persoonlijke gegevens van Watze Philippus de Wolf, kleermaker te Balk
Watze Philippus de Wolf, geboren op 25 september 1850 te Sneek, als zoon van Philippus de Wolf, kleermaker te Sneek, en Trijntje Scheffers. Overleden op ?.
Op 25 mei 1874 in Sneek getrouwd met:
Yke Jongschaap, geboren op 17 februari 1852 te Franeker (dienstmeid te Appelscha), als dochter van Johannes Nicolaas Jongschaap en Atje Durks van der Werf, te Appelscha. Overleden op 18 augustus 1894 te Sneek, 42 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Philippus, geboren op 19 januari 1875 te Balk. Overleden op 7 juni 1884 te Balk, 9 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 januari 1875 aktenummer 13, kleermaker te Balk, getuigen:
Sigefridus IJlstra winkelier 34 jaar wonende te Balk
Harmen Frederiks van der Schuit kramer 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 7 juni 1884 aktenummer 34, getuigen
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 85 jaar wonende te Balk
Willem Hanzes van der Veer winkelier 35 jaar wonende te Balk
2. Attje, geboren op 7 januari 1877 te Balk.
aangifte geboorte op 8 januari 1877 aktenummer 4, kleermaker te Balk, getuigen:
Foppe Schram tapper 40 jaar wonende te Balk
Sigefridus IJlstra winkelier 36 jaar wonende te Balk
3. Johannes, geboren op 12 september 1878 te Balk. Overleden op 29 oktober 1895 te Sneek, oud 17 jaar.
aangifte geboorte op 13 september 1878 aktenummer 139, kleermaker te Balk, getuigen:
Bauke Klazes Betzema kuiper 37 jaar wonende te Balk
Sigefridus IJlstra winkelier 38 jaar wonende te Balk
4. Jan, geboren op 19 mei 1880 te Balk. Overleden in 1957
aangifte geboorte op 20 mei 1880 aktenummer 93, kleermaker te Balk, getuigen:
Marten Foekes Gorter bakker 37 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
5. Trijntje, geboren op 26 augustus 1881 te Balk.
aangifte geboorte op 20 mei 1880 aktenummer 117, kleermaker te Balk, getuigen:
Marten Foekes Gorter bakker 37 jaar wonende te Balk
Scholte Pieters Drijfhout wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
6. Piet, geboren op 24 april 1883 te Balk. Overleden op 30 november 1889 te Sneek, oud 6 jaar.
aangifte geboorte op 26 april 1883 aktenummer 62, kleermaker te Balk, getuigen:
Tijs Sjoerds Tijsma koopman 44 jaar wonende te Balk
Jan Rinzes Hoekstra slager 27 jaar wonende te Balk
7. Elisabeth, geboren op 25 mei 1885 te Balk. Overleden op 27 maart 1890 te Sneek, oud 4 jaar.
aangifte geboorte op 26 mei 1885 aktenummer 70, kleermaker te Balk, getuigen:
Scholte Pieters Drijfhout kuiper 51 jaar wonende te Balk
Age Hofstra goudsmidsknecht 27 jaar wonende te Balk
8. Grietje, geboren op 26 juli 1887 te Balk.
aangifte geboorte op 26 juli 1887 aktenummer 96, kleermaker te Balk, getuigen:
Andries Onderweegs postbode 42 jaar wonende te Balk
Pier Boorsma onderwijzer 27 jaar wonende te Balk
9. Philippus, geboren op 10 mei 1891 te Sneek.
aangifte geboorte op 11 mei 1891 aktenummer 125, kleermaker te Sneek, getuigen:
Bernardus de Jongh commies 78 jaar wonende te Balk
Johannes van Akkeren stadbode 41 jaar wonende te Balk
10. Elisabeth, geboren op 3 april 1893 te Sneek. Overleden 6 juli 1893 te Sneek, oud 3 maanden.
aangifte geboorte op 4 april 1893 aktenummer 81, kleermaker te Sneek, getuigen:
Bernardus de Jongh commies 80 jaar wonende te Balk
Johannes van Akkeren stadbode 43 jaar wonende te Balk
       
eigendommen van Watze Philippus de Wolf
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
590
 
publ. verkoop
1403,-
6 mei 1884
       
Balk
A
592
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1101, folio 96, nummer 169

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 augustus 2010 laatste wijziging: 15-11-2020