persoonlijke gegevens van Hendrik Pieters van der Wal, gemeentesecretaris te Balk
Hendrik van der Wal, geboren op 16 december 1896 te Bolsward, als zoon van Pieter van der Wal en Sipkje Boelens. Overleden op 4 januari 1972 te Balk, 75 jaar oud.
Op 20 juli 1922 getrouwd in de gemeente Kollumerland met:
Lipkje Postma, geboren op 26 mei 1894 te Kollum, als dochter van Otte Postma en Jantje de Jong. Overleden op 9 maart 1964 te Balk, 69 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Jantje, geboren op 31 juli 1923; Pieter geboren op 22 juli 1929; Sipkje, geboren op 4 juli 1933
echtpaar van der Wal
foto 110-004 beschikbaar gesteld door Sip Slump - van der Wal
Het echtpaar van der Wal
 
familie van der Wal
foto 110-003 beschikbaar gesteld door Sip Slump - van der Wal
De familie van der Wal in de voortuin van hun woning aan de Wijckelerdijk.
 
schilderij Raadhuis
foto 161-013 schikbaar gesteld door Piet van der Wal
Dit schilderij is gemaakt door de Balkster schilder Geale Kuperus bij de benoeming als secretaris. De tekst op het schilderij is als volgt: "Ter herinnering aan uw benoeming tot secretaris der gemeente Gaasterland in januari 1943"
 
Fryske Academie
 
Hendrik van der Wal
staand v.l.n.r. secretaris hendrik van der Wal, wethouder van der Goot
zittend v.l.n.r. burgemeester Thoe Schwartzenberg en wethouder Bosma
 
personeel secretarie
foto 104-008 beschikbaar gesteld door Janny Helder
v.l.n.r.
Meine Hottinga (bode), Hendrik van der Wal (secretaris), Simon Helder, Thijs van Hout, ? , Jenne Oene Visser, ?
 
receptie Hendrik Pieters van der Wal
 
Hendrik van der Wal
 
Hendrik van der Wal
 
Hendrik van der Wal
 
Hendrik van der Wal
 
Hendrik van der Wal
bron: Balkster Courant van 8 januari 1972
 
woonadressen familie Hendrik van der Wal
periode huidig adres bron
1920 - 1922 van Swinderenstraat 29 register van huisnummering 1920-1930 blad 006; Balk 63 ( Hendrik van der Wal was in de kost bij de familie Boorsma)
1922 - 1924 register van huisnummering 1920-1930 blad 034; Balk 396
1924 - 1927 register van huisnummering 1920-1930 blad 006; Balk 53
1927 - 1930 register van huisnummering 1920-1930 blad 013; Balk 130
1930 - 1936 register van huisnummering 1930-1938 blad 011; Balk 132
1936 - 1966 register van huisnummering 1930-1938 blad 029; Balk 381
1966 - 1972
Bogermanstraat 28
 
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 maart 2011 laatste wijziging: 22-11-2020