persoonlijke gegevens van Gerrit Foekes van der Wal, fouragehandelaar te Sloten
Gerrit Foekes van der Wal, geboren op 30 juli 1864 te Koudum als zoon van Foeke Gerrits van der Wal en Pietertje Foekes Dijkstra. Overleden op 1 maart 1937 te Sloten, 72 jaar oud.
Op 6 mei 1892 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Baukje Sybrens de Boer, geboren op 1 december 1867 te Sondel als dochter van Sybren Bouwes de Boer en Pietertje Harings Nauta. Overleden op 28 november 1940 te Delft, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pietertje, geboren op 29 september 1892 te Sloten.
2. Jitske, geboren op 30 november 1894 te Sloten.
3. Foeke, geboren op 17 maart 1899 te Sloten.

De vader van Gerrit, Foeke Gerrits van der Wal, is omgekomen bij de ramp met het beurtschip de "Willem III" op de Fluessen op 30 januari 1877. Meer over deze ramp is te vinden op de website nostalgisch Koudum.

bron: Foeke Cnossen uit Sneek

 
eigendommen van Gerrit Foekes van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Sloten
B
225
 
koopacte
6000,-
7 mei 1918
       
Sloten
B
227
         
Sloten
B
257
         
Balk
A
989
 
1/2 koopacte
30000,-
13 sep 1926
       
Balk
A
990
         
Balk
A
989
 
scheiding
 
18 juli 1927
       
Balk
A
990
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 158

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 15-11-2020