persoonlijke gegevens van Yohannes Feyes Winter apotheker en lakenwinkelier te Balk
Yohannes Feyes Winter, geboren 1600 te Oldelamer, als zoon van ? en ?. Overleden op 17 januari 1653 te Balk. Begraven bij of in de Hervormde Kerk in Balk aan de Dubbelstraat..
Op ? getrouwd met:
Levina Belten, geboren 1 oktober 1604 te Zutphen als dochter van Jacques Belten, koopman, en Elisabeth van Hogendorp. Overleden op 24 september te ?
Uit dit huwelijk:
1. Feyo Johannis Winter, geboren circa 1630 te Balk. Overleden op ? te ?
-1- Op 27 mei 1655 getrouwd in de Hervormde Kerk te Bolsward met de uit Bolsward afkomstige Fokeltje Hanenburgh (Hanenborgh). Feyo Johannis Winter was "medisch doctor ordin / stadsmedicus" te Leeuwarden.
 
- dr. Feyo Johannis Winter; ingeschreven in het burgerboek van Leeuwarden in 1657 was medicus; geboren in Balk en hij betaalde 6 g.g. aan belasting.
bron: namenlijst burgerboeken Leeuwarden M227, p. 151, 1657/12/15   
 
- dr. Feyo Johannes Winter was in 1659 vaandrig bij de schutterij in Leeuwarden van het Oost Keimpema espel
- dr. Feyo Johannes Winter was in 1662 hopman bij de schutterij in Leeuwarden van het Oost Keimpema espel
bron: naamlijst mr Q de Blau van de schutterij van Leeuwarden 1564 -1795
 
-2- Op 9 februari 1664 getrouwd in de Hervormde Kerk te Leeuwarden met de uit Harlingen afkomstige Pyttie Willems Sloterdijk. Feyo Johannis Winter was "burgerhij is doctor medicinae" te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
Johanna, gedoopt op 9 maart 1670 in de Hervormde Kerk te Leeuwarden.
Johannes, gedoopt op 24 maart 1672 in de Hervormde Kerk te Leeuwarden. De vader was burgemeester.
Wilhelmus, gedoopt op 17 mei 1674 in de Hervormde Kerk te Leeuwarden.
 
- dr Feijo Johan (nes) Winter burgemeester van Leeuwarden  1672, 1673, 1674,  1675
bron: uitreksel naamlijst Petrus Henricus Petraeus van de magistraten van Leeuwarden 1588-1700
 
-3- Trouwt, attestatie afgegeven op 21 oktober 1677 in de Hervormde kerk te Franeker, met de uit Franeker afkomstige Hendriette Fullenius. Feyo Johannis Winter was "medisch doctor, vroedsman" te Leeuwarden.
 
Dr. Feijo Johannes Winter heeft meegewerkt aan een viertal medische boeken.
 
uitgegeven in 1687:
Leeuwarder apotheek : na de Galenisch-Chymiçe manier door het Collegie der Medicijns : aldaar opgemaakt en door des Magistraats Authoriteit bevesticht ... / nu vermeerdert, en sorghvuldiglijk van der selver fauten in alles wel gesuyvert, ende verbetert door F.J. Winter.
 
uitgegeven in 1687:
Het pit der oude beuselengen, dwaalengen, en andere nevels van misverstand in de stofscheideng door George Starkey in 't Eng. geschreven en vert. door D. Feio Ioannes Winter / bestreeden en ter neergeveld door Joannes I. Beintema.
 
uitgegeven in 1692:
De correcte Leeuwarder apotheek volgens de Galenisch-chymiçe methode / door het collegie der medicine doctoren aldaar opgemaakt ; althans ... vermeerdert ... verbet. en met een register der siekten, etc. verrykt door Feyo Jo. Winter.
 
uitgegeven in 1705:

Feyo Johannes Winter was stadsgeneesheer te Leeuwarden en had een grote praktische ervaring, niet alleen in de geneeskunde maar ook in de artsenijbereidkunde.  Er is nog een primeur van Friese bodem. Van Feyo Johannes Winter verscheen in 1705 een handboekje 'Gewassen en Mineralen' met de beschrijving van een aantal gangbare geneeskrachtige grondstoffen. Hiervan beschrijft hij de eigenschappen, het gebruik, de tijd van verzamelen en de omstandigheden van bewaring. Volgens het voorwoord: 'nuttig én voor de doctoren die apotheken moeten visiteren én voor aankomende apothekers die hun meesterproef moeten doen'. Anno 1705 was er nauwelijks literatuur op dit gebied voorhanden en zal het boekje wel in een grote behoefte hebben voorzien.

