Durk Wijma register hypotheken 69: 103 / 233
Durk Wijma, geboren op 18 december 1841 te Oudwoude, als zoon van Daniel Oedses Wijma, gardenier te Oudwoude, en Korneliske Durks Taekema. Overleden op 25 juni 1913 te Balk, 71 jaar oud. Notarisklerk, gemeentesecretaris te Balk
aangifte overlijden op 26 juni 1913 aktenummer 35, getuigen:
Harmen Jans de Jong zonder beroep 70 jaar wonende te Balk
Henrik Herman Fredrik Vierdag rijksontvanger 32 jaar wonende te Balk
1. ) Op 7 april 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Marijke van der Veer, geboren op 3 januari 1844 te Balk, als dochter van Hans Ages van der Veer en Ida Sybrands de Vries. Overleden op 18 juli 1891 te ?, 47 jaar oud.
aangifte overlijden op 20 juli 1891 aktenummer 71, getuigen:
Fetze Boersma gemeenteveldwachter 34 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra klerk 32 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Hans, geboren op 15 januari 1873 te Balk. Overleden 1893
aangifte geboorte op 17 januari 1873 aktenummer 9 door Durk Wijma, notaris klerk te Balk, getuigen:
Johan Frederik Chr. Sluijter zadelmaker 74 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Trinks tapper 40 jaar wonende te Balk
Daniel Hans Wijma Daniel Hans Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1893 bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1893
 
2. Hans, geboren op 22 decmber 1874 te Balk. Op 23 juli 1903 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Grietje van der Baan, oud 30 jaar, geboren te Drachten als dochter van Jouke van der Baan en Anna Velzing.
aangifte geboorte op 24 december 1874 aktenummer 159 door Durk Wijma, notaris klerk te Balk, getuigen:
Cornelis Willems de Jong bakker 44 jaar wonende te Balk
Hendrik Johannes Trinks tapper 44 jaar wonende te Balk
3. Age Sybrand, geboren op 30 juni 1879 te Balk. Op 27 februari 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wilhelmina Latenstein van Voorst, oud 21 jaar, geboren te Alkmaar als dochter van Jan Latenstein van Voorst en Grietje Klomp.
aangifte geboorte op 1 juli 1879 aktenummer 108 door Durk Wijma, notaris klerk te Balk, getuigen:
Cornelis Willems de Jong bakker 48 jaar wonende te Balk
Pieter Pieters ten Woude tapper 40 jaar wonende te Balk
2. ) Op 26 mei 1896 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met:
Dieuwke Grosjean, geboren op 20 november 1853 te Leeuwarden, als dochter van Feike Grosjean en Antje Bloemsma. Overleden op 17 december 1932 te Utrecht, 79 jaar oud.
 
 
 
Marijke van der Veer
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1891
 
Durk Wijma Durk Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 1913
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1932 >>>
 
 
 
benoeming Durk Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 27 april 1881
 
secreetmest Durk Wijma
bron: Leeuwarder Courant van 10 november 1884 bron: Leeuwarder Courant van 25 juni 1903
 
hypotheekbank
bron: Leeuwarder Courant van 2 juli 1912
 
woonadressen familie Wijma
periode
adres
bron
1869 - 1879 van Swinderenstraat 40 woningregister 1869 - 1879 blad 50 kad.nr. A 254 volgnr.. 234 /221
1879 - 1890 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 56 kad.nr. A 254
1890 - 1896 van Swinderenstraat 40 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 62; huisnummer Balk 63
1896 - 189? Lytse Side 13 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 336: huisnummer Balk 238
1897 - 1900 Wikelerdyk 10 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 177; huisnummer Wijckel 153a
1900 - 1910 Wikelerdyk 10 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 180; huisnummer Wijckel 153a / 213
1910 - 191? Wikelerdyk 10 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 81; huisnummer Wijckel 213
191? - 1913 Wikelerdyk 10 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 81; huisnummer Balk 370
1913 - 1932 Utrecht  
     
eigendommen van Durk Wijma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1892 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 720
- Durk Wijma te Balk, verkoper
- Gerben Frankena te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7065 Repertoirenr.: 53 en 55 d.d. 28 september 1892
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van 2 huizen met erf te Wijckel, koopsom fl. 6000
- Mij. Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
- Sipke Watzes Schilstra te Balk, koper
- Durk Wijma te Balk, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 56 d.d. 12 mei 1899
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huizen met erven te Balk en Wijckel en Nijemirdum, koopsom fl. 460
- Siebrand Hanzes van der Veer te Melford, verkoper
- Age Hanzes van der Veer te New Paris (Noord Amerika), verkoper
- Durk Wijma te Wijckel, verkoper
- Hans Wijma te Almelo, verkoper
- Age Siebrand Wijma te Leiden, verkoper
- Jan Nolles Lam te Nijemirdum, verkoper
- Jacoba Bremer te Wijckel, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Pieter Hoekstra te Wijckel, verkoper, tevens als voogd over Lykle, Jol en   Jeltje Hoekstra
- Auke Frankena te Hommerts, gehuwd met Scholtje Bremer, verkoper
- Tobias Jellema te Leeuwarden, koper
- Eelke de Winter te Balk, koper
- Machiel de Winter te Balk, koper
- Bernardus Nieuwenhuis te Balk, koper
- Douwe Bleeker te Balk, koper
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte Betreft de verkoop van een huis en erf te Oudemirdum, koopsom fl. 1400
- Mij. Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
- Durk Wijma te Wijckel, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 36 d.d. 6 april 1904
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte met hypotheek
Betreft de verkoop van een woning met erf en weiland te Ruigahuizen, koopsom fl. 900
- Hielke Plantinga te Balk, verkoper
- Folkert Grouwstra te Ruigahuizen, koper en debiteur
- Durk Wijma te Wijckel, gesuborgeerd crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 59 d.d. 28 april 1904
 
1905 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een woning met erf en land te Bakhuizen, koopsom fl. 567
- Durk Wijma te Wijckel, verkoper
- Leffert Jans Roelevink, verkoper
- Anne Berends Boersma te Bakhuizen, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7080 Repertoirenr.: 19 d.d. 24 maart 1905
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1507
- Durk Wijma te Wijckel, verkoper
- Hans Wijma te Bergen op Zoom, verkoper
- Age Sybrand Wijma te Stiens, verkoper
- Folkert Visser te IJmuiden, gehuwd met Grietje de Vos, verkoper
- Inne de Vos te Koudum, verkoper
- Wiebe Scholtes te Rotterdam, verkoper, tevens als voogd over Antje van der  Gaast
- Jan Jansen Buur te Balk, verkoper, tevens als vader van en voogd over Jan Cornelis, Grietje, Trijntje, Anna, Maria en Inne Buur
- Brant Hylkes van der Goot te Harich, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 1 en 3 d.d. 5 januari 1912
 
1913 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis met tuin en bos te Wijckel, koopsom fl. 6847
- Dieuwke Grosjean te Balk, weduwe van Durk Wijma, verkoper
- Hans Wijma te Bergen op Zoom, verkoper
- Age Sybrant Wijma te Stiens, verkoper
- Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk, koper
- Pieter Haga te Balk, acceptant
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090 Repertoirenr.: 152 en 160 d.d. 13 november 1913
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 december 2012 laatste wijziging: 22-11-2020