persoonlijke gegevens van Jentje Jolles Wiarda
Jentje Jolles Wiarda, geboren op 25 april 1786 te Oosterzee, gedoopt op 21 mei 1786 te Oosterzee (Hervormd), als zoon van Jolle Roelofs, schoolmeester te Oosterzee, en Froukje Jentjes. Overleden op 28 oktober 1858 op nummer 215 te Balk, 72 jaar oud.
onderwijzer der jeugd te Balk
aangifte overlijden op 28 oktober 1858 blad 24, getuigen:
Gerben Pieters Theekens koopman 62 jaar wonende te Balk
Johannes Theodorus Neits koperslager 36 jaar wonende te Balk
Op 26 maart 1811 getrouwd in de Hervormde kerk te Jutrijp met:
Arentje Johannes Wierda, geboren op 10 september 1787 te Tjerkgaast, gedoopt op 23 september 1787 te Tjerkgaast (Hervormd), als dochter van Johannes Sjerps Wierda en Aurelia Rudolphus. Overleden op 18 augustus 1860 op nummer 52 te Wijckel, 73 jaar oud.
boerin te Wijckel (1860)
aangifte overlijden op 20 augustus 1860 aktenummer 89, getuigen:
Johannes Atsma landbouwer 47 jaar wonende te Wijckel
Fedde Jans de Jong boerenknecht 44 jaar wonende te Wijckel
Uit dit huwelijk:
1. Aurelia, geboren op 7 september 1811 te Tjerkgaast. Overleden op 5 september 1812 te Sloten, 1 jaar oud.
2. Aurelia, geboren op 27 september 1812 te Sloten (Frl). Overleden op 2 maart 1891 te Hommerts, 78 jaar oud. Op 15 november 1861 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Sije Kornelis Visser,boer te Heeg (1861), brievengaarder te Hommerts (1891) leeftijd 36 jaar, geboren te Heeg, als zoon van Kornelis Ykes Visser en Sijke Arjens Visser.
3. Froukje geboren op 16 december 1815 op nummer 159 te Balk. Overleden op 6 februari 1895 te Hommerts, 79 jaar oud. Op 11 mei 1862 getrouwd in de gemeente Bolsward met Klaas Johannes Kramer, leeftijd 47 jaar, geboren te Bolsward als zoon van Johannes Klazes Kramer en Hiltje Martens Bruinsma.
aangifte geboorte op 17 december 1815 aktenummer 65, getuigen:
Fokke Roelofs Roelofsma werkman 28 jaar wonende te Balk op nummer 92
Bauke Wybrandus Feenstra zilversmid 54 jaar wonende te Balk op nummer 169
4. Johannis, geboren op 25 januari 1819 op nummer te Balk. Overleden op 14 november 1844 te Balk, 25 jaar oud.
aangifte geboorte op 25 januari 1819 aktenummer 3, getuigen:
Joeke Jans Sterkenberg agent van politie 27 jaar wonende te Balk op nummer 120
Wander Annes Tuinier agent van politie 40 jaar wonende te Balk op nummer 104
5. Jolle, geboren op 6 mei 1824 op nummer te Balk. Boer te Wijckel (1859). Overleden op 3 september 1859 op nummer 52 te Wijckel, 30? jaar oud.
boer te Wijckel
aangifte geboorte op 7 mei 1824 aktenummer 42, getuigen:
Theodorus Neits ketelboeter 45 jaar wonende te Balk
Gerben Pieters Theekens schipper 33 jaar wonende te Balk
 
 
 
De opvolger van Hijlke Sjerps te Tjerkgaast was Jentje Jolles Wiarda uit Follega, die hier in het najaar van 1809 verscheen. Hij trouwde op 26 maart 1811 te Jutrijp met Arentje Johannes Wierda. Omstreeks 1 juli 1815 vertrokken ze naar Balk. Het traktement, dat over 1809 en 1810 ƒ 175 bedragen had, bleef dat ook na 1810: de kerk gaf ƒ 100 en de gemeente vulde het met ƒ 75 per jaar aan.
 
Sedert 1 juli 1815 was Jentje Jollis Wiarda aan de school in Balk verbonden. Daarvoor was hij schoolmeester te Tjerkgaast geweest. Hij was in 1809 in het huwelijk getreden met A.J. Wierda. Het traktement bedroeg ƒ 160, plus schoolpenningen van ca. 130 leerlingen (15 st. per kwartaal) en vrij wonen. Hij moet op eigen kosten een ondermeester houden. In 1827 is de school vergroot. Hij is te Balk overleden op 21 okt. 1858, in de leeftijd van 72 jaar en 6 maanden. Zijn vrouw was toen nog in leven.
bron: www.fryske-akademy.nl
 
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 221 - huisnummer Balk 159
klik hier voor het complete formulier ondertekend door Jentje Jolles Wiarda
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 november 1844
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 november 1858
 
bron: Leeuwarder Courant van 25 april 1862
Jolle Wiarda is in ieder geval vanaf 1849 zuivelboer te Wijckel. Samen met zijn zuster Aurelia, boerin, wonen ze op huisnummer Wijckel 33. Dat is het huidige adres Meerenstein 1, camping 't Hop. Na het overlijden van vader Jentje Wiarda, schoolmeester te Balk, gaat zijn weduwe Arentje Wierda met dochter Froukje ook wonen op de boerderij in Wijckel. Na het overlijden van Jolle in 1859 neemt zijn moeder samen met de twee zusters Aurelia en Froukje van Jentje het boerenbedrijfje over. Jurjen Veltman (*1804 te Harich) van Harich en Auke IJmes Stellingwerf (*1776 te Oosterend) waren boerenarbeiders op het bedrijfje. Totdat in mei 1862 bij boerenboelgoed het wordt verkocht aan Klaas Willems van de Wetering (* 1835 te Tjerkgaast).
De zusters Aurelia en Froukje vertrekken respectievelijk naar Heeg en Bolsward.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jentje Jolles Wiarda 1786-1858  
     
