persoonlijke gegevens van Wobbe Ferdinants de Vries,
Wobbe Ferdinants de Vries, geboren op 25 januari 1778 te Balk, gedoopt op 8 februari 1778 te Balk (Hervormd), als zoon van Ferdinant Willems en Truike Meinzes. Overleden op 23 september 1849 op nummer 93 te Balk, 71 jaar oud.
werkman te Balk
aangifte overlijden op 24 september 1849 pagina B 32/2-12, getuigen:
Hartman Kaspar Bets werkman 49 jaar wonende te Balk
Jan Jans van Dijk werkman 38 jaar wonende te Balk
Op 21 mei 1809 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk:
Jetske Rientzes Seldenthuis, geboren op ? te Sijbrandahuizen, als dochter van Rienk Murks en Baukje Hendriks. Overleden op 14 november 1873 te Balk, 86 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 november 1873 aktenummer 74, getuigen:
Gosse Mylius Wijckelsma wegwerker 55 jaar wonende te Balk
Passchier Minnes van Dijk arbeider 51 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Ferdinand, geboren op 30 oktober 1812 te Balk in een ongenummerde woning tussen nummer 88 en 89. Op 1 november 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Foekje Jans Bokje, oud 26 jaar, geboren te Lemmer als dcohter van Jan Jans Bokje en Geeske Folkerts.
aangifte geboorte op 31 oktober 1812 aktenr. 56 door Wobbe Ferdinants de Vries, werkman te Balk, getuigen:
Ferdinant Willems de Vries werkman 64 jaar wonende te Balk op nummer 96
Johannes Lammert Jonkers winkelier 42 jaar wonende te Balk op nummer 87
 
 
 
Wobbe Ferdinants de Vries
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 122 - huisnummer Balk 93
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Wobbe Ferdinants de Vries
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Ferdinand W. de Vries 1748-1815 Wobbe Ferdinands de Vries 1778-1849  
     
woonadressen familie de Vries
periode adres bron
1829 Westein 21-26 volkstelling 1829 blad 122
1840 Westein 21-26 volkstelling 1840 huisnummer 93a
1849 - 1859 Westein 21-26 woningregister 1849 - 1859 blad 161; huisnummer 93 / 127
1859 - 1869 Westein 21-26 bevolkingsregister 1859 - 1869 blad 55; kad. gem. Balk A 200, huisnr. Balk 127
eigendommen van Wobbe Ferdinants de Vries
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
200
00 03 30
huis en erf
A 5
Balk
A
200a
00 00 80
schuur
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 301 Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
notariële acten
 
1816 Balk, notaris M. Westendorp Verhuring
Betreft de verhuur van 7 pondemaat hooiland en 9 pondemaat langland te Sloten en Lemmer, huursom fl. 30 en fl. 40
- Johannes Eintzes Feenstra, timmerman te Koudum, verhuurder
- Wobbe Ferdinants de Vries, werkman te Balk, huurder
- Hendrik Martens Koopmans, huisman te Follega, huurder
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 131 d.d. 31 juli 1816
 
1818 Sloten, notaris J. Ruardi  Koopakte  Betreft de verkoop van een huis en tuin te Balk, koopsom  fl. 600
- Boerke Coenraads Smidt te Balk, verkoper
- Wobbe Ferdinants de Vries te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118005 Repertoirenr.: 293 d.d. 25 november 1818
 
1820 Sloten, notaris J. Ruardi  Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 450
- Wobbe Ferdinants de Vries te Balk
- Jan Meinderts te Balk
bron Tresoar:Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118006 Repertoirenr.: 526 d.d. 11 november 1820
 
1836 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau  Transaktie
- Pieter Roelofs Jongstra te Balk
- Pieter Reins Huisman te Balk
- Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97025 Repertoirenr.: 46 d.d. 7 mei 1836
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 juni 2013 laatste wijziging: 4-10-2021