hotske Brouwer
Sjoerd de Vries Hotske Brouwer
 
familie de Vries
foto 295-001 beschikbaar gesteld door Gerben Wildschut
Links en op de achtergrond de dienstmeiden en de knechten
Het meisje met de hoed is Sjoukje (*1903) en daarnaast Gerben (*1893)
Op de arm van Hotske de Vries-Brouwer de jongste telg Wouter (*1911), daarboven Durk (*1895)
Voor de wagen: Sjoerd de Vries en Hotze (*1900), Op de wagen Pier (*1905) en Jan (*1897)
 
familie de Vries
foto 295-003 beschikbaar gesteld door Gerben Wildschut
staand v.l.n.r.: Hotze, Gerben, Jelletje Hylarides, Durk, Jan
zittend v.l.n.r.: Sjoukje, Hotske de Vries-Brouwer, Wouter, Sjoerd de Vries, Pier
 
 
 
gemeenteraad Gaasterland
foto 200-318 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De Raad van de gemeente Gaasterland circa 1920 met burgemeester Harmannus Gaaikema en de wethouders Abe Keulen en Sjoerd Durks de Vries aan zijn zijde..
 
wethouder de Vries wethouder de Vries
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 juli 1909
 
wethouder Sjoerd de Vries
bron: Nieuwsblad van Friesland van 7 september 1915
 
landbouwschool
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1939
 
 
 
bestuurslid Christelijke Lagere Landbouwschool
<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 maart 1932
 
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
  Akmarijp  
1900 - 1910 Lykwei 3  
1910 - 1920 Lykwei 3 register van huisnummering 1911 - 1920 nummer Harich 131
1921 - 1929 Lykwei 3 register van huisnummering 1921 - 1930 nummer Harich 141
1929 - 1930 Wilhelminastraat 50 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 135; Balk 141
1931 - 1939 Wilhelminastraat 50 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 127; Balk 142
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 september 2014 laatste wijziging: 23-03-2021