Pieter Pieters ten Woude inschrijving register hypotheken 69: 88 / 39
Pieter Pieters ten Woude, geboren op 4 augustus 1838 te Oudemirdum, zoon van Pieter ten Woude en Imke Eelkes Rienstra. Overleden op 13 september 1917 te Balk, 79 jaar oud.
beroep: koopman te Oudemirdum, kastelein te Balk
aangifte overlijden op 13 september 1917 aktenummer 73, getuigen:
Tijs Tijsma zonder beroep 78 jaar wonende te Balk
Halbe Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
Op 8 november 1877 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Lolkjen Roelevink, geboren op 10 februari 1856 te Hemelum, dochter van Jacob Wiegers Roelevink en Wieb Jans Bouwsma. Overleden op 4 november 1923 te Heerenveen, 67 jaar oud.
Kinderen:
1. Imke, geboren op 15 maart 1880 te Balk. Overleden op 17 juni 1960 te Joure, 80 jaar oud. Wonende te Balk (1917), Oudehaske (1923), Hemelum (1931). Op 19 februari 1931 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde met Jan van Rijs, 53 jaar oud, veehandelaar te Hemelum, geboren te Hemelum, zoon van Herke Jans van Rijs en Antje Stoffels op de Hoek.
2. Wiepkje, geboren op 3 juli 1883 te Balk. Overleden op 22 mei 1927 te Oudehaske, 43 jaar oud. Op 7 mei 1908 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Ploegstra, oud 24 jaar, geboren te Nijemirdum, zoon van Jan Ploegstra en Grietje Bajema.
3. Pietertje, geboren op 6 april 1885 te Balk. Overleden op 18 mei 1885 te Balk, 6 weken oud.
aangifte overlijden op 18 mei 1885 aktenummer 44, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 43 jaar wonende te Balk
Tijs Sjoerds Tijsma koopman 46 jaar wonende te Balk
 
 
 
Pieter ten Woude Pieter ten Woude
bron: archief gemeente Gaasterland 1816-1936 ingekomen stukken 1897 toegang 126a bron: archief gemeente Gaasterland 1816-1936 ingekomen stukken 1898 toegang 127a
veroordeling mishandeling verzoek kwijtschelding
 
Pieter Pieters ten Woude
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 1902
 
Pieter Pieters ten Woude
bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1907
 
Pieter Pieters ten Woude Lolkjen Roelevink
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 november 1923
 
<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 sep. 1917
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
  Pieter Pieters ten Woude 1838-1917  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie ten Woude
periode adres bron
1877 - 1879 van Swinderenstraat 41 woningregister 1869 - 1879 blad 50; kad. gem. Balk A nr. 435, volgnr. 233 / 220
1880 - 1890 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 103; kad. gem. Balk sectie A nummer 435
1890 - 1900 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 63; huisnummer Balk 64
1900 - 1910 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 71; huisnummer Balk 64 / 77
1911 - 1917 van Swinderenstraat 41 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 76; huisnummer Balk 77
1917 - 1919 Jachtlustweg 57 bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 76; huisnummer Wijckel 201
1919 - 1920 ?? bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 76; huisnummer Wijckel 123
1921 - 1921 ?? bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 131, huisnummer Wijckel 141
1921 - 1923 Oudehaske  
     
eigendommen van Pieter Pieters ten Woude
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
435
 
koopbrief
6500,-
19 oct 1878
f 4000,-
3 nov 1877
   
Balk
B
726
 
1/2 bij scheiding
 
6 jul 1886
       
Balk
B
727
         
Balk
D
691
         
Balk
D
693
         
Balk
D
731-737
         
Balk
H
1069
 
toewijzing
2888,-
31 mrt 1896
       
Balk
D
698ged
 
scheiding
4250,-
1 dec 1900
       
Balk
D
737
         
Balk
D
693
         
Balk
D
736ged
         
Balk
B
726ged
         
Balk
B
727ged
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1093, folio 88, nummer 39
notariële acten
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Koopakte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom  fl. 6500
- Sybrig Meiboom te Lemmer, weduwe van Hendrik Johannes  Trinks, gehuwd met Wiebe Brouwer, verkoper, tevens als  moeder van en voogd over Johannes Thomas Hendriks Trinks
- Pieter Pieters ten Woude te Oudemirdum, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 85 d.d. 10 oktober 1877
 
1877 Balk, notaris L. H. Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 4000
- Pieter Pieters ten Woude te Balk, debiteur
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs,  crediteur
- Durk Wijma te Balk, acceptant
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7050 Repertoirenr.: 89 d.d. 25 oktober 1877
 
1896 Langweer, notaris W. van der Meer  Provisionele en finale toewijzing
- Mattheus Johannes Asma te Oudemirdum, verkoper
Betreft de koop van weiland te Harich, koopsom fl. 2888
- Pieter ten Woude te Balk, koper
Betreft de koop van wei- en hooiland te Wijckel, koopsom  fl. 1193
- Hette Jelles de Jong te Wijckel, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74080 Repertoirenr.: 11 en 13 d.d. 19 februari 1896
 
1900 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Boedelscheiding
Betreft de scheiding van 8 woningen en land te Nijemirdum,  geschat op fl. 4500
- Albert Pieters ten Woude te Oudemirdum
- Pieter Pieters ten Woude te Balk
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7075 Repertoirenr.: 120 d.d. 21 november 1900
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
- Lolkje Roelevink te Balk, weduwe van Pieter Pieters ten  Woude
- Imkje Pieters ten Woude te Balk
- Hendrik Jans Ploegstra te Oudehaske, gehuwd met Wiepkje  Pieters ten Woude
- Wiebren Siebrens de Boer te Wijckel
- Douwe Hylarides te Harich
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 174 en 2 d.d. 24 december 1917
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boelgoed
- Lolkje Roelevink te Balk, weduwe van Pieter Pieters ten  Woude
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 60 d.d. 30 april 1918
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 februari 2019 laatste wijziging: 26-11-2023