persoonlijke gegevens van Baukje Wijma, onderwijzeres
Baukje Wijma, geboren op 27 mei 1883 te Eestrum, als dochter van Sytze Hendriks Wijma, grofsmid te Eestrum, en Sytske Oebeles van der Veer. Overleden op 23 augustus 1949 te ?, 66 jaar oud.

 

Baukje Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 14 juni 1909
 
Baukje Wijma
foto 176-144 beschikbaar gesteld door HWG
Het personeel van Openbare Lagere School in Balk omstreeks 1912.
v.l.n.r.
Sytze Sjoerds van Tuinen (1892-1965), Cornelis Jacobus Cannegieter (1878-1952), Aaltje Dijkstra, Johannes Hendriks Wijma (1849-1930), Baukje Sijtzes Wijma (1883-1949)
 
woonadressen Geertje Wijma
periode adres bron
???? - 1903 Groningen  
1903 - 1904 Dubbelstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 305 nummer 215 / 332
1904 - 1908 Woudend  
1908 - 1910 Dubbelstraat bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 305 nummer 215 / 332
1910 - 1920 Dubbelstraat  
     
eigendommen van Baukje Wijma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
907
 
1/2 koopacte

1700,-

22 nov 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 275
notariële akten
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos Obligatie
- Andries Rampion te Bakhuizen
- Geertje Wijma te Oudemirdum
- Baukje Wijma te Oudemirdum
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7104 Repertoirenr.: 67 d.d. 1 mei 1923
 
1923 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Elisabeth Johanna Verhoop te Balk, weduwe van Jan  Cornelis Tromp
- Geertje Wijma te Balk
- Baukje Wijma te Balk
bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7105 Repertoirenr.: 155 d.d. 1 november 1923
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 maart 2012 laatste wijziging: 15-11-2020