woonadressen familie Wiarda
periode adres bron
1811 Tjerkgaast  
1812 Sloten  
1815 Dubbelstraat 24  
1819 Dubbelstraat 24  
1824 Dubbelstraat 24  
1829 Dubbelstraat 24 volkstelling 1829 blad 221, huisnummer Balk 159
1840 Dubbelstraat 24 volkstelling 1840; huisnummer Balk 159
1849 - 1859 Dubbelstraat 24 woningregister 1849 - 1859 blad 303; huisnummer Balk 159 / 215
1859 - 1860 Meerenstein 1 woningregister 1859 - 1869 blad 22; kad. gem. sectie B nr 341, huisnr. Wijckel 52
notariële acten
 
1814 Sloten, notaris Johannes Ruardi Borgstelling. kapitaal fl 400,-
- Jentje Jolles Wiarda, wonende te Tjerkgaast, met zijn echtgenote. vermeld
-  Jacob Aukes Faber, wonende te Follega, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118003 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 398 d.d. 17 april 1814
 
1824 Sloten, notaris Johannes Ruardi Koopakte. eeen deel van een huis etc. te Oosterzee. Koopsom fl 150,-
- Riekjen Jolles Wiarda wonende te Oosterzee. verkoper
- Jentje Jolles Wiarda, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118008 Repertoirenr.: 118014 Aktenr. 300 d.d. 19 februari 1824
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
- Hantje Rintjes Binkes, wonende te Balk, gehuwd met Hendrik Brants van der Goot
- Jentje Jolles Wiarda (onderwijzer), wonende te Balk, voogd over Pieter Rintjes Binkes, kind van wijlen Rintje Binkes Binkes, vermeld
-  Brant Hendriks van der Goot (boer), wonende te Wijckel,  toeziend voogd, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 77 d.d. 11 juli 1828
 
1828 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
-  Froukjen Sjerps de Groen,  weduwe van Tjerk Ages van der Feer, vermeld
-  Lutske Tjerks van der Feer, wonende te Joure, gehuwd met Rienk Symons Geerts, vermeld
-  Poppe Tjerks van der Feer (koopman),  voogd over Hans Ages van der Feer, vermeld
-  Age Tjerks van der Feer, in leven gehuwd met wijlen Gelk Hanzes van der Werf, vader van Hans van der Feer, vermeld
- Iemkjen Tjerks van der Feer, wonende te Balk, vermeld
- Harmen Freerks de Roos (bakker), wonende te Koudum, toeziend voogd, vermeld
- Hantje Rintjes Binkes, wonende te Balk, gehuwd met Hendrik Brants van der Goot, vermeld
- Jentje Jolles Wiarda (onderwijzer) wonende te Balk voogd over Pieter Rintjes Binkes, kind van wijlen Rintje Binkes Binkes, vermeld
-  Brant Hendriks van der Goot (boer), wonende te Wijckel, toeziend voogd, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 80,81,85 d.d. 31 juli 1828
 
1830 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Boedelscheiding
-  Arendje Johannes Wierda, wonende te Balk, gehuwd met Jentje Jolles Wiarda, vermeld
-  Rudolphus Johannes Wierda (huisman), wonende te Woudsend, vermeld
-  Sjerp Johannes Wierda (huisman) wonende te Tjerkgaast, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 48 d.d. 19 mei 1830
 
1831 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Boedelscheiding
- Hantje Rintjes Binkes wonende te Balk, vermeld
- Jentje Jolles Wiarda (onderwijzer) wonende te Balk, voogd over Pieter Rintjes Binkes, vermeld
- Rintje Binkes Binkes,  in leven gehuwd met Nieske Pieters Schilstra, vermeld
- Brant Hylkes van der Goot (boer), wonende te Wijckel, toeziend voogd, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 74 d.d. 18 oktober 1831
 
1831 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Boedelscheiding
- Hantje Rintjes Binkes wonende te Balk, vermeld
- Jentje Jolles Wiarda (onderwijzer) wonende te Balk, voogd over Pieter Rintjes Binkes, vermeld
-  Rintje Binkes Binkes, in leven gehuwd met Nieske Pieters Schilstra, erflater
-  Brant Hylkes van der Goot (boer) wonende te Wijckel toeziend voogd, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 75 d.d. 31 oktober 1831
 
1834 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Obligatie, kapitaal fl 1500,-
- Hendrik Brants van der Goot (koopman) wonende te Balk, debiteur
- Jentje Jolles Wiarda (onderwijzer) wonende te Balk, voogd over Pieter Rintjes Binkes, crediteur
- Rintje Binkes, in leven gehuwd met Nieske Schilstra, erflater
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 78 d.d. 27 sept 1834
 
1858 Balk, notaris Gerryt Zandstra Verklaring van erfrecht
- Arentje Johannes Wierda wonende te Balk, weduwe van Jentje Jolles Wiarda
- Aurelia Jentjes Wiarda wonende te Wijckel, vermeld
- Froukje Jentjes Wiarda wonende te Balk
- Jolle Jentjes Wiarda wonende te Wijckel, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7029 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 131 d.d. 20 dec 1858
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 december 2021 laatste wijziging: 27-12-2021