persoonlijke gegevens van Hans Ygrams van der Werf, koopman te Balk
Hans Ygrams van der Werf, geboren op 2 oktober 1752,gedoopt op 2 oktober 1752 te (Hervormd), als zoon van Ygram Hanses, boterkoper te Balk, en Geertje Harms. Overleden op 10 december 1824 op nummer 140 te Balk, 72 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 december 1824 pagina B 43, getuigen:
Jan Hendriks Reekers grofsmid 70 jaar wonende te Balk op nummer 144
Hendrik Ales van Wielen horloge- en uurwerkmaker 51 jaar wonende te Balk op niummer 139
Op 31 december 1775 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Idskjen Jans Poppes, geboren op 28 april 1749 te Balk, gedoopt op 30 maart 1749 te Balk (Hervormd), als dochter van Jan Poppes, boterkoper te Balk, en Eelkjen Jakles, winkeliersche te Balk. Overleden op 20 september 1826 op nummer 140 te Balk, 77 jaar oud.
aangifte overlijden op 21 september 1826 blad 38/1-10, getuigen:
Hendrik Ales van Wielen uurwerkmaker 52 jaar wonende te Balk op nummer 139
Hendrik Jans Reekers grofsmid 39 jaar wonende te Balk op nummer 144
Uit dit huwelijk:
1. Eelkjen, geboren op 16 juni 1776 te Balk, gedoopt op 30 juni 1776 te Balk (Hervormd). Overleden op 6 september 1847 op nummer 135 te Balk, 71 jaar oud. Op 21 november 1803 getrouwd in de Nederlands Hervormde kerk te Balk met Jacob Frankes van Elselo, geboren te Balk als zoon van Franke Elselo (dorpsrechter en schoolmeester) en Eelke Lucas.
aangifte overlijden op 7 september 1847 blad B 17, getuigen:
Piebe Dirks Duijff timmerknecht 33 jaar wonende te Balk
Rinze Hiddes Koornstra slager 32 jaar wonende te Balk
2. Geertje, geboren op 21 september 1778 te Balk, gedoopt op 4 oktober 1778 te Balk (Hervormd). Overleden op 30 september 1826 op nummer 44 te Balk, 48 jaar oud. Op 4 december 1803 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met Jacob Everts Dijkstra.
aangifte overlijden op 2 oktober 1826 blad 44/1-16, getuigen:
Ygram Yarigs Vermuelen schoenmakersknecht 37 jaar wonende te Balk op nummer 45
Poppe Tjerks van der Feer veerschipper 28 jaar wonende te Balk op nummer 45
3. Dettje, geboren op 30 juni 1781 te Balk, gedoopt op 22 juli 1781 te Balk (Hervormd). Overleden op 29 oktober 1836 te Sloten, 56 jaar oud. Op 21 augustus 1808 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met Jan Jansens Poppes.
Dettje Hanzes van der Werf
bron: Leeuwarder Courant van 6 augustus 1808
 
4. Gelk, geboren op 2 februari 1784 te Balk, gedoopt op 22 februari 1784 te Balk (Hervormd). Overleden op 15 augustus 1826 op nummer 143 te Balk, 42 jaar oud. Op 15 december 1811 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Age Tjerks van der Feer, oud 24 jaar, geboren te Balk als zoon van Tjerk Ages en Marijke Rinzes.
aangifte overlijden op 16 augustus 1826 blad 23, getuigen:
Hendrik Ales van Wielen uurwerkmaker 52 jaar wonende te Balk op nummer 139
Hendrik Jans Reekers grofsmid 39 jaar wonende te Balk op nummer 144
5. Baukje, geboren op 11 september 1786 te Balk, gedoopt op 8 oktober 1786 te Balk (Hervormd). Overleden op 4 december 1855 te Workum, 69 jaar oud. Op 11 november 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Tjebbe Aukes de Boer, oud 33 jaar, geboren te Workum als zoon van Auke Hylkes de Boer en Sybrigje Tjebbes de Boer.
6. Ygram, geboren op 12 februari 1792 te Balk, gedoopt op 4 maart 1792 te Balk (Hervormd)
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Ygram Hanses Hans Ygrams van der Werf 1752-1824  
Jan Poppes 1712 - 1787    
woonadressen familie van der Werf
periode adres bron
1780 - 1828 Raadhuisstraat 11 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 174, volgnummer 133
     
eigendommen van Hans Ygrams van der Werf
periode adres bron
  Raadhuisstraat 11  
     
notariële acten
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van onroerende goederen te Balk, Wijckel en Ruiga, koopsom fl. 76
- Eelkjen Hanzes van der Werf, bakker te Balk, verkoper
- Dettje Hanzes van der Werf te Sloten, weduwe van Jan Jans Poppes, verkoper
- Baukjen Hanzes van der Werf te Workum, gehuwd met Tjebbe Aukes de Boer,  verkoper
- Gerritje Jacobs Dijkstra te Balk, gehuwd met Fredrik Teekes Hogendorf,  verkoper
- Jan Baukes Poppes, koopman te Balk als voogd over Hans Ages van der Feer
- Age Tjerks van der Feer, in leven gehuwd met wijlen Gelk Hanzes van der Werf, vader van Hans van der Feer
- Tjerk Ages van der Feer, koopman te Balk, grootvader van Hans Ages van der  Feer als toeziend voogd
- Cornelis Poppes, koopman te Balk als toeziend voogd over twee minderjarige  kinderen van wijlen Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanzes van der Werf
Betreft de koop van onroerende goederen te Balk, Wijckel en Ruigahuizen
- Jolle Meinesz, landbouwer te Oudega, koper
- Sjoerd Meinesz, landbouwer te Nijega, koper
- Gerrit Jans Klijnstra, boer te Oudega, koper
- Joeke Jans Sterkenburg, agent van politie te Balk, koper
- Eelkjen Hanzes van der Werf te Balk, weduwe van Jacob Frankes van Elselo, koper
- Gerrit Tijsses Bosman, logementhouder te Balk, koper
- Lieuwe Klazes Visser, visser te Balk, koper
- Gerrit Johannes Westendorp, grutter te Balk, koper
- Jouke Huberts Boertje, winkelier te Balk, koper
- Age Michiels Tromp, koopman te Balk, koper
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 2 en 11 d.d. 9 januari 1828
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 juni 2013 laatste wijziging: 22-11-2020