Ulbe Fokkes van der Weij inschrijving register hypotheken 69: -- / --
Ulbe Fokkes van der Wey, geboren op 14 september 1869 te Tzum, zoon van Fokke Feddes van der Wey, arbeider te Tzum (1869) en Tietje Johannes Hannema. Overleden op 24 maart 1964 te Ferwoude, 94 jaar oud.
beroep: onderwijzer te Balk, Oudega en Ferwoude
aangifte geboorte op 15 september 1869 aktenummer 109, getuigen:
Feike Taekes Greidanus boer 54 jaar wonende te Tzum
Johannes Casper Kreemer veldwachter 45 jaar wonende te Tzum
aangifte overlijden op 24 maart 1964 aktenummer 16, getuigen:
Lammert de Vries zonder beroep 67 jaar wonende te Ferwoude
Op 2 mei 1896 getrouwd in de gemeente Franekeradeel met:
Hotske Jorritsma, geboren op 23 januari 1871 te Oosterend, dochter van Hotze Meintes Jorritsma, boer te Oosterend (overleden 28 juli 1870), en Wypkjen Jarigs Leenstra. Overleden op 13 februari 1941 te Ferwoude, 70 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 25 januari 1871 aktenummer 11, door Wytze Hoekstra, genees-, heel- en vroedmeester te Wommel, getuigen:
Tjibbe Tiemersma kantoorbediende 37 jaar wonende te Wommels
Jan Dirks Zeper zonder beroep 27 jaar wonende te Wommels
aangifte overlijden op 14 februari 1941 aktenummer 27, getuigen:
Douwe van Solkema landarbeider 63 jaar wonende te Ferwoude
Kinderen:
1. Levenloos kind, geboren op 30 augustus 1896 te Balk.
beroep: -
aangifte overlijden op 30 augustus 1896 aktenummer 63, getuigen:
Pier de Jong postbode 50 jaar wonende te Balk
Gerrit de Vos arbeider 37 jaar wonende te Balk
2. Tietje, geboren op 8 februari 1898 te Balk. Overleden op 22 maart 1899 te Balk, 1 jaar oud.
beroep: -
aangifte geboorte op 9 februari 1898 aktenummer 17, getuigen:
Pier de Jong postbode 51 jaar wonende te Balk
Pier Boorsma onderwijzer 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 maart 1899 aktenummer 15, getuigen:
Pier de Jong postbode 52 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 40 jaar wonende te Balk
3. Hotze, geboren op 20 april 1900 te Balk. Overleden op 6 december 1944 te Ferwoude, 44 jaar oud.
beroep: zonder (1944)
aangifte geboorte op 21 april 1900 aktenummer 56, getuigen:
Pier de Jong postbode 53 jaar wonende te Balk
Pier Boorsma onderwijzer 40 jaar wonende te Balk
4. Levenloos kind, geboren op 5 april 1902 te Balk.
beroep: -
aangifte overlijden op 7 april 1902 aktenummer 26, getuigen:
Pier Boorsma onderwijzer 42 jaar wonende te Balk
Johannes Lam schoenmaker 43 jaar wonende te Balk
5. Fokke, geboren op 17 juli 1907 te Balk.
beroep:
aangifte geboorte op 18 juli 1907 aktenummer 86, getuigen:
Sybren de Jong ambetnaar ter secretarie 21 jaar wonende te Balk
Pier Boorsma onderwijzer 47 jaar wonende te Balk
6. Anne, geboren op 2 augustus 1909 te Ferwoude.
7. Pietje, geboren op 17 augustus 1912 Ferwoude.
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 4 juni 1896
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat ingekomen stukken B&W 1897 toegang 126a/99a
compleet aangifteformulier inzake de kieswet van Ulbe van der Weij, onderwijzer
 
bron: De Standaard van 7 december 1907
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1964  
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Ulbe van der Wey 1869 -1964  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie van der Wey
periode adres bron
1896 - 1900 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 71; huisnummer Balk 72b
1900 - 1908 van Swinderenstraat 51 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 80; huisnummer Balk 72b / 88
1908 - 1909 Oudega bevolkingsregister Smallingerland 1896 - 1910 blad 324, wijk B nummer 24
1909 - 1910 Ferwoude bevolkingsregister Wonseradeel 1900 - 1910 blad 140, huisnummer 59a
1910 - 1920 Ferwoude bevolkingsregister Wonseradeel 1910 - 1920 blad 142, huisnummer 59a
     
notariële acten
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 november 2023 laatste wijziging: 2-01-2024