Wiebe Tjeerds Wijnstra inschrijving register hypotheken 69: 105 / 527
Wiebe Wijnstra, geboren op 29 augustus 1860 te Wons, als zoon van Tjeerd Hibma Wijnstra en Jeltje Wiebes Cnossen. Overleden op 14 augustus 1953 te Sneek, 92 jaar oud. Bakker te Balk
Op 3 mei 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Oedske van der Feer, geboren op 18 december 1864 te Balk, als dochter van Tjerk Poppes van der Feer en Aagje Jacobs van Dijk. Overleden op 17 november 1951 te Sneek, 86 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tjeerd, geboren op 4 juni 1897 te Balk.
Tjeerd Wijnstra
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 1897
 
2. Aagjen, geboren op 17 april 1899 te Balk. Overleden op 13 maart 1986 te Sneek, 86 jaar oud.
Aagjen Wijnstra
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1899
 
 
 
Wiebe Wijnstra en Oudske van der Feer
bron: Leeuwarder Courant van 7 mei 1895
 
woonadressen familie Wijnstra
periode adres bron
1895 - 1900 Meerweg 3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 28; huisummer Balk 31
1900 - 1910 Meerweg 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 31; huisnummer Balk 31 / 36
1910 - 1920 Meerweg 3 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer 36
1920 - 1926 Meerweg 3 bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 32; huisnummer 34
1926 - ???? Zwolscheweg 6 Apeldoorn
     
eigendommen van Wiebe Tjeerds Wijnstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
288   koopacte 4000,- 20 april 1895        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1110, folio 105, nummer 527
notariële acten
 
1895 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 4000
- Marten Foekes Gorter te Balk, verkoper
- Wiebe Tjeerds Wijnstra te Wijckel, koper  
bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7068 Repertoirenr.: 13 d.d. 20 februari 1895
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 december 2013 laatste wijziging: 10-01-2024