persoonlijke gegevens van Jacobus Johannes van der Weijde

Jacobus Johannes van der Weijde, geboren op 27 juli 1836 te Leiden, als zoon van Jacobus van der Weijde en Jannetje Maria van der Waag. Overleden op 3 september 1906 te Oosterend, 70 jaar oud.
Op 26 oktober 1866 getrouwd in de gemeente Nijmegen met:
Jockamina Hendrica van Beemen, geboren op 6 september 1846 te Nijmegen, als dochter van Hendrik van Beemen en Anna Hendrica Sneltjes. Overleden op ? 1933 te Nijmegen, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, geboren op 18 oktober 1867 te Abcoude.
2. Hendrik, geboren op 7 december 1870 te Wolsum.
3. Johannes Marinus, geboren op 18 december 1873 te Wolsum.
4. Anna Hendrika, geboren op ? 1876 te Berg-Ambacht
5. Jannetta Maria, geboren op 11 oktober 1878 te Balk.
aangifte geboorte op 12 oktober 1878 aktenummer 163, predikant te Balk, getuigen:
Uilke Willems de Jong winkelier 55 jaar wonende te Balk
Jans Hermans Steinhorst bakker 34 jaar wonende te Balk
6. Jacobus Johannes, geboren op 16 januari 1884 te Oosterend
Jacobus Johannes van der Weijde
bron: Leeuwarder Courant van 18 januari 1884
 
7. Albertus Jacob, geboren op 28 januari 1886 te Oosterend
Albertus Jacob van der Weijde
bron: Leeuwarder Courant van 1 februari 1886
 
 
 
pastorie Hervormde kerk te Balk
 
Jacobus Johannes van der Weijde jacobus Johannes van der Weijde
bron: Leeuwarder Courant van 24 juni 1873 bron: Leeuwarder Courant van 17 augustus 1873
 
Jacobus Johannes van der Weijde
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1877
 
Jacobus Johannes van der Weijde Jacobus Johannes van der Weijde
bron: Leeuwarder Courant van 12 juli 1881 bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1881
 
Jacobus Johannes van der Weijde
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1882
 
Jacobus Johannes van der Weijde
bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1906
 
boelgoed te Oosterend
bron: Leeuwarder Courant van 14 november 1906
 
1906 Sneek, notaris H. Fennema Boelgoed Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 395
- Johanna Hendrika van Beemen te Oosterend, weduwe van Jacobus Johannes van der  Weyde als moeder van en voogd over Albertus Jacob van der Weyde
- Hendrik van der Weyde te Assen
- Johannes Marinus van der Weyde te Amsterdam
- Jeanette Maria van der Weyde te Oosterend
- Jacobus van der Weyde te Oosterend
- Anna Hendrika van der Weyde te Oosterend
- Jacobus Johannes van der Weyde te Klaten, Java
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 120132 Repertoirenr.: 303 d.d. 22 november 1906
 
 
Nadat ds. Schook in 1877 naar Garderen was vertrokken, begon de kerkenraad met het opstellen van een drietal en legde dat de burgemeester voor. Uit dat drietal zocht hij de kandidaat die volgens hemn het beste in Balk zou passen. De vacaturetijd duurde dit keer niet lang, want op 3 februari 1878 werd ds. Jacobus Johannes van der Weijde, predikant te Berg-Ambacht, bevestigd. Met zijn vrouw en drie kinderen betrok hij de pastorie naast de kerk aan de Luts.
Als proponent werd hij op 3 april 1864 te Abcoude als predikant bevestigd. Zijn tweede gemeente was Wolsum en zijn derde Berg-Ambacht. Op 11 oktober 1878 was er feest in de pastorie aan de Luts, want zijn vrouw bracht een gezonde dochter ter wereld.
Lang zou Van der Weijde hier niet blijven, na vier jaar nam hij het beroep in Oosterend (Fr) aan. Daar werd hij, nadat daar de floreenstrijd was gewonnen, de eerste rechtzinnige predikant. Niet langer de belastingplichtigen, maar trouwe kerkgangers en de leden van de kerkenraad bepaalden welke predikant beroepen zou worden. Op 1 oktober 1882 werd hij als predikant in Oosterend bevestigd en betrok het gezin de riante pastorie. 'Onder vele blijken van belangstelling' herdacht in 1889 zijn 25-jarig ambtsjubileum. 's Middags sprak de jubilaris naar aanleiding van 1 Thimoteus 1:12. 's Avonds ontving hij in de pastorie de gelukwensen van de gemeenteleden.
Hij maakte hier de roerige tijd van de Doleantie mee. Een aantal trouwe kerkgangers, die het niet eens waren met de koers van de kerk en terugverlangden naar de beginselen van de Reformatie stichtten een nieuwe kerk, de latere Gereformeerde kerk. Op 3 september 1906 was hij nog in de morgendienst voorgegaan. Zijn vrouw zou hem een kop koffie in de studeerkamer brengen, maar vond hem dood achter het bureau zitten. De ontsteltenis in de gemeente was groot.
Na de afscheidsdienst werd hij op het kerkhof van Oosterend begraven. Nu haar man er niet meer was, moest zij de pastorie binnen een jaar verlaten. Het overtollige huisraad werd op 22 november 1906 via boelgoed in de pastorie verkocht.
Via een advertentie in de Leeuwarder Courant liet zij de gemeente weten: 'Alle vrienden en bekenden roepen wij bij dezen een hartelijk vaarwel toe, terwijl wij hen bedanken voor de vele blijken van vriendschap, die wij ontvingen. Uit aller naam wed. J.J. van der Weijde-van Beemen.' Zij vertrok eerst naar Nunspeet en later naar Nijmegen waar een dochter woonde. Zij overleed in 1933 op 87-jarige leeftijd. Zij werd echter niet in Oosterend ter aarde besteld. In het graf werden wel een dochter en kleinkind begraven.
 
bron: 525 jaar Protestantse gemeente Balk geschreven door Y.J. v.d. Lageweg gepubliceerd in Ûnderweis maart 2009
 
standplaatsen dominee Jacobus Johannes van der Weijde:
Abcoude 1864 - 18??, Wolsum 18?? - 1874, Berg Ambacht 1874 - 1878, Balk 1878 - 1882, Oosterend 1882 - 1906
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 augustus 2009 laatste wijziging: 22-11-2020