persoonlijke gegevens van Pieter Harmens Wignand, melkontvanger te Balk
Pieter Wignand, geboren op 29 maart 1870 te Balk, als zoon van Harmen Wignand, arbeider te Balk,en Rinske Jans Hoekstra. Overleden op 10 december 1937 te Heerenveen, 67 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 maart 1870 aktenummer 43 door Harmen Wignand arbeider te Balk, getuigen:
Peke Roelofs de Vries koopman 47 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 62 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 december 1937 aktenummer 75, zonder beroep te Harich, getuigen:
geen
     
Op 1 december 1900 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Trijntje Bets, geboren op 22 januari 1865 aan boord te Balk, als dochter van Kasper Hendriks Bets en Anna Jans Wolthuis. Naaister te Balk. Overleden op 10 december 1938 te Heerenveen, 73 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 januari 1865 aktenummer 10 door Kasper Hendriks Bets schipper, getuigen:
Jan Piers Piersma sjouwerman 41 jaar wonende te Balk
Johannes Bets arbeider 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 december 1938 aktenummer 58, zonder beroep te Harich, getuigen:
geen
     
Uit dit huwelijk: ?
 
 
 
Pieter Wignand  
Pieter Wignand op het Westeind in Balk met de melkkar. Het pand rechts op de achtergrond is de bakkerij van de Roest. Pieter woonde op Eigen Haard en was betrokken bij de totstandkoming van deze woningen in 1901. Verder was hij actief als bestuurslid in de pluimveehouderij.
 
foto 098-013 beschikbaar gesteld door Berthe Haringsma
 
 
 
Pieter Wignand Pieter Wignand
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1925
 
De V.P.N. is de Vereniging van Pluimveehouders in Nederland. Pieter Wignand was bestuurslid van de plaatselijke afdeling Balk van deze vereniging.

 

 

De N.N.C. is de Noord-Nederlandsche Coöperatieve Eier-, Pluimvee- organisatie ??.
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1936
   
notariële acten
 
1901 Balk, notaris J. H. Noordenbos Coöperatieve Woningvereniging Eigen Haard is Goud Waard
- Dooitze Korenstra te Balk, oprichter
- Jan Kuperus te Balk, oprichter
- Pieter Wignand te Balk, oprichter
- Johannes Kuperus te Ruigahuizen, oprichter
- Oene Bremer te Balk, oprichter
- Klaas Henstra te Harich, oprichter
- Sjoerd Haantjes te Balk, oprichter
- Douwe Sytsma te Balk, oprichter
- Jan Bremer te Balk, oprichter
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076 Repertoirenr.: 90 d.d. 29 augustus 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 februari 2011 laatste wijziging: 22-11-2020