persoonlijke gegevens van Eibert Willems de Wilde
Eibert Willems de Wilde, geboren op 6 november 1779 te Wijckel, gedoopt op 28 november 1779 te Wijckel (Hervormd) als zoon van Willem Jans de Wilde en Elizabeth Rykholts ten Brink. Overleden op 25 juli 1826, Gaasterland, 46 jaar oud.
Op 10 mei 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Akke Jacobs Koornstra, geboren op 5 november 1790 te Balk, gGedoopt op 18 november 1790 te Balk (Hervormd) als dochter van Jacob Hiddes en Hylkje Wierdes Koorenstra. Overleden op 4 april 1859 op nummer 60 te Harich, 68 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Lijsbert, geboren op 3 november 1821, Gaasterland. Overleden op 4 september 1822, Gaasterland, 10 maanden oud.
2. Lijsbert, geboren op 8 oktober 1822, Gaasterland. Overleden op 10 september 1873, Hemelumer Oldeferd, 50 jaar oud, ongehuwd.

3. Jacob, geboren op 19 oktober 1823 , Gaasterland. Overleden op 21 november 1823, Gaasterland, 1 maand oud.

4. Willem, geboren op 19 oktober 1823, Gaasterland. Overleden op 6 december 1823, Gaasterland, 1 maand oud.
5. Hylckjen, geboren op 19 augustus 1825, Gaasterland. Overleden op 17 oktober 1826, Gaasterland, 1 jaar oud.
 
tweede huwelijk van Akke Jacobs Koornstra:
Op 28 augustus 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Leonardus Napjus, geboren op 30 november 1798 te Wijckel, gedoopt op 9 december 1798 te Wijckel, als zoon van Sipke Leonard Napjus, predikant te Wijckel, en Alida Elisabeth Muntingh. Overleden op 24 december 1863, Gaasterland, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
tweede huwelijk van Leonardus Napjus:
Op 30 mei 1860 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Folkertje Baukes Kamstra, geboren op 4 april 1811 te Mantgum, gedoopt op 21 april 1811 in Mantgum (Hervormd) oud 49 jaar, geboren te Mantgum. Overleden op 14 januari 1875, Baarderadeel, 63 jaar oud.
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra  Boedelscheiding
- Leonardus Napjus te Harich, weduwnaar van Akke Jacobs Kamstra
- Lysbert Egberts de Wilde te Harich
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 75 d.d. 5 juli 1859
 
1865 Balk, notaris L. H. Potma   Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen, een steeg en erf en land te Balk en Wijckel, koopsom fl. 777
- Rinze Hiddes Korenstra te Koudum, verkoper, tevens als  curator over Lijsbeth Eiberts de Wilde te Koudum; ook wel   genoemd Rinze Hiddes Koornstra
- Rinze Egberts Hoekstra te Balk als toeziend curator
- Harmen Thees Hoogterp te Balk, weduwnaar van Durkjen Jans  de Vries, verkoper, tevens als vader van en voogd over   Trijntje, Thee, Jantje en Ybeltje Hoogterp
- Jurjen Alderts Stuurman te Balk, verkoper
- Jan Roelofs de Vries te Balk, verkoper
- Hendrik Jans de Vries te Rijs als toeziend voogd
- Pier Thijsses Piersma te Rijs, koper
- Harmen Sjoukes de Vries te Rijs, koper
bron: Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7038 Repertoirenr.: 121 en 2 d.d. 18 december 1865
 
Leonardus Napjus
bron: Leeuwarder Courant van 18 april 1865
 
eigendommen van Eibert Willems de Wilde
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
235
00 03 30
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 315 weduwe Eibert Willems de Wilde, woonplaats Harich

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 15-11-2020