persoonlijke gegevens van Martinus Jans Westendorp
Martinus Jans Westendorp, geboren circa 1764 te Steenwijk?, gedoopt op 27 november 1764 te Steenwijk (Rooms katholiek), als zoon van Jan Gerrits Westendorp en Oukje Lubertsi Lijcklama à Nijholt. Overleden op 10 december 1826 op nummer 76 aan de westkant van het diept te Sloten, 62 jaar oud.
openbaar notaris te Sloten (1826)
aangifte overlijden op 11 december 1826 blad 37 / 2 -9, getuigen:
Willem Kaspers de Jong stadsbode 25 jaar wonende te Sloten, geburen
Pier Jelles Hornstra provisioneel onderwijzer 25 jaar wonende te Sloten, geburen
Op 15 september 1784 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Bolsward met:
Anskie Obbes (Monsma), geboren op 27 juli 1754 te Bolsward, als dochter van Obbe Monsma, schipper te Bolsward, en Hyke ?. Overleden op 20 maart 1821 op nummer 49 te Balk, 66 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 maart 1821 blad 4, getuigen:
Pieter Hendriks Reekers meester grofsmid 61 jaar wonende te Balk op nummer 48
Fredrik Hendriks Os meester verver 51 jaar wonende te Balk op nummer 51
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren te Bolsward / gedoopt op 2 augustus 1785 te Bolsward (Rooms katholiek). Jong overleden.
2. Jacobus, geboren te Bolsward / gedoopt op 11 augustus 1786 te Bolsward (Rooms katholiek). Woont in 1826 te Kampen. Overleden op 17 november 1848 te Kampen 62 jaar oud. Ongehuwd.
3. Lubbertus Josephus, geboren te Bolsward / gedoopt in augustus 1788 te Bolsward (Rooms katholiek). Medicinea docter te Alkmaar. Op 5 september 1816 getrouwd in de gemeente Alkmaar met Clasina Molenaar, 24 jaar oud, geboren te Alkmaar als dochter van Sijmen Molenaar en Clasie Bes
4. Joannes, geboren te Bolsward / gedoopt 12 april 1791 te Bolsward (Rooms katholiek). Jong overleden.
5. Jan, geboren te Bolsward / gedoopt op 7 januari 1793 te Bolsward (Rooms katholiek). Jong overleden.
6. Jan, geboren te Bolsward / gedoopt op 23 december 1797 te Bolsward (Rooms katholiek), Jong overleden.
 
 
 
Martinus Westendorp
bron: Friesche courant: gelykheid, vryheid en broederschap van 9 december 1797
 
Martinus Westendorp
bron: Journal département de la Frise / Dagblad van het departement Vriesland van 25 oktober 1811
 
Martinus Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1826
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Martinus Jans Westendorp 1764-1826  
  Johannes J. Westendorp 1763-1826  
woonadressen familie de Lange
periode adres bron
17?? - 1784 Steenwijk  
1784 - 1811 Bolsward  
1812 van Swinderenstraat 29 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 49
1826 Sloten  
(notariële) acten
 
1784 Burgerboek Bolsward Inschrijving.
Martinus Westendorp, afkomstig van Steenwijk Ingeschreven als burger.
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 348 Inventarisnr.: 6046, aktenr 2520, d.d. 2 oktober 1784
 
1811 Naamsaanneming Balk Inschrijving
Ingeschreven Martinus Westendorp wonende te Balk
Zijn vrouw Anschen Obes Monsma Kind(eren): Jacobus 25, Lubertus 23, Alkmaar
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 29 Inventarisnr.: 77
 
1811 Bolsward, notaris Sjouke Gabes Rolsma Volmacht
- Het Gemeente Bestuur der Stad Bolsward, lastgever
- R. Looienga (lid van het Gemeente Bestuur der Stad) wonende te Bolsward, lastgever in kwaliteit
- Siebe Braaksma (advocaat voor het Hof van Friesland) wonende te Bolsward, de rechtzaak of proces, gelastigde
- Martinus Westendorp wonende te Bolsward, voorheen pachter en ontvanger der boelgoederen, gedaagde  
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97008, Repertoirenr.: 21001 aktenr 6, d.d. 29 januari 1811
 
1812 Bolsward, notaris Abraham van der Burg Volmacht
 Haye Douwes van der Werf (executeur) wonende te Bolsward, lastgever en curator
 Frans Romkes (koopman) wonende te Bolsward, lastgever en curator
 Dedde Elings (gewezen kastelein) wonende te Bolsward, de geabandonneerde boedel, vermeld
 Willem Deddes wonende te Bolsward,  zoon van Dedde Elings, vermeld
 Dirk van der Linden (procureur bij het Keizerlijke hof) wonende te 's-Gravenhage, gelastigde
 Martinus Westendorp (keizerlijke notaris) wonende te Balk, gewezen boelgoed ontvanger va Bolsward
 Cornelis Anthony Tannius Scholten (advocaat), vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 20001, Repertoirenr.: 20002 aktenr 15, d.d. 13 april 1812
 
1816 Lemmer, notaris Ane Witteveen Copie collationnée
- Johannes. Westendorp wonende te Balk, vermeld
- Martinus Westendorp wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 97008 Repertoirenr.: 97017 aktenr 524, d.d. 16 september 1816
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 april 2020 laatste wijziging: 5-04-2020