persoonlijke gegevens van Johannes Jans Westendorp
Johannes Jans Westendorp, geboren juli 1763 te Steenwijk, gedoopt 4 juli 1763 te Steenwijk als zoon van Jan Gerrits Westendorp en Oukje Lubertsi Lijcklama à Nijholt. Overleden op 10 oktober 1826 op nummer 59 te Balk, 63 jaar oud.
broodbakker en koopman te Balk
aangifte overlijden op 10 oktober 1826 pagina B 49/1-29, getuigen:
Jolle Wybrens Landman landbouwer 28 jaar wonende te Balk op nummer 61
Hendrik Jans Kuiper wagenmakersknecht 21 jaar wonende te Balk op nummer 58
Op 29 november1789 getrouwd in de Ned. Hervormde Kerk en in de Rooms Katholieke Kerk te Balk met:
Neeltje Bokkes (Baukes) Blo(e)m , geboren op 3 juli 1765 te Balk als dochter van Bokke Thees, koopman te Balk, en Atje Zijtses. Overleden op 10 juli 1819 op nummer 59 te Balk, 54 jaar oud.
aangifte overlijden op 11 juli 1819 pagina B 16, getuigen:
Jan Willems Kuiper wagenmaker 51 jaar wonende te Balk; geburen
Hidde Jacobs Koorenstra onzen politie dienaar 38 jaar wonende te Balk; geburen
Uit dit huwelijk:
1. Agatha (Attie), geboren circa 1890 te ?, gedoopt op 28 juli 1790 te Balk , 1811 woonachtig te Nijega. Overleden op 17 juli 1834 te Leeuwarden, 43 jaar oud. Op 16 januari 1833 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Jacob van der Linden.
2. Jan, geboren circa 1792 te Balk, gedoopt op 19 april 1792 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 22 juni 1847 te Veenhuizen, 55 jaar oud, Op 30 mei 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Maria Inses Wehda, oud 20 jaar, geboren te Kuinre als dochter van Inse Willems Wehda en Grietje Albers.
Jan Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1827
3. Bocke, geboren circa 1794 te ? ,gedoopt op 14 oktober 1794 te Balk (Rooms Katholiek). Werkman te Balk. Overleden op 24 april 1833 te Balk op nummer 97, 38 jaar oud, ongehuwd.
aangifte overlijden op 26 april 1833 pagina B 5, werkman te Balk, getuigen:
Pieter Hepkes Hoornstra schoenmakersknecht 57 jaar wonende te Balk; geburen
Ygram Jarigs Vermeulen schoenmakersknecht 43 jaar wonende te Balk; geburen
4. Gerrit, geboren circa 1796 te Balk, gedoopt op 27 november 1796 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 20 april 1856 te Amsterdam, 59 jaar oud. Op 11 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ath Berends van der Hoff, oud 24 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Berend Gerrits van der Hoff en Renske Ymes Haarsma.
5. Boukjen, geboren circa 1798 te ? , gedoopt op 1 december 1798 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 13 juli 1829 te Leeuwarden, 30 jaar oud. Op 5 oktober 1828 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Lambertus Mevissen.
6. Aukje, geboren circa 1802 te Balk, gedoopt op 10 mei 1802 te Balk (Rooms katholiek). Op 20 november 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Feike Ydes de Boer, notaris te Dronrijp, oud 28 jaar, geboren te Makkum als zoon van Yde Feikes de Boer en Tjetsche Boukis Heslinga.
Aukje Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1825
 
Aukje Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1825
 
7. Hendrina, geboren circa 1804 te ?, gedoopt op 11 november 1804 in Balk (Rooms katholiek). Overleden op 30 november 1857 te Bolsward, 53 jaar oud. Op 11 november 1827 getrouwd in de gemeente Bolsward met Feyke Horatius Straak, 22 jaar oud, geboren te Bolsward als zoon van Horatius Cryns en Ietje Kornelis.
Hendrina Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 16 november 1827
8. Grietje, geboren circa 1806 te ?, gedoopt op 20 oktober 1806 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 21 november 1826, Gaasterland, 20  jaar oud, ongehuwd.
 
 
 
De in 1763 geboren Johannes Westendorp vestigde zich in 1789 in Balk. In 1808 stond hij in het patentregister van de grietenij Gaasterland ingeschreven als broodbakker (geëdigd) en als koopman. Waar de bakkerij was is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk aan de Harichsterzijde, nu Van Swinderenstraat 44
 
Johannes Westendorp
bron: archief gemeente Gaasterland 1604-1816 toegang 108-110
klik hier voor volledige inschrijving in het patentregister van 1808 van Johannes Westendorp
 
 
Johannes Jans Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1826
 
Johannes Jans Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1827
 
Johannes Jans Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 20 juli 1827
perceel 1; royale koopmanshuizing met grutterij op nummer 59 te Balk = van Swinderenstraat 44
perceel 2: een wel betimmerde huizing op nummer 121 te Balk = Raadhuisstraat 38
perceel 3: groote boerenhuizing met zeven woonvertrekken op nummer 91 te Balk = Westein 31 - 41
perceel 4: stuk zeer vruchtdragend greidland bij nummer 46 te Ruigahuizen = ?
perceel 5: best stuk greidland te Ruigahuizen = ?
 
Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 27 juli 1827
 
meer over de familie Westendorp is te vinden in deze link
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Johannes J. Westendorp 1763-1826 Gerrit J.Westendorp 1796-1856
  Martinus Jans Westendorp 1764-1826  
woonadressen familie Westendorp
periode adres bron
1790 - 1805 van Swinderenstraat 44 reëelkohieren 1715 - 1805, blad 162, nummer 57
1812 van Swinderenstraat 44 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 59
1826 van Swinderenstraat 44 overleden op huisnummer Balk 59
     
notariële acten
 
1827 Sneek, notaris Lambertus Johannes Huber Provisionele en finale toewijzing.
- Feyke Ydes de Boer te Dronrijp, verkoper
Een huis te Balk, koopsom fl 2725,-
- Gerrit Johannes Westendorp te Balk, koper
Een huis te Balk, koopsom fl 1125,-
- Wyger van Eyck te Balk, koper
- Jan Poppes, te Balk, koper
Een huis te Balk, koopsom fl 895,-
- Bokke Johannes Westendorp te Balk, koper
Land te Ruigahuizen, koopsom fl 1865,-
- Thomas Jans Rinkema te Balk, koper
Land te Ruigahuizen, koopsom fl 1724,-
- Thomas Jans Rinkema te Balk, koper
Land te Ruigahuizen, koopsom fl 376,-
- Gerrit Johannes Westendorp te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119022 Repertoirenr.: 119031 aktenr. 174 en 168, d.d. 8 augustus 1827
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 september 2011 laatste wijziging: 23-08-2020