Michaël Petrus de Winter inschrijving register hypotheken 69: ?? / ???
Michaël Petrus de Winter, geboren op 11 maart 1875 te Ruigahuizen, zoon van Petrus Eelkes de Winter, slager te Ruigahuizen, en Marijke Hendriks Reekers. Overleden op 13 augustus 1945 te ?, 70 jaar oud.
beroep: koopman te Oudemirdum (1906), koopman te Wijckel (1911), veehouder te Sint Nicolaasga (1932, 1936)
aangifte geboorte op 12 maart 1875 aktenummer 36, getuigen:
Obbe Jacobs Hofstra timmerknecht 30 jaar wonende te Ruigahuizen
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
Op 15 juni 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Siebrig Franzes Haarsma, geboren op 27 april 1880 te Mirns en Bakhuizen, dochter van Frans Sibbeles Haarsma, koopman te Mirns en Bakhuizen (1880), en Sibbeltje Johannes Asma. Overleden op 20 september 1963 te Sneek, 83 jaar oud, wonende te Joure.
beroep:
aangifte geboorte op 28 april 1880 aktenummer 81, getuigen:
Tjalke Baukes Albada landbouwer 59 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Klaas Jans Visser slagter 44 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Kinderen:
1. Pieter, geboren op 28 september 1906 te Oudemirdum. Op 4 mei 1932 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Margarieta Catharina de Vries, leeftijd 26 jaar, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Herominus de Vries, veehouder te Sint Nicolaasga (1932) en Andrieske Fluitman.
beroep: van boerenbedrijf (1932)
aangifte geboorte op 29 september 1906 aktenummer 116, getuigen:
Johannes de Winter koopman 52 jaar wonende te Balk
Anne de Jong koopman 49 jaar wonende te Balk
2. Frans Sibbele, geboren op 16 januari 1911 te Wijckel. Op 26 mei 1936 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Sipkje Anna Zonderland, leeftijd 26 jaar, geboren te Doniaga, wonende te Doniaga, dochter van Huite Zonderland (veehouder)
leeftijd 60 jaar, wonende te Doniaga en Maaike Rijpkema, leeftijd 61 jaar, wonende te Doniaga.
beroep: monteur te Sint Nicolaasga
aangifte geboorte op 17 januari 1911 aktenummer 7, getuigen:
Geert Bos gemeenteveldwachter 51 jaar wonende te Balk
Jan Bijlsma grofsmid 22 jaar wonende te Balk
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 januari 1911
 
 
 
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 18-01 Inventarisnr.: 115 Aktenr. 298 d.d. 11 oktober 1894
Rechtbank te Heerenveen, gedaagde Machiel de Winter, wonende te Balk
overtreding Provinciale verordening
 
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 18-01 Inventarisnr.: 116 Aktenr. 387 d.d. 7 januari 1897
Rechtbank te Heerenveen, gedaagde Machiel de Winter, wonende te Balk
wederspanningheid
De toenmalige burgemeester van de gemeente Gaasterland wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het vonnis.
brief dd 7 januari 1907: deel 1 / deel 2
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 juni 1905 bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1905
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1915
ROLBOEK nummer 277
Rechtbank te Heerenveen, gedaagde Machiel de Winter, wonende te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 18-01 Inventarisnr.: 120 Aktenr. 277 d.d. 4 november 1915
mishandeling
 
ROLBOEK nummer 302
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 18-02 Inventarisnr.: 102 Aktenr. 302 d.d. 4 oktober 1916
Rechtbank te Heerenveen, gedaagde Michiel de Winter (koopman), leeftijd 41 jaar, wonende te Sint Nicolaasga
lichamelijk letsel
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 april 1918 bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 maart 1919
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 juni 1928 bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 januari 1929
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Petrus Eelkes de Winter 1846-1904 Michaël Petrus de Winter 1875-1945  
  broers / zusters / zwagers  
  Hendrik Petrus de Winter 1873-1940  
  Johannes Petrus de Winter 1883-1963  
woonadressen familie de Winter
periode adres bron
     
1906 - 190? Mirns en Bakhuizen bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 379; huisnummer M&B 169b / 24
190? - 1909 Oudemirdum bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 15; huisnummer Oudemirdum 14 / 74
1909 - 1910 Wikelerdyk 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 258; huisnummer Wijckel 154a / 216
1911 - 1916 Wikelerdyk 2 bevolkingsregister 1911- 1920 blad 258; huisnummer Wijckel 216 / Balk 366
1916 - 1921 Sint Nicolaasga bevolkingsregister Doniawerstal blad 106 Sint Nicolaasga W 16
1921 - 1928 Joure  
1928 - 19?? Sint Nicolaasga bevolkingsregister Doniawerstal blad 106 Sint Nicolaasga 14
eigendommen van Michaël de Winter
 
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
               
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris ?, folio ?, nummer ?
notariële acten
 
1908 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte
Betreft 3 percelen weiland te Wijckel, koopsom fl 6255,-
-  Durk Tjebbes Hepkema, wonende te Langweer, verkoper
-  Machiel de Winter, wonende te Oudemirdum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 7093 Aktenr. 101 d.d. 14 oktober 1908
 
1908 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie. Kapitaal fl. 4000,-
- Machiel de Winter, wonende te Oudemirdum, schuldenaar
- De N.V. Rotterdamsche Hypotheekbank, schuldeiser
- Sjoerd Breeuwsma, wonende te Balk, acceptant
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7085 Repertoirenr.: 7093 Aktenr. 115 d.d. 11 november 1908
 
1911 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Een boerenhuizinge te Wijckel, fl, 753,-
- Meike Oppedijk, wonende te South Holland, U.S.A, weduwe van Klaas Botes Aukema, verkoper
- Pietje Aukema, wonende te Chicago, gehuwd met Herman van Deelen, verkoper
- Frederika Aukema, wonende te South Holland, U.S.A, verkoper
- Bate Klazes Aukema (boerenbedrijf), wonende te Tjerkwerd, verkoper
- Hendrik de Wilde, wonende te Sondel, verkoper
- Jan de Wilde, wonende te Wolsum, verkoper
- Anne Smit, wonende te Wijckel,  gehuwd met Trijntje de Wilde, verkoper
- Rein Reinsma, wonende te Rijs,  gehuwd met Rinske de Wilde, verkoper
- Willem van der Meer, wonende te Wijckel, gehuwd met Stijntje de Wilde, verkoper
- Machiel de Winter, wonende te Wijckel, koper
- Anne Bokma, wonende te Harich, koper
- Thijs Smit, wonende te Wijckel, koper
- Petrus Klijnsma, wonende te Ruigahuizen, koper
- Bauke Lyklema, wonende te Balk, koper
- Kerst Huisman, wonende te Balk, koper
- Hidde Korenstra, wonende te Wijckel, koper
- Thijs Kuiper, wonende te Balk, koper
- Tjebbe van der Molen, wonende te Balk, koper
- Wybren Jans de Boer, wonende te IJlst, koper
- De Diaconie Hervormde Gemeente, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088 Repertoirenr.: 7093 Aktenr. 93 en 90 d.d. 30 augustus 1911
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 december 2023 laatste wijziging: 21-12-2023