bron: Kring voor geschiedenis van de pharmacie in de Benelux
 
2. Jacobus Joannes Winter, geboren circa ? te Balk. Overleden op ? te ?
- 1- Trouwt, derde proclamatie op 24 maart 1661 volgens het trouwregister Gerecht Leeuwarden, met de uit Leeuwarden afkomstige Anna Bartii. Jacobus Winter was apotheker te Balk.
- 2- Trouwt, derde proclamatie op 12 juni 1664 volgens het trouwregister Gerecht Leeuwarden, met Margarietha van Marssum. Jacobus Winter was apotheker te Balk.
- 3 - Op 22 juni 1666 getrouwt in de Hervormde Kerk te Balk met de uit Wolvega afkomstige Froukjen Wiggers.
 
3. Johannes (Johannes?) Winter, geboren circa ? te Balk. Overleden op ? te ?
- 1 - Op 27 augustus 1665 getrouwt in de Hervormde Kerk te Balk met de uit Steenwijkerwold afkomstige Maria van Randen.
 
- Joannis Winter; ingeschreven in het burgerboek van Leeuwarden in 1675 was apotheker; geboren in Balk en hij betaalde 8 g.g. aan belasting. Opmerking: Met zijn zoon Jilles.
bron: namenlijst burgerboeken Leeuwarden M227, p. 245, 1675/08/30   


 
- 2 - Trouwt, derde proclamatie op 23 november 1679 Hervormde Gemeente te Leeuwarden, met de uit Leeuwarden afkomstige Hester Worst.
Uit dit huwelijk:
Johannes Willem, gedoopt op 27 juli 1681 in de Hervormde Kerk te Leeuwarden. De vader is apotheker.
Johanna, gedoopt op 20 januari 1686 in de Hervormde Kerk te Leeuwarden
 

Johannes Winter, beroep: Apotheker (1685) Nummer: 2591 Signatuur: y64; 28 Datum: 1685/08/22, Eerste echtgenote: Maria van Randen, Tweede echtgenote: Hester Wurst

bron: boedelinventariseen Leeuwarden 1550 - 1790
 
4. Immetje (Johannes?) Winter, geboren circa ? te Balk. Overleden op ? te ?
Trouwt, attestatie afgegeven op 5 oktober 1666 Hervormde Gemeente te Leeuwarden, met Theodorus van Marssum.
 
5. Helena (Johannes? ) Winter, geboren circa ? te Balk. Overleden op ? te ?
Trouwt, attestatie afgegeven op 7 december 1669 Hervormde Gemeente te Joure, met de uit Joure afkomstige Hans Hoogveen.
 
6. Levinus (Johannes?) Winter, geboren circa ? te Balk. Overleden op ? te ?
Op 11 januari 1674 getrouwt in de Hervormde Kerk te Balk met de uit Sonnega afkomstige Aurelia Jansen.
Uit dit huwelijk:
Johannes, gedoopt op 20 december 1674 in de Hervormde Kerk te Balk
 
Bovenstaande opsomming is bij benadering de gezinsreconstructie van Yohannes Feyes Winter apotheker te Balk.
In de 17e eeuw werd de registratie van dopen, trouwen en overlijden niet overal consequent uitgevoerd. In Balk begint de structurele registratie van dopen pas in 1663. Het overlijden pas rond 1790.
 
Yohannes Feyes Winter
Yohannes Feyes Winter
 
ANNO 1653
DEN 17 YANNEWARYIS
IN DEN HEERE GERUST
YOHANNES FEYES
WINTER APOTHEKER
TOT BALCK
De grafsteen is geplaatst op het graf van de Balkster apotheker op de begraafplaats bij de Hervormde kerk aan de Dubbelstraat. Nu is dit het Haskeplein.

De steen ligt nu voor de Rooms Katholieke kerk aan de Raadhuisstraat in Balk.

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 februari 2011 laatste wijziging: 15-11-2020