Bokke van der Wal inschrijving hypotheken 2 register 69: 122 / 144
Bokke van der Wal, geboren op 3 december 1851 te Nijega als zoon van Gerben Foekes van der Wal en Lolkje Bokkes Stoffelsma. Overleden op 16 augustus 1931 te Balk, 79 jaar oud.
Schipper te Nijega (1876), zonder beroep te Balk (1882), kastelein te Harich (1886, 1888, 1896), logementhouder te Balk
1. ) Op 8 mei 1874 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje Wayer, geboren op 13 oktober 1855 te Oudega (HON), als dochter van Krijn Jacobs Wayer en Tjitske Berends van der Sluis. Overleden op 19 maart 1876 te Nijega (HON), 20 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geboren op 15 maart 1876 te Nijega (HON). Overleden op 20 maart 1876 te Nijega (HON), 5 dagen oud.
 
2. ) Op 27 oktober 1877 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Riemke Tromp, geboren op 14 maart 1853, Doniawerstal, als dochter van Anne Pieters Tromp en Tjitske Annes Koopmans. Overleden op 23 augustus 1917 te Sneek, 64 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geboren op 18 augustus 1878 te Nijega (HON). Naar Noord Amerika.
2. Uilke, geboren op 16 juli 1882 te Balk. Overleden op 3 juli 1901 te Balk, 19 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 juli 1901 aktenummer 50, getuigen:
Johannes Baptist Coevoet hoofd eener school 52 jaar wonende te Balk
Wiebe Wijnstra bakker 40 jaar wonende te Balk
3. Anna, geboren op 20 juni 1886 te Harich. Op 14 mei 1915 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Frank Frederik Elias Hazelhoff 31 jaar oud, geboren te Langweer als zoon van Jacob Hazelhoff en Annigje Melessen.
4. Lolkje, geboren op 16 juni 1888 te Harich. Overleden op 2 september 1902 te Balk, 14 jaar oud.
aangifte overlijden op 3 september 1902 aktenummer 82, getuigen:
Johannes Baptist Coevoet hoofd eener school 54 jaar wonende te Balk
Wiebe Wijnstra bakker 42 jaar wonende te Balk
5. Gerrit, geboren op 25 maart 1896 te Harich. Drukker en uitgever te Sneek (1931). Op 26 april 1923 getrouwd in de gemeente Utingeradeel met Trijntje Zondervan 26 jaar oud, geboren te Oldeboorn als dochter van Haye Jans Zondervan en Hiltje van Dijk.
6. Jan, geboren op 26 maart 1896 te Harich.
 
3. ) Op 23 oktober 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Idskjen Brinksma, geboren op 6 oktober 1867 te Balk, als dochter van Hille Johannes Brinksma en Lupkje Hendriks van der Veer. Overleden op 26 februari 1949 te Dantumadeel, 81 jaar oud. Eerder gehuwd geweest met Ids Valk.
 
 
 
Bokke van der Wal
bron: archief gemeente Gaasterland toegang 129-98
 
Bokke van der Wal
bron: Balkster Courant van 11 september 1915
 

van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren

ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bokke van der Wal 1851-1931  
     
woonadressen familie van der Wal
periode adres bron
  Oosthem  
1881 - 18?? Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 107; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 449
18?? - 1890 Stinsenwei 20 niet vermeld in het bevolkingsregister
1890 - 1899 Stinsenwei 20 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 82; huisnummer Harich 64
1899 - 1900 Meerweg 4 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 27; huisnummer Balk 30
1900 - 1910 Meerweg 4 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 30; huisnummer Balk 30 / 35
1911 - 1920 Meerweg 4 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 5; huisnummer Balk 35
1921 - 1924 Meerweg 4 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 31; huisnummer Balk 33
1924 - 1930 Meerweg 12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 379; huisnummer Balk 14a
1931 - 1931 Meerweg 13 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 13; huisnummer Balk 16
1931 - 1937 Wilhelminastr 2-40 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 105; huisnummer Balk 119
1937 - Voorstreek 32 Leeuwarden
     
eigendommen van Bokke van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
361 ged.
 
1/2 toewijzing
4996,10
16 dec 1919
       
Balk
H
992
 
1/3 toewijzing
8319,-
25 aug 1923
       
Balk
A
829
         
Balk
H
992
 
scheiding
2740,97
26 nov 1923
       
Balk
A
829 ged.
         
Balk
A
1025 ged.
 
ruiling
20,-
27 juli 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 144
notariële acten
 
1899 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Boelgoed.
- Bokke van der Wal wonende te Harich, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 7081 akenr. 54 d.d. 9 mei 1899
 
1905 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele toewijzing.
- Tjidze van den Bosch wonende te Balk, verkoper
- Anne Bearda wonende te Hijlaard,gehuwd met Ink van den Bosch, verkoper
- Haring van der Werf wonende te Sneek, kind van Corneliske van den Bosch, weduwe van Johannes van der Werf, verkoper
- Johannes Guttman wonende te Leeuwarden, gehuwd met Antje van den Bosch, verkoper
- Kornelis van den Bosch wonende te Balk
- Abraham van der Werf wonende te Sneek, toeziend voogd, verkoper
- Bokke van der Wal wonende te Balk, provioneel koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 7081 akenr. 164 d.d. 21 december 1905
 
1920 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte.
- Douwe van der Meer wonende te Balk, verkoper
- Bokke van der Wal wonende te Balk, verkoper
- Harmen Grouwstra wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7100 Repertoirenr.: 7107 akenr. 122-214 d.d. 11 november 1920
 
1926 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Ruiling
- Bokke van der Wal wonende te Balk, vermeld
- Sino van Dijk (fouragehandelaar) wonende te Balk, vermeld
- Jacob Annes Strikwerda (fouragehandelaar) wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7111 Repertoirenr.: 7121 akenr. 422 d.d. 8 juli 1926
 
1931 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Boedelscheiding.
- Idskjen Brinkema wonende te Balk, weduwe van Bokke van der Wal vermeld
- Gerrit van der Wal (drukker en uitgever) wonende te Sneek
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7116 Repertoirenr.: 7121 akenr. 1409 d.d. 26 september 1931
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 4-02-2024