persoonlijke gegevens van Marten Jans Wispelwey, huisman te Harich
Marten Jans Wispelwey, geboren op 20 maart 1778 te Harich, gedoopt op 22 maart 1778 te Harich (Hervormd), als zoon van Jan Hendriks Wispelwey, landbouwer te Harich, Hendrikje Halbes. Overleden op 19 augustus 1826 op nummer 40 te Harich, 48 jaar oud.
aangifte overlijden op 19 augustus 1826 blad 25, getuigen:
Jan Gerlofs Sietsma landbouwer 52 jaar wonende op nummer 41 te Harich
Rinke Baukes Baukema landbouwer 47 jaar wonende op nummer 37 te Harich
1. ) Op 22 april 1804 getrouwd in de Hervormde kerk te Harich met:
Trijntje Wijtses Tuinier(s), geboren op ? te ?, als dochter van Wijtse Geerts Tuinier, werkman te Sondel, en ?. Overleden op 22 april 1817 op nummer 40 te Harich, 34 jaar oud.
aangifte overlijden op 23 april 1817 blad 10, getuigen:
Nolle Jans Lam werkman 64 jaar geburen
Sibbele Annes de Vries boerenknecht ? jaar geburen
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geboren op 3 augustus 1804 te Harich, gedoopt op 19 augustus 1804 te Harich (Hervormd)
2. Wietse, geboren op 28 juni 1806 te Harich, gedoopt op 20 juli 1806 te Harich  (Hervormd). Overleden op 29 november 1845 te Groningen, 38 jaar oud. Ongehuwd.
3. Hinke, geboren op 10 december 1809 te Harich, gedoopt op 31 december 1809 te Harich (Hervormd). Op 14 april 1833 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Jans van der Goot, oud 19 jaar, geboren te Balk als zoon van Jan Brants van der Goot en Eelkjen Baukes Poppes.
 
2. ) Op 10 april 1825 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Hendriks Breemer, Gegoren op 29 april 1789, gedoopt op 10 mei 1789 te Wijckel (Hervormd) als dochter van Hendrik Eiberts Breemer en Pietertje Jans. Overleden op 22 november 1854 te Sloten, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
4. Pietertje, geboren op 12 september 1825 te Harich. Overleden op 2 novemebr 1825 te Harich, 2 maanden oud
 
woonadressen familie Wispelwey
periode adres bron
     
  Harich 40  
     
eigendommen van Marten Jans Wispelwey
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk H 118 01 72 30 hooiland H 1 Balk H 261 03 37 90 weiland H 3
Balk H 160 00 48 00 hooiland H 2   Balk H 331 01 04 90 weiland H 3
Balk H 180 00 60 10 hooiland H 2   Balk H 332 04 47 80 weiland H 3
Balk H 193 01 61 30 hooiland H 2   Balk H 333 00 20 40 huis en erf H 3
Balk H 245 01 03 50 hooiland H 2   Balk H 591 03 61 20 weiland H 6
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 319 erven Marten Jans Wispelwey te Harich
notariële acten
 
1818 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Ruiling
- Marten Jans Wispelwey, huisman te Harich
- Thomas Jans Rinkema, koopman te Balk
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 179 d.d. 25 april 1818
 
1821 Balk, notaris M. Westendorp Gemeente: Gaasterland Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 300
- Joseph Jenget Loddy, schoenmaker te Balk, schuldeiser
- Marten Jans Wispelwey, huisman te Harich, schuldenaar       
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7002 Repertoirenr.: 275 d.d. 1 september 1821
 
1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Gemeente: Gaasterland Boedelscheiding
- Grietje Hendriks Bremer te Rijs
- Jan Martens Wispelwey, boer te Harich
- Rintje Hendriks van der Goot, boer te Nijemirdum als voogd over 2 minderjarige kinderen van wijlen Marten Jans Wispelwei en Trijntje Wytzes Tuinier
Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7004 Repertoirenr.: 1 d.d. 10 mei 1827 
               

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 juni 2014 laatste wijziging: 15-11-2020