persoonlijke gegevens van Rindert Eises Wijma
Rindert Eises Wijma, geboren op 3 september 1817 te Terbandsterschans, als zoon van Eise Rinderts Wijma, slager te Terbandsterschans (1817), en Jeltje Wisses. Overleden op 13 februari 1907 te Gaastmeer, 89 jaar oud.
boerenknecht te Heeg (1845), werkman te Balk (1852), stalhouder te Balk (1853)
Op 24 mei 1845 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Beeuw Jelles Zouthout, geboren op 1 januari 1811 te Heeg, gedoopt op 3 februari 1811 te Heeg (Hervormd), als dochter van Jelle Haijes Zouthout en Pietje Sipkes. Overleden op 1 januari 1876 te Heeg, 65 jaar oud.
van boerenberdrijf te Heeg (1845)
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Beeuw Jelles Zoethout is eerder getrouwd geweest (1827) met Huite Walles Veldhuis (boer te Oudega, boer te Jutrijp 1834, zonder beroep te IJlst 1840, zonder beroep te Ommerschans (1854, 1855), zonder beroep te Nijhuizen (1860))
Dit huwelijk is ontbonden in maart 1841. In november 1840 is Huite Walles Veldhuis vrijgesproken vanwege een aanklacht van mishandeling. In februari 1845 en maart 1853 veroordeeld wegens bedelarij tot verblijf in een bedelaarsgesticht.
Uit dit huwelijk: Walle ( * 1828 te Oudega (Wym.), Jelle (* 1829 te Oudega (Wym.), Jelle ( * 1830 te Oudega Wym.), Pietje ( * 1832 te Oudega Wym.), Klaaske ( * 1833 te Oudega (Wym.), Jelle ( * 1834 te Jutrijp),
 
Tijdens de verbouwing in 2021/2022 van het voormalige woonhuis van Cornelis Poppes (1793-1862) aan de Van Swinderenstraat vond de familie Witteveen een rolletje met oude papieren achter het onderste stootbord van de trap. Het lijkt erop dat de papieren niet per ongeluk zijn blijven liggen maar daar met reden zijn verstopt. Welke reden is onduidelijk.
De meeste papieren komen uit de periode 1853-1854 en is een deel van de grotendeels genummerde financiële administratie van Cornelis Poppes. Hieronder de papieren met daarop de naam van Rindert Eises Wijma.
 
bron 380-011: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
het complete formulier: pagina 1 / pagina 2
 
bron 380-014: beschikbaar gesteld door de familie Witteveen
het complete formulier: pagina 1 / pagina 2
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Rindert Eises Wijma 1817-1907  
     
woonadressen familie Wijma
periode adres bron
18?? - 1852 Heeg  
1852 - 1859 Meerweg 12 woningregister 1849 - 1859 blad 14; huisnummer Balk 11 / 14
1859 - 1860 Meerweg 12 bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 7; huisnummer Balk 14
1860 - 18?? Heeg  
notariële acten
 
1875 Heeg, notaris Petrus Jacobus Tadema Testament
-  Rindert Eizes Wijma, wonende te Heeg, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 054055 Repertoirenr.: 54060 Aktenr. 154 d.d. 3 december 1875
 
1876 Heeg, notaris Petrus Jacobus Tadema Inventaris.
- Rindert Eizes Wijma, wonende te Heeg, vermeld
- Jelle Velthuis, wonende te Idskenhuizen, vermeld
- Wibke Jonkmans, wonende te Heeg, vermeld
- Lolke van Wieren, wonende te IJlst, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 054056 Repertoirenr.: 54060 Aktenr. 3 d.d. 12 januari 1876
 
1881 Workum, notaris Klaas Tjebbes Koopakte. Een huis en weiland te Gaastmeer. Koopsom fl 2500,-
-  Rindert Eyzes Wijma, wonende te Gaastmeer, verkoper
-  Jacob Swart, wonende te Hommerts, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 141079 Repertoirenr.: 141095 Aktenr. 17 d.d. 18 maart 1881
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 juni 2018 laatste wijziging: 7-06-2022