Roelof Lourens Wildschut inschrijving hypotheken 2 register 69: 116 / 722
Roelof Wildschut, geboren op 19 januari 1866 te Gaastmeer, als zoon van Lourens Wildschut, scheepstimmerman te Gaastmeer, en Aukje van Netten. Overleden op 3 maart 1928 te Balk, 62 jaar oud.
beroep: scheepstimmermna te Gaastmeer, veehouder te Wijckel
aangifte overlijden op 5 maart 1928 aktenummer 16, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 55 jaar wonende te Balk
Sikke Doele timmerman 47 jaar wonende te Balk
Op 17 september 1892 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Martje van de Wetering, geboren op 11 januari 1866 te Koudum, als dochter van Jeen Willems van de Wetering, arbeider te Koudum, en Aaltje Tjerks Yntema. Overleden op 31 mei 1941 te Woudsend, 75 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Lourens, geboren op 27 november 1893  te Gaastmeer. Overleden op 10 februari 1900 te Sneek, 6 jaar oud.
2. Aaltje, geboren op 7 januari 1896 te Gaastmeer. Overleden op 11 januari 1970 te Sloten, 74 jaar oud. Op 6 mei 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Siebren de Boer, oud 26 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Wiebren de Boer en Anna Catharina Breimer.
3. Aukje, geboren op 24 januari 1901 te Gaastmeer. Overleden op 1 november 1972 te ?, 71 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Cornelis van der Brug.
4. Lourens, geboren op 11 augustus 1903 te Gaastmeer. Overleden op 23 oktober 1974 te Sneek, 71 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Sjoukje de Vries.
5. Roelof, geboren op 9 mei 1907 te Gaastmeer. Timmerman/opzichter. Overleden op 8 april 1970 te Joure, 72 jaar oud. 1.) Op ? getrouwd in de gemeente ? met Froukje Dijkstra. 2.) Op ? getrouwd in de gemeente ? met Lutske van der Veen.
 
 
 
familie Wildschut
foto 235-003 beschikbaar gesteld door de familie Wildschut
De foto is gemaakt circa 1908. Van links naar rechts:
Aaltje, Lourens, Martje van de Wetering, Roelof, Aukje.
 
scheepswerf te Gaastmeer
bron: www.skutsjehistorie.nl
De scheepswerf van de gebroeders te Gaastmeer
 
beorderij familie Wildschut
foto 235-004 beschikbaar gesteld door de familie Wildschut
Schilderij gemaakt door Geale Kuperus uit Balk van de boerderij van de familie Wildschut in Wijckel.
Op 26 februari 1945 is de boerderij door de Duitse bezetter in brand gestoken. Voor het volledige verhaal over de toedracht zie het boek "Ei sjuch it doarpke Wikel" op de blz. 87 - 90
 
woonadressen familie Wildschut
periode adres bron
1892 - 1907 Gaastmeer  
1907 - 1926 Wijckel 63  
1926 - 1930 Wilhelminastraat 45 register van huisnummering 1920 - 1930 blad 14 nummer 143
  Wilhelminastraat 45 bevolkingsregister 1920-1930 blad 138 nummer 143
1930 - 1932 Wilhelminastraat 45 register van huisnummering 1930-1938 blad 12 nummer 144
  Wijckel 75  
     
eigendommen van Roelof Wildschut
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
B 1571   1/2 koopacte 850,- 21 apr 1914        
Balk
B 1571   scheiding 400,- 4 juli 1914        
Balk
B 624   toewijzing 461,- 22 apr 1919        
Oosterzee E 540   toewijzing 27539,- 23 dec 1919        
Oosterzee E 541          
Oosterzee E 542          
Oosterzee E 543          
Oosterzee E 544          
Oosterzee E 227          
Oosterzee E 228          
Oosterzee E 229          
Oosterzee E 517          
Oosterzee E 591          
Balk
B 636          
Balk
B 1685          
Balk
A
806   koopacte 3550,- 22 feb 1926        
Balk
H
1427   koopacte 5750,- 21 mei 1926        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1121, folio 116, nummer 722
notariële acten
 
1907 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boedelscheiding.
Betreft de scheiding van een sate en landen te Wijckel, geschat op fl. 51.289
- Roelof Wildschut te Gaastmeer, gehuwd met Martje van de Wetering
- Fekke Hornstra te Koudum, gehuwd met Reinskje van de Wetering
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7084 Repertoirenr.: 116 d.d. 7 september 1907
 
1914 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van een perceel bouwland te Wijckel, koopsom fl. 850
- Pieke Hendriks Hoekstra te Wijckel, verkoper
- Riekelt de Groot te Wijckel, koper
- Roelof Wildschut te Wijckel, koper           
Bron         : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7091 Repertoirenr.: 27 d.d. 26 maart 1914
 
Een deel van de percelen toegewezen in 1919 volgens het minuutplan 1832 en het netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl en www.hisgis.nl
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 november 2012 laatste wijziging: 21-01-2024