persoonlijke gegevens van dr Jan Westra, dierenarts te Balk
Jan Westra, geboren op 14 juli 1890 te Witmarsum, als zoon van Reinder Westra en Grietje Westra. Overleden op 9 mei 1965 te Balk, 74 jaar oud.

Op 15 juni 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Foekjen Meinesz, geboren op 12 mei 1895 te Nijega, als dochter van Dirk Meinesz en Freerkje van Dijk. Overleden op 12 oktober 1978 te Heerenveen, 83 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
 
 
 
Jan Westra
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1920
 
Jan Westra
bron: Leeuwarder Courant van 28 juni 1920
 
Jan Westra en Foekje Meinesz Jan Westra en Foekje Meinesz
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1921 bron: Leeuwarder Courant van 18 juni 1921
 
Jan Westra
Buschauffeur Berend de Kroon uit Koudum maakt in 1973 zijn laatse busrit voor de ZWH. Het rijbewijs heeft hij rond 1928 gehaald bij dierenarts Westra in Balk. Dat ging in die tijd een stuk gemakkelijker dan nu het geval is.
bron: Leeuwarder Courant van 5 februari 1973 pagina 6
 
eigendommen van Jan Westra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
460
 
koopacte
7300,-
18 mrt 1924
       
Balk
A
844
 
koopacte
12500,-
18 juli 1927
       
Balk
A
467
         
Balk
A
984
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 542
notariële acten
 
1924 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Elisabeth Johanna Verhoop te Balk, weduwe van Jan Cornelis Tromp
- Jan Westra te Balk
bron: Tresoar toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7106 Repertoirenr.: 6 d.d. 11 januari 1924
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 15-11-2020