persoonlijke gegevens van Albert Weerman
Albert Weerman, geboren op 15 september 1891 te Balk als zoon van Willem Pieters Weerman, arbeider te Balk, en Ietje de Vos. Overleden op 25 december 1957 te Balk, 66 jaar oud. Arbeider, grondwerker, opperman te Balk.
Op 27 mei 1916 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Teatsche Grouwstra, geboren op 20 juni 1894 te Ruigahuizen als dochter van Gerben Grouwstra en Symentje Vlink. Overleden op 22 maart 1984.
Uit dit huwelijk:
1. Ietje, geboren op 1 mei 1918 te Balk.
2. Rinskje, geboren op 24 december 1919 te Balk.
3. Klaaske, geboren op 20 januari 1921 te Balk.
4. Gerben, geboren op 20 mei 1923 te Balk. Overleden op 16 juli 1982 te ?, 59 jaar oud. Getrouwd met Trijntje Stremler.
5. Willem, geboren op 8 augustus 1924 te Balk.
6. Sijmentje, geboren op 28 juli 1928 te Balk.
7. Pieter, geboren op 27 oktober 1930 te Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Willem Pieters Weerman 1868-1950 Albert Willems Weerman 1891-1957  
  Pieter Willems Weerman 1893-1960  
woonadressen familie Weerman
periode adres bron
1916 - 1920 Raadhuisstraat 59 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 88; huisnummer Balk 272
1921 - 1926 Raadhuisstraat 59 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 268; huisnummer Balk 302
1926 - 1930 Gaaikemastraat 7-12 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 160; huisnummer Balk 174
1931 - 1931 Gaaikemastraat 7-12 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 151; huisnummer Balk 175
1931 - 1939 Raadhuisstraat 77 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 237; huisnummer 279
     
eigendommen van Albert Weerman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
E
2125
 
19/160 scheiding
 
5 mrt 1920
       
Balk
A
473
 
toewijzing
634,-
17 mrt 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 477

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 november 2018 laatste wijziging: 15-11-2020