persoonlijke gegevens van Johannes Jans Westendorp, broodbakker en koopman te Balk
Johannes Jans Westendorp, geboren juli 1763 te Steenwijk, gedoopt 4 juli 1763 te Steenwijk als zoon van Jan Gerrits Westendorp en Oukje Lubertsi Lijcklama à Nijholt. Overleden op 10 oktober 1826 te Balk op nummer 59, 63 jaar oud.
aangifte overlijden op 10 oktober 1826 pagina B 49/1-29, getuigen:
Jolle Wybrens Landman landbouwer 28 jaar wonende te Balk op nummer 61
Hendrik Jans Kuiper wagenmakersknecht 21 jaar wonende te Balk op nummer 58
Op 29 november1789 getrouwd in de Ned. Hervormde Kerk en in de Rooms Katholieke Kerk te Balk met:
Neeltje Bokkes (Baukes) Blo(e)m , geboren op 3 juli 1765 te Balk als dochter van Bokke Thees, koopman te Balk, en Atje Zijtses. Overleden op 10 juli 1819 te Balk op nummer 59, 54 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 juli 1819 pagina B 16, getuigen:
Jan Willems Kuiper wagenmaker 51 jaar wonende te Balk; geburen
Hidde Jacobs Koorenstra onzen politie dienaar 38 jaar wonende te Balk; geburen
Uit dit huwelijk:
1. Agatha (Attie), geboren circa 1890 te ?, gedoopt op 28 juli 1790 te Balk , 1811 woonachtig te Nijega. Overleden op 17 juli 1834 te Leeuwarden, 43 jaar oud. Op 16 januari 1833 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Jacob van der Linden.
2. Jan, geboren circa 1792 te Balk, gedoopt op 19 april 1792 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 22 juni 1847 te Veenhuizen, 55 jaar oud, Op 30 mei 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maria Inses Wehda, oud 20 jaar, geboren te Kuinre als dochter van Inse Willems Wehda en Grietje Albers.
Jan Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1827
3. Bocke, geboren circa 1794 te ? ,gedoopt op 14 oktober 1794 te Balk (Rooms Katholiek). Werkman te Balk. Overleden op 24 april 1833 te Balk op nummer 97, 38 jaar oud, ongehuwd.
aangifte overlijden op 26 april 1833 pagina B 5, werkman te Balk, getuigen:
Pieter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 57 jaar wonende te Balk; geburen
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmakersknecht 43 jaar wonende te Balk; geburen
4. Gerrit, geboren circa 1796 te Balk, gedoopt op 27 november 1796 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 20 april 1856 te Amsterdam, 59 jaar oud. Op 11 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ath Berends van der Hoff, oud 24 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Berend Gerrits van der Hoff en Renske Ymes Haarsma.
5. Boukjen, geboren circa 1798 te ? , gedoopt op 1 december 1798 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 13 juli 1829 te Leeuwarden, 30 jaar oud. Op 5 oktober 1828 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Lambertus Mevissen.
6. Aukje, geboren circa 1802 te Balk, gedoopt op 10 mei 1802 te Balk (Rooms katholiek). Op 20 november 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Feike Ydes de Boer, oud 28 jaar, geboren te Makkum als zoon van Yde Feikes de Boer en Tjetsche Boukis Heslinga.
Aukje Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1825
 
Aukje Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1825
 
7. Hendrina, geboren circa 1804 te ?, gedoopt op 11 november 1804 in Balk (Rooms katholiek). Overleden op 30 november 1857 te Bolsward, 53 jaar oud. Op 11 november 1827 getrouwd in de gemeente Bolsward met Feyke Horatius Straak, 22 jaar oud, geboren te Bolsward als zoon van Horatius Cryns en Ietje Kornelis.
Hendrina Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1827
8. Grietje, geboren circa 1806 te ?, gedoopt op 20 oktober 1806 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 21 november 1826, Gaasterland, 20  jaar oud, ongehuwd.
De in 1763 geboren Johannes Westendorp vestigde zich in 1789 in Balk. In 1808 stond hij in het patentregister van de grietenij Gaasterland ingeschreven als broodbakker (geëdigd) en als koopman. Waar de bakkerij was is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk aan de Harichsterzijde, nu Van Swinderenstraat 44
 
Johannes jan Westendorp
 
Johannes Jans Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1826
 
Johannes Jans Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1827
 
Johannes Jans Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 27 juli 1827
 
meer over de familie Westendorp is te vinden in deze link
 

 

laatste wijziging: 11 september 2011