persoonlijke gegevens van Hyltje Idzes van der Wey, mr. zilversmid, kastelein te Bolsward,
Hyltje Idzes van der Wey, geboren op 25 maart 1787 te Gooijinga (doopsgezind), als zoon van Ids Hyltjes. koopman te Sneek, en Uilkjen Pieters. Overleden op 28 augustus 1847 te Sneek, 60 jaar oud.
Op 4 juli 1813 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Tietje Aukes Visser, geboren op 26 april 1787 te Stavoren, als dochter van Auke Jans Visser, arbeider te Stavoren, en Antje Douwes Bijlsma. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Auke, geboren op 4 januari 1816 te Balk op nr. 37. Overleden op 1 september 1905 te Sneek, 89 jaar oud.
aangifte geboorte op 5 januari 1816 aktenummer 2 door Hyltje Idzes van der Wey, mr. zilversmid, getuigen:
Jelle Meinesz ontvanger der directe belastingen 44 jaar wonende op nummer 36 te Balk
Hendrik Rinzes Rinzema veerschipper 50 jaar wonende op nummer 38 te Balk
2. Gerrit, geboren op 1 oktober 1817 te Bolsward.
3. Uilkjen, geboren op 17 mei 1820 te Bolsward.
4. Jan, geboren op 23 januari 1822 te Bolsward.
5. Trientje, geboren op 9 oktober 1824 te Bolsward.
6. Antje, geboren op 4 november 1826 te Bolsward.
 
woonadressen familie Hyltje Idzes van der Wey
periode huidig adres bron
???? - 1814 Dubbelstraat  
1814 - 1817 van Swinderenstraat  
1817 - ???? Bolsward  
???? - 1847 Sneek  
     
notariële acten
 
1813 Sneek, notaris P. Noyon Obligatie Betreft al hun bezittingen
- Hyltje Idzes van der Wey te Sneek, gehuwd met Tyttje Aukes Visser, schuldenaar
- Ids Hyltjes van der Wey, koopman te Sneek, gehuwd met Trijntje Gerrits Monsma, schuldeiser
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119005 Repertoirenr.: 187 d.d. 6 juli 1813
 
1813 Balk, notaris M. Westendorp Huurkontrakt
- Tjeerd Pieters Wildeboer te Balk, verhuurder
- Hyltje Jetzes van der Mey, koopman te Balk, huurder
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 56 d.d. 1 september 1813
 
1816 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huizinge en tuin en erf te Balk, koopsom fl. 1100
- Tjerk Pieters Wildeboer, rentenier te Balk, verkoper
- Tjeerd Pieters Wildeboer, rentenier te Balk, verkoper
- Hyeltje Jetzes van der Wey te Balk, gehuwd met Titia Ankes Visser, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 130 d.d. 14 juni 1816
 
1816 Balk, notaris M. Westendorp Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en tuin te Balk, koopsom fl. 2000
- Hieltje Joukes van der Mey, zilversmid te Balk, verkoper
- Jan Haitjes Visser, gehuwd met Sjoukje Reinders Jellema, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 138 d.d. 25 november 1816
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 juni 2009 laatste wijziging: 15-11-2020